Zorgdomotica

De samenleving is op weg naar een participatiemaatschappij waarin mensen meer en meer zelf regelen. Mensen met een zorgvraag leven langer zelfstandig en zoals ze gewend zijn. Zowel thuis als in een zorginstelling. Bewoners in een zorginstelling hebben een steeds zwaardere zorgvraag terwijl de werkdruk toeneemt en personeel schaars is. Bovendien krijgt ook informele zorg een steeds belangrijkere rol. Zorginstellingen gaan daarom op zoek naar innovatieve manieren om samenwerking te bevorderen en om zorgmedewerkers, mantelzorgers en bewoners te ondersteunen. Zorgmedewerkers krijgen in toenemende mate met technologie te maken en met een nieuwe manier van werken die daar mee gepaard gaat. Dit vraagt een gemeenschappelijke inspanning van medewerkers, mantelzorg, familie en leveranciers van zorg-gerelateerde oplossingen.

Zorgtechnologie als dienst

Als multidisciplinaire dienstverlener is Hollander Techniek in staat om zorgtechnologie geïntegreerd in één oplossing aan te bieden, waarbij de functionele behoefte voorop staat. We leveren technologie plus begeleiding voor woon-zorginstellingen of als ondersteuning in de thuiszorg en mantelzorg. Dit bieden wij aan als dienst. Wij vertrekken vanuit de behoefte van cliënten en wensen van professionals en organisatie. Daarbij verbinden wij ons langdurig aan de doelen van onze klant. Zo komen wij tot de best passende technologische oplossingen, die optimaal aansluiten bij het zorgproces. Wij maken werken met techniek eenvoudig, doeltreffend en leuk.

Wij voegen waarde toe aan de zorgorganisatie

Wij helpen uw zorgorganisatie met nieuwe manieren van werken door gebruik te maken van technologie. Met als resultaat bijvoorbeeld efficiëntere processen door integratie met andere systemen, de inzet van hulpmiddelen of nieuwe innovaties. Ingericht op basis van een uiterst flexibel dienstenmodel/ pay per use. Op- en afschalen van functies waarbij de financiën in gelijke tred meebewegen met het zorgprofiel van de cliënt. 

De cliënt

Ouder worden is een proces waarbij mentale en- of fysieke vermogens wegvallen en het verloop is bij ieder mens anders. Wij vullen functies die achteruitgaan zo goed als mogelijk aan en zorgen dat mensen zo lang mogelijk kunnen blijven leven zoals ze gewend zijn. Wij bieden schaalbare arrangementen die op- en afschalen met de zorgvraag en manier van zorg verlenen. Zo kan er altijd vraaggerichte technologie op maat worden ingezet.

De medewerker

Wij helpen de medewerkers om meer tijd te besteden aan de juiste dingen in het belang van de bewoners. We ondersteunen ze bij elke stap van het gaan werken met technologie ook in de jaren dat het systeem in gebruik is. Samen gaan we een continu proces aan waarin we zoeken of het beter/makkelijker/slimmer en vooral leuker kan.

Het zorgproces

Het zorgproces bepaalt hoe de technologie ingezet wordt en de medewerkers zijn de sleutel tot het optimaliseren van deze processen. Omdat zij de behoeften van hun cliënten en van zichzelf kennen en zo de benodigde veranderingen kunnen borgen. We doen dit samen met onze klanten, door ook in ons team te werken met professionals met expertise van de zorg. Met onze collega's met jarenlange opgebouwde technische kennis komen we zo altijd tot een optimale oplossing die voor u werkt.

De basis van onze geïntegreerde oplossing omvat een aantal toepassingen, zoals:

  • Stabiel, eventueel redundant uitgevoerd, verpleegoproepsystemen
  • Integratie met elektronisch cliëntendossier mogelijk
  • Integratie met gebouwbeheersystemen
  • Tablet voor beeldcontact met (mantel-)zorg
  • Slimme sensoren eventueel in combinatie met observatie mogelijkheden
  • Dwaaldetectie en leefcirkels (XL) 
  • Managementinformatie
  • Smartphone-app voor optimale samenwerking tussen zorgverleners

Benieuwd naar de toepassing van Zorgdomotica in de praktijk? Lees hier het ervaringsverhaal van onze klant ZONL. 

Neem contact op

Mark de Jong

Mark de Jong
Adviseur IT
+31 55-368 1162 |  

Mail Mark de Jong

Deel deze pagina: