Warmte koude opslag (WKO)

WKO

Warmte- en koudeopslag (WKO) is een methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. Dit kan via open bronnen, die ook water uit de grond onttrekken, of via gesloten bronnen, waarbij alleen aardwarmte wordt gebruikt voor verwarming van het water in gesloten leidingen. Bij open bronnen is ook koeling in de zomer mogelijk. Duurzaam en kostenbesparend.

BRL6000-21 erkenning WKO-systeem

Een bodemenergiesysteem, in de praktijk veelal WKO-systeem genoemd, mag alleen nog maar aangelegd worden door een BRL6000-21 gecertificeerd bedrijf. Terecht, want met de sterke toename aan WKO-systemen wordt het steeds drukker onder de grond. Het maken of realiseren van dergelijke systemen luistert nauw. Zo kunnen dicht bij elkaar gelegen bodemenergiesystemen elkaar nadelig beïnvloeden. Hierdoor komt het rendement van de systemen onder druk te staan. Ook overheden en andere partijen proberen gezamenlijk te voorkomen dat men elkaar nu of in de toekomst in het vaarwater zit, dat de bodem verstoord of zelfs uitgeput raakt.

Alleen bedrijven die erkend zijn door de overheidsinstantie Bodem+ mogen een bodemenergiesysteem ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden. Hollander Techniek voldoet aan deze criteria en kunt u terugvinden in het Register Erkende Instellingen.

Neem contact op

Kees Jansen

Kees Jansen
Adviseur installatietechniek
055-368 1124 | 

Mail Kees Jansen

Deel deze pagina: