Inspecties

Het uitvoeren van inspecties aan elektrotechnische installaties wordt steeds belangrijker. We zien dat de behoefte onder onze klanten sterk groeit. Niet in de laatste plaats omdat verzekeraars in toenemende mate eisen aan elektrotechnische installaties stellen (NEN1010). Ook de bewustwording van mensen zelf, rond inspecties en veiligheid van elektrische installaties neemt toe. Vanuit de arbowetgeving is een veilige werkplek verplicht. Ook de elektrische arbeidsmiddelen die bedrijven gebruiken moeten verplicht worden gekeurd (NEN3140).

Hollander Techniek voert in toenemende mate inspecties uit aan installaties en controleert of deze voldoen aan de gestelde eisen.

NEN-1010  / NEN-3140 Inspecties

De NEN-1010, de elektrotechnische hoofdnorm voor nieuw aan te leggen installaties, of de NEN-3140, de norm welke van toepassing is voor de bedrijfsvoering van elektrotechnische installaties, worden ook wel gezien als de ‘APK’ voor bestaande installaties en arbeidsmiddelen. Ook brengen we met thermografisch onderzoek plaatselijke oververhitting bij verdeelkasten en regelpanelen in beeld of potentiële verstoringsbronnen van elektrotechnische installaties, welke uiteindelijk zelfs kunnen leiden tot brand.

Met dataloggers kunnen we verder nagaan of de kwaliteit van de spanningshuishouding van installaties voldoet. Zware machines hebben bijvoorbeeld een negatieve invloed op de spanning. Met onze monitoring van elektrotechnische installaties kan een bedrijf tevens inzicht verkrijgen in het energieverbruik en de mogelijkheden voor energiebesparing. 

De afdeling inspectie wordt jaarlijks geaccrediteerd door DEKRA. Dat bevestigt onze kwaliteit en status van onafhankelijkheid. We hebben onze dienstverlening op het gebied van inspecties losgeknipt van onze overige activiteiten. We rapporteren aan de klant de gebreken en verbeterkansen. Het is geen automatisme dat wij dat verder oppakken. Al staan we er uiteraard wel voor open om de juiste oplossing aan te reiken.

Thermografisch onderzoek

Oververhitting bij verdeelkasten en regelpanelen is verstoringsbron nummer één bij elektrotechnische installaties. Met behulp van een thermografisch onderzoek maken wij eventuele hotspots in installaties inzichtelijk. Conclusies van het thermografisch onderzoek verwerken wij in een rapportage. Door een afwijking in een vroeg stadium vast te stellen, kan brand of uitval van de elektrische installatie worden voorkomen.

Neem contact op

Theo Polman

Theo Polman
Service Manager
+31 88-8018031 | 

Mail Theo Polman

Deel deze pagina: