Smart industry

Smart Industrie Hollander Techniek

Smart Industry is het woord dat menigeen op dit moment veelvuldig in de mond neemt. Nieuwe productietechnologieën en de integratie van IT in processen, producten en diensten gaat de komende tijd verder vorm krijgen. De een spreekt van een vierde industriële revolutie (4.0) na de uitvinding van de stoommachine, de lopende band en de introductie van de computer en computergestuurde systemen, de ander van een stapsgewijs proces dat tientallen jaren zal duren. Hoe het ook zij, door de verdere integratie van IT in het hele proces van ontwerpen, fabriceren en distribueren verandert de industrie ingrijpend. Niet alleen binnen de fabriek maar ook daarbuiten.

Internet of Things

Internettoepassingen (The Internet of Things) leiden ertoe dat steeds meer apparaten, machines en onderdelen met elkaar communiceren (wireless, connected en remote accessible). In een omgeving waarin alle processen volledig geïntegreerd zijn, kunnen sensoren en chips producten identificeren en lokaliseren, en kennen diezelfde producten hun eigen historie en actuele status. Dit netwerk van machines, opslagsystemen en productiefaciliteiten wisselt informatie in ‘real time’ uit. Producten ontlenen hun waarde aan de informatie eromheen. Door een product van informatie te voorzien – denk aan tracking & tracing / RFID en barcodering –is een bedrijf in staat na te gaan hoe dit product daadwerkelijk gebruikt wordt. Op basis van deze informatie kan een bedrijf het product niet alleen verbeteren, deze informatie kan ook worden verkocht.

De informatie rond een product zou wel eens waardevoller kunnen zijn dan het product zelf. Verder wordt de tijd tussen productgeneraties steeds korter. Dat betekent dat omsteltijden in de fabriek in hoog tempo worden verkort. Omdat producten steeds vaker aan de voorkeuren van individuele gebruikers worden aangepast, moet de productie ervan steeds flexibeler worden. Bedrijven die flexibel genoeg zijn om in te spelen op de voorkeuren van hun klanten zullen zich onderscheiden in de markt.

Rol Hollander Techniek

Als system-integrator staat Hollander Techniek middenin deze ontwikkeling. De activiteiten van het bedrijf hebben tal van raakvlakken met de vele aspecten van Smart Industry Denk aan industriële automatisering, databeveiliging (cybersecurity) en het gebruik van robots in productieomgevingen. De snelheid van robots spreken tot de verbeelding. ‘Onder de motorkap’ van de fabriek vindt de grootste digitaliseringsslag plaats. Het integreren van systemen is een vak dat Hollander Techniek heel goed kent en beheerst. Wij overzien de gehele automatiseringspiramide en vervullen in de markt de rol van aanjager, verbinder en uitvoerder.

Samenwerken is een van de kernprincipes van Smart Industry. Een succesvol project staat bij het vinden van de juiste partners. Vanuit de in november 2014 door de overheid en brancheorganisatie FME gepresenteerde Actieagenda Smart Industry – Dutch Industry fit for the future is een tiental Field Labs gevormd. Hollander Techniek is actief betrokken bij het Field Lab: Flexible Manufacturing en ambassadeur van Smart Industry Field Labs zijn netwerken van bedrijven en kennisinstellingen. In nieuw te creëren ecosystemen werken partijen samen die volledig nieuw zijn voor elkaar. Hollander Techniek heeft deze werkwijze al vroeg omarmd. Verbinden zit in het DNA van het bedrijf. Waar de ontwikkeling van Smart Industry heen gaat, kan nog niemand zeggen. Hollander Techniek draagt het thema Smart Industry een warm hart toe en wil deze ontwikkeling concreet maken voor zijn klanten en de keten. Veel technische oplossingen zijn al voorhanden. De kunst is de verschillende automatiseringslagen (ERP, MES, PLC/SCADA en machines) te koppelen. Deze koppeling verschaft informatie en kennis die direct is om te zetten in procesoptimalisatie en zo financieel voordeel oplevert. Als geen ander is Hollander Techniek in staat dergelijke integrale engineeringsoplossingen te bieden. Let’s be Smart! 

Neem contact op

Anne-Jaap Deinum

Anne-Jaap Deinum
Sr. Business Consultant
055-3681329 | 

Mail Anne-Jaap Deinum

Ambasssadeur Smart Industry Hollander Techniek

Deel deze pagina: