Zorg domotica

Zorgdomotica Hollander TechniekDe samenleving is op weg naar een participatiemaatschappij waarin mensen meer en meer zelf regelen. Ook in de zorgsector groeit de behoefte om cliënten zelfredzamer te maken. Want zelfredzame cliënten ervaren meer vrijheid. Daarnaast is dit kostenbesparend voor de zorg. IT oplossingen waaronder zorg domotica spelen hierin een belangrijke rol.

Als multidisciplinaire technisch dienstverlener is Hollander Techniek in staat om de zorgvraag geïntegreerd in één zorg domotica systeem onder te brengen, waarbij er goed gekeken wordt naar de functionele oplossing. We leveren zorg domotica voor woon-zorginstellingen alsook voor ziekenhuizen of als ondersteuning in de thuiszorg en mantelzorg.

Efficiëntieslag zorg

In de zorg is een flinke efficiëntieslag te maken door IT binnen de gehele organisatie te integreren. Wij helpen u efficiënter en duurzamer worden. Efficiënter doordat het personeel met behulp van zorg domotica minder bezig is met randzaken en zich meer kan richten op de zorgbehoefte. Duurzamer doordat Hollander Techniek elke oplossing zo energiezuinig mogelijk realiseert, voor nu en de toekomst.

Wat doen we voor u?

Wij bouwen aan oplossingen waardoor zorgpersoneel niet onnodig belast wordt met handelingen die de cliënt nog prima zelf kan doen. Daarnaast zorgen we ervoor dat alle techniek geïntegreerd wordt binnen de organisatie. Daarbij staat niet de techniek centraal, maar de oplossing voor zowel de verzorging als de cliënten. In de alinea hieronder worden een aantal cases besproken waarin u leest wat we hebben betekend voor zorginstellingen.

Kwaliteitsimpuls zorg

Met behulp van technologie geven we een kwaliteitsimpuls aan de zorg zonder dat de kosten te hoog oplopen. In overleg kijken we wat techniek aan uw organisatie kan bijdragen. Daarbij staat de mens en zijn zorgbehoefte centraal. Technische toepassingen moeten het zowel de bewoner als de zorgverlener makkelijker maken. Dat is onze voorwaarde.

De cliënten van vandaag zijn zelfbewuster en zelfredzamer. Wij willen de cliënten de middelen geven om te blijven participeren. De kloof die ontstaat door de verschuiving van zorgmaatschappij naar participatiemaatschappij is er één die te overbruggen is door het toepassen van zorg domotica.

Andere IT toepassingen in de zorg

  • Verpleegoproepsystemen
  • Digitale cliëntendossiers
  • Voice-responssystemen
  • Gebouwbeheersystemen
  • Private gsm
  • Intercom
  • Dwaaldetectie
  • Plasroute

Benieuwd naar de toepassing van Zorg domotica in de praktijk? Lees hier het ervaringsverhaal van onze klant ZONL. 

Neem contact op


Rob van Kempen
Manager Zorgtechnologie
+31 55-368 1371|  

Mail Rob van Kempen

Deel deze pagina: