Onderhoud

Onderhoud Hollander TechniekWilt u de technische levensduur van installaties verlengen en onnodige storingen en kosten voorkomen? Laat dan periodiek de status van uw installaties controleren en eventuele noodzakelijke aanpassingen na overleg met u tijdig uitvoeren. Zo blijft uw systeem in goede conditie en houdt u de Total Cost of Ownership onder controle.

Toekomstgericht beheer en onderhoud draait om de balans tussen te leveren prestaties, aanvaardbare risico’s en de daarmee gemoeide uitgaven met de focus op het behalen van uw organisatiedoelen. Met Meerjarenonderhoudsbudgetten en -plannen adviseren en ondersteunen wij u bij uw exploitatie en vermijden onvoorziene uitgaven ten gevolge van veroudering in techniek en veranderende wetgeving. Meer weten over volledig technisch beheer?

Preventief en correctief onderhoud

Hollander Techniek benadert de dienstverlening ten aanzien van service- en onderhoudswerkzaamheden op een integrale wijze. Installaties hebben veelal een onderlinge afhankelijkheid. Wij komen op geplande momenten op locatie en onderhouden in samenspraak met u de installaties. De service monteurs uit het serviceteam voeren hierbij de coördinatie en zijn persoonlijk aanwezig om alle werkzaamheden te verrichten en te begeleiden. Vervanging van onderdelen vindt gepland plaats tijdens onderhoudsmomenten. Bij gelegenheid voeren wij in combinatie met storingsafhandeling onderhoud uit met als doel de beschikbaarheid, uw locaties en de daarbij behorende installaties te garanderen. Door deze integrale planning worden zowel het preventieve-, correctieve- en/of vervangingsonderhoud effectief voor u ingericht.

Om goed overzicht te hebben en te houden op de onderhoudsuitgaven en op de technische conditie van uw installaties, stellen wij jaarlijks een onderhoudsjaarplan op en bespreken dit met u. Tussentijdse vervangingen, projectmatige werkzaamheden en geplande storingen worden in deze jaarplanning geïntegreerd en geven u inzicht in de activiteiten op uw locaties. Het onderhoudsjaarplan vormt voor u en ons een kerndocument en is eventueel realtime en up-to-date beschikbaar op ons klantportaal. 

Inspectie en monitoring

Het tijdig uitvoeren van NEN-1010 / NEN-3140 en Thermografisch onderzoek op uw elektrotechnische installaties kunnen veel ongemak en schade voorkomen. Met dataloggers kunnen we verder nagaan of de kwaliteit van de spanningshuishouding van installaties voldoet. Zware machines hebben bijvoorbeeld een negatieve invloed op de spanning. Met onze monitoring van elektrotechnische installaties kan uw bedrijf tevens inzicht verkrijgen in het energieverbruik en de mogelijkheden voor energiebesparing.  

Daarnaast is het een mogelijkheid om op afstand op gebouwbeheersystemen en centrales in te loggen. Dit biedt de mogelijkheid om in overleg te monitoren en instellingen te wijzigen, zodat storingen op afstand (remote) verholpen kunnen worden.

Neem contact op

 

Robert Wolters
Contractmanager
06-4170 1271 | 

Mail Robert Wolters

Deel deze pagina: