Liveblog

Informatie corona Hollander Techniek

Hieronder vind je informatie over maatregelen die Hollander Techniek heeft genomen i.v.m. het coronavirus. De onderliggende pagina’s worden regelmatig aangevuld met nieuwe informatie. We vertrouwen erop dat je zelf regelmatig deze pagina bezoekt voor een update.

We verzoeken je vriendelijk om werkgerelateerde zaken die te maken hebben met het coronavirus als eerste bij je teamcoach te vermelden. Zij kunnen je verder adviseren of doorverwijzen. Daarnaast kun je vragen, suggesties en opmerkingen mailen naar: werkgroepcorona@hollandertechniek.nl

Wil je advies over wat te doen wanneer je klachten hebt, een huisgenoot met klachten hebt of in aanraking bent geweest met iemand die corona heeft, neem dan contact op met:

Rob Beekhuis – 06-42772616
Annieke Nagtegaal – 06-13812888

(voor dringende zaken ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar)

Ga snel naar:

 1. Nieuws
 2. Hoe gaan we om met (zelf)testen?
 3. Wat te doen wanneer je zelf klachten hebt of ziek bent (geweest)?
 4. Wat te doen wanneer iemand thuis of op het werk klachten of Corona heeft?
 5. Hygiëne en veiligheid
 6. Redenen waarom je niet kunt werken
 7. Hoe moet ik omgaan met de uren die te maken hebben met Corona?
 8. Overzicht documenten

Nieuws

21 maart 2022 

Corona-maatregelen per 21 maart 2022  

Vorige week dinsdag zijn versoepelingen in het coronabeleid bekend gemaakt. Hieronder kun je lezen hoe we hier binnen Hollander Techniek mee om gaan:

Je hebt klachten
Voor binnendienst- en buitendienst geldt het volgende:

 • Heb je klachten? Doe dan een zelftest
 • Is de zelftest negatief, dan mag je gewoon naar het werk.
  • Voor de binnendienst geldt in deze gevallen het advies thuis te werken zo lang je klachten hebt. Moet je naar kantoor, doe dan voorafgaand een zelftest en houd afstand van je collega’s.
  • Voor de buitendienst geldt: je mag gewoon aan het werk, maar doe dagelijks een zelftest zo lang je klachten hebt.

Je hebt nauw contact met een corona-besmetting gehad
Voor binnendienst- en buitendienst geldt dat je gewoon naar het werk mag mits je geen klachten hebt (volg dan de richtlijnen hierboven). Het is wel aan te raden dagelijks een zelftest te doen, ook wanneer je geen klachten hebt.

Zelftesten
Iedere medewerker kan zelftesten voor eigen gebruik ophalen bij P&O of Logistiek. Er worden maximaal 5 testen per keer aan je meegegeven.

Thuiswerken
Het thuiswerkadvies vervalt per direct. Je bent dus weer volledig welkom op kantoor (m.u.v. de hierboven geschetste situaties bij klachten). Op dit moment wordt gewerkt aan het beleid rondom Flexibel werken.

Nb: de beslisboom is gezien de beperkte richtlijnen die nog gelden komen te vervallen.

16 februari 2022 

Maatregelen en versoepelingen  

Tijdens de persconferentie op dinsdagavond 15 februari werden wederom versoepelingen aangekondigd. Hieronder lees je wat deze voor Hollander Techniek betekenen.

Met ingangsdatum per direct:

Thuiswerkadvies binnendienst
Waar de één wellicht een gat in de lucht sprong, is het voor de ander misschien nog even schakelen: het thuiswerkadvies vervalt gedeeltelijk. Dat betekent dat we weer vaker naar kantoor kunnen en mogen komen. Het is belangrijk dat we elkaar live ontmoeten en op de werklocaties samenwerken.

Omdat er nog steeds een aanzienlijk besmettingsrisico bestaat, is het echter niet verstandig om iedereen weer fulltime op kantoor aanwezig te laten zijn. We kiezen, in navolging van het advies van de overheid, dan ook voor een gefaseerde invoering. Wat betekent dit?

 1. Ons advies is dat je je werkdagen in de week zoveel mogelijk verdeelt tussen thuiswerken en werken op kantoor. Je werkt dus niet volledig thuis, maar ook niet volledig op kantoor.
 2. Als richtlijn kun je aanhouden dat je 50% van je werkdagen thuiswerkt en 50% op kantoor.
 3. Je stemt met je team en collega’s af hoe jullie deze verdeling vormgeven.
 4. Heb je klachten? Werk thuis.
 5. Heb je nauw contact gehad met iemand met corona? Werk thuis.
 6. Ben je positief getest op corona? Werk thuis.

Advies essentiële beroepen (buitendienst+logistiek)
De maatregelen zoals die gelden voor essentiële beroepen (zie vorig bericht dd. 27 januari) blijven van kracht. Dit betekent:

Voor essentiële beroepen is het niet nodig in quarantaine te gaan na een nauw contact met een besmet persoon (incl. huisgenoten en kinderen tot 18 jaar). Voor Hollander Techniek geldt dit voor onze volledige buitendienst (kortom: buitendienst=essentieel beroep). Dit betekent voor de buitendienst het volgende:

 1. Ben je in nauw contact geweest met iemand die besmet is, dan mag je aan het werk (je hoeft niet in quarantaine). Het maakt in dit geval niet uit of je wel/niet gevaccineerd/geboosterd bent. Hier zijn voorwaarden aan verbonden:
  • Je doet elke dag een zelftest (gedurende minimaal 5 dagen na het nauwe contact). Deze zijn beschikbaar op alle kantoren/bij logistiek. Let op: de zelftesten zijn dus alleen beschikbaar voor buitendienst-medewerkers die nauw contact met een besmet persoon hebben gehad.
  • Op dag 5 na het nauwe contact met de besmette persoon laat je je testen bij de GGD.
  • Je draagt altijd een mondkapje.
  • Je houdt 1,5 meter afstand tot collega’s.
  • Bij klachten ga je direct naar huis.
 2. Je mag niet aan het werk wanneer:
  • Je klachten hebt.
  • Je positief bent getest op corona.

In het geval van een positieve test of klachten: volg het advies van de GGD m.b.t. testen/quarantaineverplichting.

Met ingangsdatum vrijdag 25 februari a.s.:

Mondkapjesplicht
De mondkapjesplicht op onze werklocaties vervalt per deze datum.

Diversen

Het volgende is per deze datum weer toegestaan:

 • Vergaderingen/bijeenkomsten/events/trainingen intern en extern.
 • Evenementen (jubilarisfeesten/recepties).
 • Vrijdagmiddagborrel.
 • Lunches.
 • Teamuitjes (hiervoor zijn de op de locatie geldende regels van toepassing).

Bij het bovengenoemde is geen 1,5-meterplicht, mondkapjesplicht of vaste zitplek meer vereist.

Blijf voorzichtig!
Natuurlijk zijn we heel blij met alle versoepelingen, maar toch willen we de dringende oproep doen alert te blijven en geen onnodig risico te nemen. Houd afstand waar mogelijk, was vaak je handen en blijf als het kan thuis bij klachten of een nauw contact met een corona-besmetting. Door te versoepelen kan het aantal besmettingen toenemen. In het geval van een positieve test is het nog altijd verplicht in quarantaine te gaan. Voor met name onze buitendienst betekent dit dat zij niet kunnen werken. Ga dus verantwoordelijk en overwogen om met de versoepelingen om zodoende onze klanten te kunnen blijven bedienen.

Beslisboom
N.a.v. de versoepelingen is de Beslisboom aangepast. Klik hier.

27  januari 2022 

Nieuwe en aangepaste corona-maatregelen + Beslisboom

Tijdens de persconferentie op dinsdagavond 25 januari werden een flink aantal versoepelingen aangekondigd. Voor Hollander Techniek hebben deze met name gevolgen voor het thuiswerkbeleid en de quarantaineplicht voor essentiële beroepen in geval van een nauw contacten. Hieronder worden de aangepaste maatregelen toegelicht. 

Voorafgaand aan onderstaande willen we benadrukken dat de versoepelingen uiteraard voor iedereen heel prettig zijn, maar dat ze ook een aanzienlijk bedrijfsrisico met zich meebrengen. Zoals ook tijdens de persconferentie werd vermeld, zal het aantal besmettingen de komende tijd stijgen door deze versoepelingen. In het geval van een positieve test is het nog altijd verplicht in quarantaine te gaan. Voor met name onze buitendienst betekent dit dat zij niet kunnen werken. We doen om die reden de dringende oproep verantwoordelijk en overwogen om te gaan met deze versoepelingen om zodoende onze klanten te kunnen blijven bedienen.

Essentiële beroepen
Voor essentiële beroepen is het vanaf nu niet meer nodig in quarantaine te gaan na een nauw contact met een besmet persoon (incl. huisgenoten en kinderen tot 18 jaar). Voor Hollander Techniek geldt deze versoepeling voor onze volledige buitendienst (kortom: buitendienst=essentieel beroep). Dit betekent voor de buitendienst het volgende:

 • Ben je in nauw contact geweest met iemand die besmet is, dan mag je aan het werk (je hoeft niet in quarantaine). Het maakt in dit geval niet uit of je wel/niet gevaccineerd/geboosterd bent. Hier zijn voorwaarden aan verbonden:
  • Je doet elke dag een zelftest (gedurende minimaal 5 dagen na het nauwe contact). Deze zijn beschikbaar op alle kantoren/bij logistiek. Let op: de zelftesten zijn dus alleen beschikbaar voor buitendienst-medewerkers die nauw contact met een besmet persoon hebben gehad.
  • Op dag 5 na het nauwe contact met de besmette persoon laat je je testen bij de GGD.
  • Je draagt altijd een mondkapje.
  • Je houdt 1,5 meter afstand tot collega’s.
  • Bij klachten ga je direct naar huis.
 • Je mag niet aan het werk wanneer:
  • Je klachten hebt.
  • Je positief bent getest op corona.

In het geval van een positieve test of klachten: volg het advies van de GGD m.b.t. testen/quarantaineverplichting.

Thuiswerken/binnendienst
Voor de binnendienst blijft het thuiswerkadvies van kracht. Kom alleen naar kantoor wanneer het écht niet anders kan en ga zo snel als het kan weer naar huis. Kom onder géén beding naar kantoor in de volgende gevallen:

 • Bij een positieve (zelf)test
 • Wanneer je nauw contact hebt gehad met een besmet persoon (incl. huisgenoot en kinderen).
 • Wanneer je klachten hebt.

Het maakt in deze gevallen niet uit of je wel/niet gevaccineerd/geboosterd bent!

Beslisboom
Op basis van bovenstaande aanpassingen is de beslisboom aangepast. Klik hier om deze te bekijken.

Overige maatregelen
De maatregelen zoals deze tot nu toe binnen Hollander Techniek van kracht waren, blijven vooralsnog gehandhaafd. Met name gericht op het verspreiden en minimaliseren van het eerder genoemde bedrijfsrisico, is het op dit moment nog niet verantwoord hier versoepelingen in door te voeren.

Dit betekent:

 1. Er worden geen bijeenkomsten intern én extern fysiek georganiseerd of bijgewoond. Het gaat hierbij om vergaderingen, afspraken, bijeenkomsten, events, feesten, recepties, jubilaris-vieringen, trainingen etc. Wij doen de dringende oproep al deze bijeenkomsten digitaal te organiseren.
 2. Er worden geen teamuitjes georganiseerd.
 3. Samen lunchen of koffie drinken in de kantines of op de werkplekken is niet toegestaan. Uiteraard kun je in de pauze wel een wandeling maken met elkaar.
 4. Op al onze kantoren, werklocaties en projecten geldt een mondkapjesplicht wanneer je je verplaatst op de betreffende locatie. Zit je op je werkplek of in een vergaderruimte, dan is een mondkapje niet nodig, maar alleen wanneer er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Het advies is een wegwerpmondkapje te gebruiken. Deze zijn beschikbaar op alle werklocaties. Zorg dat het mondkapje je kin, mond en neus bedekt.

Uitzondering:
Na uitvoerig overleg is besloten het komende afscheid van een aantal collega’s i.v.m. pensionering aangepast door te laten gaan. Hierbij worden de op locatie geldende regels in acht genomen.

19 januari 2022 

Nieuwe en aangepaste corona-maatregelen 

Tijdens de corona-persconferentie van afgelopen vrijdag werden een aantal versoepelingen en aangepaste maatregelen bekend gemaakt. Hieronder lees je op welke wijze we binnen Hollander Techniek hiermee om gaan.

Mondkapjesplicht op kantoren/werklocaties/projecten
Per direct geldt op al onze kantoren, werklocaties en projecten een mondkapjesplicht wanneer je je verplaatst op de betreffende locatie. Zit je op je werkplek of in een vergaderruimte, dan is een mondkapje niet nodig, maar alleen wanneer er 1,5 meter afstand gehouden kan worden.

Het advies is een wegwerpmondkapje te gebruiken. Deze zijn beschikbaar op alle werklocaties. Zorg dat het mondkapje je kin, mond en neus bedekt.

Wel of niet in quarantaine of aan het werk
N.a.v. de nieuwe regels rondom het wel of niet in quarantaine moeten wanneer een huisgenoot of nauw contact positief is getest, is de Beslisboom aangepast. Je kunt deze hier bekijken.

In het geval van besmetting bij een huisgenoot of nauw contact geldt voor iedereen die langer dan een week geleden een boosterprik heeft gehad of korter dan 8 weken geleden positief is getest vanaf nu het volgende:

 • Binnendienst: je werkt thuis.
 • Buitendienst: je mag aan het werk. We gaan er hierbij vanuit dat een besmette huisgenoot in zelfisolatie zit en er dus geen contact is met deze besmette huisgenoot. Uitzondering hierop zijn kinderen t/m 12 jaar.

Heb je géén boosterprik gehad of heb je langer dan 8 weken geleden een besmetting doorgemaakt, dan verzoeken wij je conform de Beslisboom te handelen.

Overige maatregelen
De maatregelen zoals deze tot nu toe binnen Hollander Techniek van kracht waren, blijven vooralsnog gehandhaafd. Dit betekent:

 1. Medewerkers van Hollander Techniek werken volledig thuis. Dit geldt niet voor de collega’s die een functie vervullen waarvoor fysieke aanwezigheid vereist is (oa. onze buitendienst). Uitgangspunt is dat, behalve deze collega’s, iedereen thuis kan werken.
 2. Er worden geen bijeenkomsten intern én extern fysiek georganiseerd of bijgewoond. Het gaat hierbij om vergaderingen, afspraken, bijeenkomsten, events, feesten, recepties, jubilaris-vieringen, trainingen etc. Wij doen de dringende oproep al deze bijeenkomsten digitaal te organiseren.
 3. Er worden geen teamuitjes georganiseerd.
 4. Samen lunchen of koffie drinken in de kantines of op de werkplekken is niet toegestaan. Uiteraard kun je in de pauze wel een wandeling maken met elkaar.

Tot slot
Uiteraard is er begrip voor het feit dat iedereen graag weer terug wil naar ‘normaal’ en het steeds moeilijker is niet de dingen te kunnen doen die we graag willen doen. We doen echter een dringend beroep op jullie medewerking in het naleven van bovenstaande maatregelen. Met de huidige hoge besmettingscijfers lopen we, nu meer dan ooit, een groot bedrijfsrisico. Teveel uitval van collega’s kan flinke gevolgen hebben voor de dienstverlening en continuïteit die wij aan onze klanten kunnen bieden.

Twijfel je over hoe te handelen in bepaalde situaties? Neem contact op met de werkgroep corona (werkgroepcorona@hollandertechniek.nl) of een van de werkgroepleden. De gegevens vind bovenaan deze pagina.

6 december 2021 

Verlenging corona-maatregelen en kerstrelatiegeschenken voor klanten

Verlenging maatregelen
Inmiddels is besloten dat de maatregelen zoals deze in onderstaande bericht van 17 november staan, worden verlengd tot 10 januari 2022. Indien op dat moment andere richtlijnen gelden, communiceren wij dat z.s.m. op of na deze datum.

Kerstrelatiegeschenken klanten
Helaas hebben we moeten besluiten ook dit jaar geen kerstrelatiegeschenken aan onze klanten uit te reiken. Het doel van het uitreiken van deze geschenken (namelijk een contactmoment met de klant) is door onderstaande maatregelen op dit moment niet mogelijk. Er wordt gezorgd voor een kerstkaart die naar klanten gestuurd kan worden. Tevens verschijnt er deze week een kerstgroet onder de e-mailhandtekening van alle medewerkers. Zodra er weer ruimte voor is, wordt alsnog een vergelijkbare actie richting onze klanten georganiseerd.

17 november 2021 

Vervolg corona-maatregelen 

Zoals afgelopen weekend in de berichtgeving aangekondigd, willen we je hierbij informeren over een aantal extra corona-maatregelen voor Hollander Techniek.

Helaas heeft het Directieteam het volgende moeten besluiten:

 1. (in ieder geval) De komende 3 weken verzoeken wij onze medewerkers om geen bijeenkomsten intern én extern fysiek bij te wonen of te organiseren. Het gaat hierbij dus om vergaderingen, afspraken, bijeenkomsten, events, feesten, recepties, jubilaris-vieringen, trainingen etc. Wij doen de dringende oproep al deze bijeenkomsten digitaal te organiseren.
 2. Geplande teamuitjes gaan in elk geval tot het einde van dit jaar niet door.
 3. Het geplande Sinterklaasfeest op 27 november gaat in de huidige vorm niet door. Samen met de Personeelsvereniging is besloten hier een drive-thru evenement van te maken. Hierover informeren we de betrokkenen z.s.m.
 4. Ook dit jaar kan er helaas geen gezamenlijke kerstborrel plaatsvinden. De uitreiking van de kerstpakketten zal, net zoals vorig jaar, via een drive-thru plaatsvinden. Binnenkort ontvang je hier meer informatie over.

Bovenstaande besluiten zijn uiteraard betreurenswaardig. Gezien de huidige corona-maatregelen en het hoge aantal besmettingen zien we helaas geen andere mogelijkheid. Daarnaast willen we afwachten op welke wijze de toepassing van de coronatoegangspas (2G/3G) vorm gaat krijgen en wat de consequenties hiervan zijn voor Hollander Techniek. Door nu deze besluiten te nemen, kunnen we de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en daarmee de continuïteit van het bedrijf zoveel mogelijk waarborgen.

Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe we om moeten gaan met bijeenkomsten die na deze 3 weken gepland staan. Zodra daar meer duidelijkheid over is, informeren we je uiteraard zo snel mogelijk.

Beslisboom
N.a.v. de nieuwe maatregelen is de Beslisboom van Hollander Techniek aangepast. Deze vind je op de liveblog of klik hier. Met behulp van de Beslisboom kun je bepalen wat te doen in het geval van klachten/besmetting bij jezelf of huisgenoten/nauwe contacten.

13 november 2021 

Corona-maatregelen vanaf 16 november 2021

Naar aanleiding van de corona-persconferentie van gisterenavond, moeten we helaas verscherpte corona-maatregelen aankondigen voor Hollander Techniek. Welke dat zijn lees je hieronder. De maatregelen gaan in per dinsdag 16 november zodat iedereen de tijd heeft het werk anders te organiseren waar nodig.

Thuiswerkbeleid
Medewerkers van Hollander Techniek werken volledig thuis. Dit geldt uiteraard niet voor de collega’s die een functie vervullen waarvoor fysieke aanwezigheid vereist is (oa. onze buitendienst). Uitgangspunt is dat, behalve deze collega’s, iedereen thuis kan werken. Moet je iets doen wat echt alleen op kantoor kan? Dan kan dat, maar ga daarna direct weer naar huis. Indien jij om welke reden dan ook meent dat dit niet voor jou geldt, dan bespreek je dit met je teamcoach om samen tot een oplossing te komen.

Vergaderingen/afspraken/bijeenkomsten/events/trainingen intern (=op een van onze werklocaties)
Deze worden in principe niet meer live gehouden, maar via Teams. Alleen als fysieke aanwezigheid echt noodzakelijk is, kan hiervan af geweken worden. In die gevallen geldt dat de maximale capaciteit van onze vergaderzalen niet wordt overschreden. Bij het reserveren van een vergaderruimte in Outlook, staat achter de vergaderruimte het maximale aantal personen dat in deze ruimte aanwezig mag zijn. Let op: we gaan vooralsnog geen stoelen weghalen uit deze ruimtes. Er staan dus meer stoelen in de ruimte dan het aantal toegestane personen. Graag aandacht hiervoor.

Vergaderingen/afspraken/bijeenkomsten/events/trainingen extern (= op een andere locatie dan onze eigen werklocaties)
We gaan er eveneens van uit dat deze zoveel mogelijk via Teams worden gehouden. Is dit echt niet mogelijk, dan volgen we de regels van de externe locatie. Denk hierbij aan het, indien nodig, verplicht tonen van een coronabewijs of het maximale aantal personen dat op een locatie aanwezig mag zijn.

Teamuitjes/vrijdagmiddagborrel/Kerst/Sinterklaas
De vrijdagmiddagborrel gaat voorlopig niet door. M.b.t. teamuitjes, kerstviering en Sinterklaas wordt de komende week een besluit genomen. Hierover informeren we je z.s.m.

Eventuele overige maatregelen worden eveneens de komende week gecommuniceerd.

5 november 2021 

Corona-maatregelen vanaf 6 november 2021

Tijdens de persconferentie op dinsdag 2 november j.l. zijn een aantal nieuwe maatregelen aangekondigd door de Rijksoverheid. Hieronder kun je lezen wat dit betekent voor Hollander Techniek.

Thuiswerkbeleid
Het advies van de Rijksoverheid is: ‘werk minstens de helft van de werktijd thuis’. Hollander Techniek volgt dit advies. Dit betekent voor kantoorpersoneel dat je 50% van je werkdagen thuis werkt én 50% van je werkdagen op kantoor aanwezig bent. We blijven het onverminderd belangrijk vinden elkaar live te ontmoeten en op de werklocaties samen te werken. Op alle werklocaties van Hollander Techniek wordt een veilige werkplek geboden.

Vergaderingen/bijeenkomsten/events/trainingen intern
Deze zijn in onze vergaderzalen op kantoor toegestaan mits de maximale toegestane bezetting van de ruimtes niet wordt overschreden. Bij het reserveren van een vergaderruimte in Outlook, staat achter de vergaderruimte het maximale aantal personen dat in deze ruimte aanwezig mag zijn. Let op: we gaan vooralsnog geen stoelen weghalen uit deze ruimtes. Er staan dus meer stoelen in de ruimte dan het aantal toegestane personen. Graag aandacht hiervoor.

Vergaderingen/bijeenkomsten/events/trainingen extern
Deze zijn toegestaan volgens de regels van de externe locatie. Denk hierbij aan het, indien nodig, verplicht tonen van een coronabewijs of het maximale aantal personen dat op een locatie aanwezig mag zijn.

Teamuitjes
Hiervoor geldt dat deze zijn toegestaan op externe locaties waarbij de geldende regels van die locatie dienen te worden gehanteerd.

Vrijdagmiddagborrel
Deze mag doorgaan, mits aan de basisregels zoals hieronder staan vermeld, wordt voldaan. Indien mogelijk: borrel bij voorkeur buiten met elkaar.

Mondkapjes
Per 6 november gaat de mondkapjesplicht weer gelden op meerdere locaties. Mondkapjes zijn opnieuw verplicht op alle publieke locaties binnen waar geen coronatoegangsbewijzen gebruikt worden. Vooralsnog geldt op onze kantoren géén mondkapjesplicht. Voor met name onze buitendienst geldt dat zij, afhankelijk van de locatie waar zij werken, wél een mondkapje moeten dragen. Er zijn ruim voldoende (wegwerp) mondkapjes op voorraad. Deze kun je bestellen/afhalen bij Logistiek.

Boven alles blijven de volgende algemeen geldende basisregels van kracht:

 • Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je gevaccineerd bent.
 • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
 • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen.
 • Schud geen handen.
 • Was vaak en goed je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

24  september 2021 

Corona-maatregelen vanaf 25 september 2021

Tijdens de corona-persconferentie van vorige week zijn een flink aantal maatregelen en versoepelingen aangekondigd met ingangsdatum 25 september a.s. Hieronder kun je lezen wat dit betekent voor Hollander Techniek.

Thuiswerkbeleid
Het advies van de Rijksoverheid is per 25 september: werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is. Hollander Techniek volgt dit advies en geeft als richtlijn af om minimaal 2-3 dagen per week op kantoor te werken. Dit betekent dat je gemiddeld zo’n 60% van je werkdagen op kantoor aanwezig bent. We vinden het belangrijk dat we elkaar weer vaker live ontmoeten en samenwerken. Op kantoor werken bestempelen we dan ook als ‘nodig’. Op alle werklocaties van Hollander Techniek kunnen we bovendien een veilige werkplek bieden. We vertrouwen erop je binnenkort weer vaker op kantoor te mogen ontmoeten!

Wat te doen wanneer je klachten hebt of er huisgenoten met klachten zijn
De voorschriften rondom het wel/niet naar het werk komen bij eigen klachten of een huisgenoot met klachten worden met ingang van 25 september aangepast. Binnen Hollander Techniek volgen we hierin de Rijksoverheid zoveel mogelijk, waarbij we onderscheid maken tussen binnendienst (thuis kunnen werken) en buitendienst (niet thuis kunnen werken).

Er is een nieuwe beslisboom opgesteld die ingaat per 25 september a.s.

Download beslisboom

Coronatoegangsbewijzen
Vanaf 25 september 2021 zijn bepaalde locaties en evenementen alleen met een coronatoegangsbewijs toegankelijk. Voor medewerkers van Hollander Techniek betekent dit dat wanneer zij voor hun werk of werk-gerelateerd op locaties zijn waar om het coronatoegangsbewijs gevraagd wordt, deze moet worden getoond. Denk hierbij aan het bezoeken van externe evenementen, beurzen en zakelijke bijeenkomsten op externe locaties.

Klanten die vragen om een coronatoegangsbewijs
Medewerkers die geen bezwaar hebben tegen het tonen van een coronatoegangsbewijs bij een klant mogen als van zelfsprekend op deze locaties aan het werk. Waar dit tot problemen leidt, wordt in overleg met de corona-werkgroep naar een passende oplossing gezocht.

Teamuitjes – jubilarisfeesten – recepties – borrels
Het hierboven genoemde standpunt geldt eveneens voor teamuitjes, feesten, recepties en borrels die op externe locaties worden georganiseerd. Wanneer op die locatie een coronatoegangsbewijs verplicht is, dan dienen medewerkers deze te tonen.

Voor evenementen die op onze eigen werklocaties worden georganiseerd, is het tonen van een coronatoegangsbewijs op dit moment niet verplicht. Hierbij doen we een beroep op ieders verantwoordelijkheid om de veiligheid van collega’s te waarborgen en zodoende niet met grote groepen bij elkaar te komen zonder dat een coronabewijs gevraagd wordt.

Vrijdagmiddag-borrel
Deze is binnen én buiten weer toegestaan met ingang van 25 september a.s. Het advies is om afstand van elkaar te blijven houden.

Lunch/diner op kantoor
Dit is met ingang van 25 september eveneens weer toegestaan.

Stickers/looproutes op kantoren
Met ingang van 25 september vervalt de 1,5 meter-maatregel en daarmee vervallen ook de verplichte looproutes in onze kantoren. De destijds aangebrachte stickers mogen dan ook verwijderd worden:

 • Stickers op tapijt mogen door medewerkers zelf verwijderd worden.
 • Stickers op deuren/ramen/harde (gladde) ondergronden worden centraal verwijderd. Er wordt gezocht naar een manier om deze schadevrij te verwijderen.

De huidige opstelling van de bureaus blijft gehandhaafd. Ga dus niet met bureaus schuiven.

Algemeen advies is en blijft: houd voldoende afstand van elkaar!

15  juli 2021 

Toch weer thuiswerken… 

Waarschijnlijk heb je het gisteren wel meegekregen: Rutte roept werkend Nederland op toch weer zoveel mogelijk thuis te werken. Hollander Techniek volgt deze oproep van de overheid. Per direct geldt dan ook het volgende:

Medewerkers van Hollander Techniek moeten thuiswerken. Dit geldt uiteraard niet voor de collega’s die een functie vervullen waarvoor fysieke aanwezigheid vereist is (oa. onze buitendienst). Uitgangspunt is dat, behalve deze collega’s, iedereen thuis kan werken. Moet je iets doen wat echt alleen op kantoor kan? Dan kan dat, maar ga daarna direct weer naar huis. Indien jij om welke reden dan ook meent dat dit niet voor jou geldt, dan bespreek je dit met je teamcoach om samen tot een oplossing te komen.

Vergaderingen dienen, indien mogelijk, zoveel mogelijk via Teams plaats te vinden.

Bijeenkomsten, evenementen en borrels
Op dit moment worden de eerder gecommuniceerde richtlijnen rondom overige bijeenkomsten/evenementen/borrels niet aangepast. Wel willen we nogmaals benadrukken dat hierbij het houden van 1,5 meter afstand belangrijk is!

We vertrouwen op jullie medewerking!

12 juli 2021 

Corona-update 

Nu het aantal besmettingen snel oploopt en de vakantieperiode is begonnen, willen we graag je aandacht vragen voor een aantal basisregels en voor de richtlijnen rondom het op vakantie gaan naar het buitenland.

Klachten? Blijf thuis en laat je testen!
Ondanks alle versoepelingen blijft de basisregel ‘Klachten? Blijf thuis en laat je testen!’ van kracht. Helaas zijn we geconfronteerd met een aantal collega’s die toch naar een werklocatie zijn gekomen ondanks dat zij klachten hebben. Ook bij milde verkoudheid, zoals een loopneus, blijf je thuis en laat je je testen. Blijft thuis tot je de uitslag weet.

Daarnaast willen we iedereen oproepen alert te blijven op het houden van 1,5 meter afstand van anderen en het goed en vaak wassen van je handen.

Op vakantie naar het buitenland?
Ben je van plan op vakantie te gaan naar het buitenland, dan volgen we hierin het advies van de overheid:

 • Reis alleen naar landen met een groen of geel reisadvies.
 • Vermijdt drukte en neem de corona-richtlijnen van het vakantieland in acht.
 • Houd nauwkeurig de actuele reisadviezen per land in de gaten op de website: wijsopreis.nl en stem je plannen daarop af.
 • Op reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl kun je per land lezen waaraan je moet voldoen voordat je terug reist naar Nederland, ook als je al gevaccineerd bent.
 • Moet je bij terugkomst in quarantaine, dan zijn deze dagen voor eigen rekening (vakantiedagen) mits je niet thuis kunt werken.
 • Mocht tijdens je verblijf in het buitenland het advies rondom dat land wijzigen waardoor je niet terug kunt keren naar Nederland of je bij thuiskomst in quarantaine moet, dan is dit voor eigen rekening (vakantiedagen) mits je niet thuis kunt werken.

Denk altijd aan het grotere belang van Hollander Techniek en de mogelijke risico’s die je meeneemt uit het land waar je op vakantie gaat!

We rekenen op jullie medewerking!

5 juli 2021 

Versoepelingen evenementen/bijeenkomsten 

Met ingang van vorige week zijn binnen Hollander Techniek diverse corona-versoepelingen doorgevoerd. Het organiseren van evenementen en bijeenkomsten was helaas nog niet mogelijk omdat de regels hierover nog niet duidelijk waren. Inmiddels zijn we blij te kunnen melden dat er ook op dit vlak, onder bepaalde voorwaarden, versoepelingen doorgevoerd kunnen worden.

Waarvoor geldt deze versoepeling?
De versoepelingen gelden voor bijvoorbeeld:

 • Bijeenkomsten/vergaderingen
 •  Jubilarisfeesten
 • Teamuitjes
 • Recepties
 • Borrels en andere feestelijkheden

Wat houdt de versoepeling in?

 • Bovenstaande evenementen zijn alleen toegestaan op voorwaarde dat 1,5 meter afstand gegarandeerd kan worden.
 • Er is dan geen maximum aantal deelnemers van toepassing.
 • Wanneer 1,5 meter afstand niet gegarandeerd kan worden, kan het evenement niet georganiseerd worden. We gaan op dit moment geen coronatoegangsbewijzen vragen.
 • Wordt een evenement op een externe locatie georganiseerd, dan zijn de corona-regels van die betreffende locatie bepalend.

Zomerbarbecue
Rekening houdend met het bovenstaande, is het helaas niet mogelijk dit jaar onze zomerbarbecue door te laten gaan. Tijdens de barbecue is het houden van 1,5 meter afstand niet mogelijk.

Twijfel je of een evenement georganiseerd kan worden of heb je hier advies over nodig? Aarzel dan niet de werkgroep corona hiervoor te benaderen (werkgroepcorona@hollandertechniek.nl).

22 juni 2021 

Versoepelingen per 28 juni 2021 

Het moment waar we allemaal zo naar uit hebben gekeken is eindelijk aangebroken: we mogen een flink aantal versoepelingen aankondigen! Alle lichten staan op groen om meer ruimte te geven aan werken op kantoor, de mondkapjesplicht, samen lunchen, samen reizen en samen borrelen. Hieronder staan alle versoepelingen op een rij die per maandag 28 juni in gaan. Daarbij geldt nog steeds één belangrijk uitgangspunt: bij alles wat we doen, houden we 1,5 meter afstand tot elkaar.

Werken op kantoor
We mogen weer vaker naar kantoor komen om te werken. Stelregel is dat je ongeveer 50% van je tijd op kantoor mag werken en de rest van de tijd nog thuis werkt. We gaan er van uit dat medewerkers van teams, werklocaties en kantoorruimtes onderling met elkaar afstemmen en waarborgen dat er voldoende spreiding in kantoorbezetting is. Wanneer je op kantoor werkt, zorg je altijd voor 1,5 meter afstand tot je collega’s.

Mondkapjesplicht
De mondkapjesplicht op kantoren en projecten vervalt (behalve wanneer een opdrachtgever deze nog wel hanteert). Ontstaat een situatie waarin geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden, dan ben je alsnog verplicht een mondkapje te dragen.

Aantal personen in een bedrijfsbus of bedrijfsauto
In een bedrijfsbus of bedrijfsauto mogen maximaal 2 personen uit verschillende huishoudens zitten. Hierbij hoeft geen mondkapje gedragen te worden.

Lunchen
Samen lunchen mag, mits er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Het advies is en blijft om zoveel mogelijk gespreid te lunchen (dus niet allemaal tussen 12.30-13.00 uur). Het bestellen van lunches is weer toegestaan.

Bovenstaande versoepelingen gaan in per maandag 28 juni a.s. De komende week zijn de huidige maatregelen dus nog gewoon van kracht!

Borrelen
Op vrijdagmiddag mag er weer buiten met elkaar geborreld worden mits er 1,5 meter afstand wordt gehouden van elkaar. De eerste borrel kan dus op vrijdag 2 juli weer gehouden worden.

Kantoorfruit
I.v.m. de aankomende vakanties wordt na de bouwvak weer kantoorfruit ingevoerd.

Nog even niet: evenementen/bijeenkomsten
Deze zijn vooralsnog nog niet toegestaan. Dit geldt dus ook voor jubilarisdagen, teamuitjes etc. Dit is een lastige kwestie waar de werkgroep corona zich de komende weken in verdiept. We gaan daarbij de mogelijkheden onderzoeken of en in welke vorm deze weer georganiseerd kunnen worden. Hierover hopen we binnen een aantal weken uitsluitsel te kunnen geven.

7 juni 2021 

Nog heel even geduld…

Dat viel tóch even tegen….Tijdens de laatste persconferentie werd door Mark Rutte duidelijk aangegeven dat we nog een poosje thuis moeten werken. Een flinke domper, net nu er zoveel andere versoepelingen wél worden doorgevoerd. Zoals we tot nu toe altijd hebben gedaan binnen Hollander Techniek, nemen we de richtlijnen van de overheid over en blijft het advies: werk zoveel mogelijk thuis.

Herhaling belangrijkste richtlijnen
Nu versoepelingen t.a.v. het thuiswerken er nog even niet in zitten, herhalen we de belangrijkste corona-richtlijnen zoals ze binnen Hollander Techniek van kracht zijn.

 1. Medewerkers van Hollander Techniek moeten thuiswerken. Dit geldt uiteraard niet voor de collega’s die een functie vervullen waarvoor fysieke aanwezigheid vereist is (oa. onze buitendienst). Uitgangspunt is dat, behalve deze collega’s, iedereen thuis kan werken. Moet je iets doen wat echt alleen op kantoor kan? Dan kan dat, maar ga daarna direct weer naar huis.
 2. Vergaderingen en overleggen worden in principe online via Teams gehouden.
 3. Op kantoor en projecten is het dragen van een mondkapje verplicht (uitzondering: achter je bureau of productieplek).
 4. Er wordt niet samen geluncht (binnen en buiten).

Vrijdagmiddagborrel en zomerbarbecue

Al eerder kon je lezen dat de zomerbarbecue voorlopig niet doorgaat. Afhankelijk van de ontwikkelingen bekijken we of we na de zomer alsnog een barbecue kunnen organiseren. Omdat we nog niet naar kantoor gaan, wordt ook de vrijdagmiddagborrel voorlopig nog niet georganiseerd.

Kan er dan helemaal niets leuks gedaan worden?
Jawel! Noteer alvast vrijdagmiddag 9 juli in je agenda (vanaf ongeveer 16.00 uur). Dan gaan we iets heel leuks doen met elkaar. Wat dat is hoor je snel! (Let op: eerder werd 2 juli als datum voor dit event genoemd, maar aangezien de kwartfinale van het EK Voetbal dan is, leek dit toch niet zo’n handig moment).

En dan nog even dit: uren boeken voor vaccinatie

Het vaccinatie-tempo ligt hoog. Grote kans dat jij al een afspraak hebt staan of al gevaccineerd bent. Regelmatig wordt de vraag gesteld of er een code beschikbaar is waarop de uren geboekt kunnen worden wanneer je onder werktijd een afspraak hebt voor een vaccinatie. Na overleg in de werkgroep is besloten dit, vanuit privacy overwegingen, niet te doen. Zo lang het mogelijk blijft een eigen tijdstip voor vaccinatie in te plannen, doen wij de dringende oproep afspraken zoveel mogelijk aan de randen van de dag of in de avonden/weekenden in te plannen. Voor de basisteams en binnendienst-functies gaan wij er vanuit dat zij thuiswerken en daarin flexibiliteit tonen om zich te kunnen laten vaccineren. Kan het echt niet anders en moet je onder werktijd gevaccineerd worden, dan kunnen de uren geboekt worden op indirecte uren (doktersbezoek-indirect kostencode 001 – van looncomponent 100 even 103 maken).

25 mei 2021

Verlofrechten en vakantieperiode

Vanuit de overheid zijn de mogelijkheden om deze zomer op vakantie te gaan onlangs versoepeld. Bij veel collega’s kriebelt het dan ook behoorlijk om een vakantie te boeken. Of misschien heb je dat zelfs al wel gedaan! Het is belangrijk dat je verlof blijft opnemen om tot rust te komen en afstand te nemen van je werk. Toch blijft het ook deze zomer nog belangrijk verstandige keuzes te maken als het gaat om op vakantie gaan. We zetten nogmaals de richtlijnen, zoals we die vorig jaar ook hanteerden, voor je op een rij.

 • Neem zoveel mogelijk verlof op in zomermaanden. Het is verleidelijk te wachten tot september omdat er dan wellicht weer meer kan. Vanuit bedrijfsoogpunt is dit echter zeer onwenselijk. Wanneer we allemaal onze verlofuren opsparen en ze vervolgens, zodra het weer kan, in één keer willen opnemen, komen we voor een flinke operationele uitdaging te staan door onderbezetting.
 • Reeds ingeplande verlofdagen blijven staan en mogen niet ingetrokken worden omdat je bijvoorbeeld onverhoopt niet naar je vakantiebestemming kunt afreizen.
 • Ben je van plan op vakantie te gaan naar het buitenland, dan volgen we hierin het advies van de overheid:
  • Reis alleen naar landen met een groen of geel reisadvies.
  • Vermijdt drukte en neem de corona-richtlijnen van het vakantieland in acht.
  • Houd nauwkeurig de actuele reisadviezen per land in de gaten op de website: wijsopreis.nl en stem je plannen daarop af.
  • Op reizentijdenscorona.rijksoverheid.nlkun je per land lezen waaraan je moet voldoen voordat je terug reist naar Nederland, ook als je al gevaccineerd bent.
  • Moet je bij terugkomst in quarantaine, dan zijn deze dagen voor eigen rekening (vakantiedagen) mits je niet thuis kunt werken.
  • Mocht tijdens je verblijf in het buitenland het advies rondom dat land wijzigen waardoor je niet terug kunt keren naar Nederland of je bij thuiskomst in quarantaine moet, dan is dit voor eigen rekening (vakantiedagen) mits je niet thuis kunt werken.
  • Voor thuiswerkers: neem in overweging of het collegiaal is naar collega’s die niet thuis kunnen werken om op vakantie te gaan naar een land waar je na terugkomst in Nederland in quarantaine moet. Denk hierbij aan het grotere belang van Hollander Techniek en de mogelijke risico’s die je meeneemt uit het betreffende land.

Zomerbarbecue gaat niet door

Helaas kan ook deze zomer de zomerbarbecue niet doorgaan. Het is nog te vroeg om met grote groepen bij elkaar te komen. Gelukkig wordt wél gewerkt aan een leuk online alternatief. Reserveer daarom alvast vrijdag 2 juli (einde middag) in je agenda! Je hoort hier binnenkort meer over. Het voornemen is om, zodra we weer naar kantoor mogen, alsnog iets te organiseren waarbij we fysiek bij elkaar kunnen komen. Dit zal echter niet eerder dan september zijn.

10 maart 2021

Een veilige werkplek op alle werklocaties

De corona-maatregelen die we binnen Hollander Techniek hebben genomen gelden voor iedereen: binnen- en buitendienst. Richting de binnendienst is veel aandacht uitgegaan naar het thuiswerken. Een kantoor is nu eenmaal een plek waar veel mensen tegelijk samenkomen en waar het risico op besmetting dus hoog is. Er is in de communicatie rondom Corona dan ook vaak opgeroepen thuis te werken.

We realiseren ons dat het er voor jou, als buitendienstmedewerker, heel anders aan toe gaat. Thuiswerken is voor jou bijna niet mogelijk en daarnaast is de feitelijke situatie op elk project weer anders. Hoe veilig de situatie is op het project waar jij werkt is voor ons lastig in te schatten. Daardoor is het ook minder eenvoudig om de juiste maatregelen te nemen zoals we die zichtbaar op het kantoor wel kunnen treffen.

In het afgelopen jaar hebben we erop vertrouwd dat jijzelf, projectleiders en ook onze klanten op de projecten de juiste stappen hebben gezet om verspreiding van het corona-virus te voorkomen. Toch krijgen we ook regelmatig signalen dat het er op de werklocaties niet altijd even veilig aan toe gaat. Vaak zijn daar redenen voor en valt daar niemand iets in te verwijten, maar toch willen we ernaar streven om ook op die projecten een zo veilig mogelijke werkomgeving te kunnen garanderen. Soms zijn kleine en eenvoudig te realiseren aanpassingen al voldoende. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een extra bouwkeet of het inplannen van gespreide pauzes.

We willen graag dat jij de vrijheid voelt het te melden wanneer je denkt dat het anders kan (en moet) op een project. Je kunt dit melden bij Jeroen Burger van team KAM. Samen met Jeroen kun je bespreken waar je tegenaan loopt en wat er gedaan kan worden om de veiligheid te vergroten. We zetten dan direct stappen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Schroom niet dit bespreekbaar te maken!

Je kunt Jeroen bereiken op: jeroen.burger@hollandertechniek.nl of 06-22443616.

23 februari 2021

Behoefte aan een luisterend oor?

Neem contact op met onze corona-ondersteuning

We zijn allemaal wel een beetje klaar met de corona-maatregelen. We willen er zo graag weer op uit, leuke dingen doen en op kantoor werken. Toch moeten we met elkaar nog even doorzetten. Dat klinkt makkelijk, dat is het niet. Veel mensen voelen zich onzeker, machteloos, angstig, gestrestst en lusteloos. Zie er met deze gevoelens dan nog maar eens een feestje van te maken elke dag…

Het is niet vreemd wanneer je deze gevoelens hebt en je hoeft je er al helemaal niet voor te schamen. Wel is het belangrijk te proberen er iets aan te doen zodat je kunt blijven functioneren. Het probleem oplossen is lastig, maar door kleine aanpassingen te doen wordt de situatie wellicht wel dragelijker voor je. Blijf niet rondlopen met je gevoelens, maar deel ze met anderen. Bijvoorbeeld een directe collega of je teamcoach kunnen een luisterend oor bieden en je helpen bij het zoeken naar aanpassingen waarmee jij weer wat lekkerder in je vel komt te zitten.

Kom je er met hen niet uit of wil je liever met iemand anders praten, dan is vanaf nu onze collega Theo Burghout bereikbaar om je een luisterend oor te bieden en eventueel samen te bekijken waar oplossingen liggen. Theo is bij de meeste collega’s wel bekend en heeft tot kort geleden de rol van vertrouwenspersoon binnen Hollander Techniek vervult. Belangrijk is te vermelden dat jij bepaalt wat de insteek van een gesprek is. Gewoon even je verhaal kunnen doen is soms al voldoende. Samen met Theo kun je ook bekijken met welke kleine aanpassingen jij geholpen bent. Heb je behoefte aan meer ondersteuning, dan kan Theo je op weg helpen en je, alleen wanneer je dat zelf wilt, eventueel doorverwijzen naar andere instanties of personen. Belangrijk is te melden dat alle gesprekken vertrouwelijk zijn en er niets gebeurt zonder jouw toestemming.

Let op: voor praktische vragen rondom corona kun je nog steeds terecht bij de corona werkgroep (werkgroepcorona@hollandertechniek.nl). Hiervoor hoef je Theo niet te benaderen.

Theo is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op telefoonnummer 06-4602 7602 of theo.burghout@hollandertechniek.nl. Indien Theo de telefoon even niet op kan nemen, spreek dan gerust zijn voicemail in! Hij belt je dan zo snel mogelijk terug.

20 januari 2021

Aangescherpte Corona-maatregelen Hollander Techniek

Helaas blijkt het noodzakelijk de corona-maatregelen binnen Hollander Techniek aan te scherpen. Op onze kantoren zijn dagelijks nog steeds teveel mensen aanwezig. Dit in combinatie met de ontwikkelingen rondom mutaties van het virus en de onzekerheid over wat er de komende periode op ons af gaat komen, maakt het nemen van extra maatregelen op dit moment noodzakelijk. Alleen zo kunnen we de gezondheid van onze medewerkers en de continuïteit van ons bedrijf blijven waarborgen.

Thuis werken
Medewerkers van Hollander Techniek moeten thuiswerken. Dit geldt uiteraard niet voor de collega’s die een functie vervullen waarvoor fysieke aanwezigheid vereist is (oa. onze buitendienst). Uitgangspunt is dat, behalve deze collega’s, iedereen thuis kan werken. Het mag duidelijk zijn dat je collega’s missen, er weer eens uit willen, het thuis ‘zat’ zijn,  géén redenen zijn om naar kantoor te komen. Moet je iets doen wat echt alleen op kantoor kan? Dan kan dat, maar ga daarna direct weer naar huis. Indien jij om welke reden dan ook meent dat dit niet voor jou geldt, dan bespreek je dit met je teamcoach om samen tot een oplossing te komen.

Mondkapje verplicht op kantoor en projecten
Tot nu toe was het dragen van een mondkapje verplicht in de vergaderzalen, bedrijfsbussen en personenauto’s van Hollander Techniek. Vanaf nu is het dragen van een mondkapje verplicht in alle ruimtes van onze kantoren en in de bouwketen/op de projectlocaties van Hollander Techniek. Ga je dus naar het toilet, ga je koffie halen, printen of loop je even naar een collega voor een vraag, dan draag je een mondkapje. Bij binnenkomst in het kantoor draag je dus ook al een mondkapje. Op je werkplek (=bureau of productieplek) zelf hoef je het mondkapje niet te dragen aangezien onze werkplekken corona-proof zijn ingericht. In overleg met de teams logistiek, facilitair, panelenbouw en met onze productie-collega’s in Amersfoort wordt nader bepaald wat voor hen de definitie van een ‘werkplek’ is.

Niet meer samen lunchen
Collega’s die noodzakelijkerwijs op kantoor aanwezig zijn, lunchen vanaf heden niet meer samen. Dit geldt ook voor onze collega’s die op de projecten in de keet lunchen. Probeer zoveel mogelijk apart pauze te houden. Het is in deze periode niet verantwoord om met elkaar aan één tafel te lunchen of samen lunch te halen en (op de werkplek of aan een statafel) op te eten. Voorlopig helaas even geen snackdag, borrel of bijpraat-moment meer (ook niet in het rookhok).

Ga terug naar het begin van de pagina

Hoe gaan we om met (zelf)testen?

De media staan er bol van en ze zijn op veel plekken al te koop: corona-zelftesten (of: antigeen-zelftesten). Een zelftest is bedoeld als een extra middel om verspreiding van het corona-virus te voorkomen. Een zelftest is enkel bedoeld voor mensen zonder klachten en is minder betrouwbaar dan een test die door een professional wordt afgenomen. Binnen de werkgroep corona is besproken of en zo ja, op welke wijze wij zelftesten binnen Hollander Techniek gaan inzetten. Hieronder lees je er meer over.

Omdat er inmiddels veel verschillende manieren zijn waarop mensen getest kunnen worden op corona, zetten we hieronder op een rij welke manieren van testen er zijn en wanneer we deze kunnen toepassen. Het is belangrijk te melden dat elke situatie anders is en per situatie wordt bekeken op welke manier er het beste gehandeld en getest kan worden.

 1. Corona-test bij de GGD
  Meest betrouwbare test waarvoor je zelf een afspraak maakt via de GGD. De uitslag volgt binnen max. 48h. Tot de uitslag binnen is blijf je thuis. Het advies is om gebruik te maken van de DigiD voor het maken van een afspraak en het ontvangen van de uitslag van de test omdat dit over het algemeen sneller gaat.

Deze manier van testen wordt bijvoorbeeld ingezet wanneer sprake is van klachten bij de medewerker zelf of wanneer een huisgenoot klachten heeft (koorts of benauwdheid). Ook wordt via de GGD getest wanneer een medewerker in contact is geweest met iemand die besmet is met het corona-virus.

 1. Corona-sneltest
  Een betrouwbare test die in een ‘commerciële’ teststraat wordt afgenomen (dus niet via de GGD). De uitslag volgt binnen 10-20 minuten. De kosten voor deze test zijn voor rekening van Hollander Techniek.

Deze test wordt alleen ingezet bij medewerkers die niet thuis kunnen werken, maar waarbij het wel van belang is dat zij snel weer aan het werk gaan. De test wordt bijvoorbeeld ingezet bij lichte klachten van de medewerker of van een huisgenoot van de medewerker. Is de medewerker in aanraking geweest met iemand die corona heeft, dan kan de sneltest na 5 dagen quarantaine en bij geen klachten ingezet worden.

Let op: alleen in overleg met de werkgroep corona of P&O mag een afspraak worden gemaakt voor een sneltest. Bij een negatieve testuitslag geldt dat de betreffende medewerker (ook met lichte klachten) weer aan het werk mag.

 1. Corona-zelftest
  Een zelftest is minder nauwkeurig dan een test die door een professional wordt afgenomen. Daarom is de uitslag van een zelftest minder betrouwbaar. Je kunt onterecht een negatief testuitslag krijgen. Ook is deze test een momentopname. Je kunt na de test namelijk alsnog besmettelijk worden en daarmee ongemerkt andere mensen besmetten. Een negatieve test is dus maar kort houdbaar.

Een zelftest wordt alleen aangeboden aan medewerkers zonder klachten die niet thuis kunnen werken, maar waarbij het wel van belang is dat zij snel weer aan het werk gaan. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij er indirect contact is geweest met iemand die corona bleek te hebben. Of wanneer er sprake is van preventieve quarantaine. Er kunnen situaties ontstaan waarbij dagelijks zelftesten gedaan moeten worden. Om zekerheid te krijgen kan het dan alsnog nodig zijn te testen bij de GGD of via een commerciële snelteststraat.

Zoals je kunt lezen kiezen we er op dit moment nog niet voor om zelftesten actief in te zetten om bijvoorbeeld weer terug naar kantoor te kunnen of om kleinschalige evenementen te organiseren. Het is nog erg complex en net te vroeg om te bepalen op welke momenten we dit wel of niet kunnen doen. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen op de voet en zullen, zodra daar meer ruimte voor is, de inzet van zelftesten uitbreiden.

Ga terug naar het begin van de pagina

Wat te doen wanneer je zelf klachten hebt of ziek bent (geweest)?

In de Beslisboom kun je snel en eenvoudig via een stroomschema bepalen wat je moet doen wanneer je zelf of iemand in jouw omgeving klachten heeft.

Ik heb klachten
Voor iedereen geldt het volgende bij verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, verhoging  of koorts, verlies van reuk en/of smaak, benauwdheid:

 • Blijf thuis werk voor zover mogelijk thuis.
 • Bel de GGD voor advies en aanvraag Corona-test.
 • Mijd sociaal contact. Je kunt ook geen bezoek ontvangen of op bezoek gaan en ook geen boodschappen doen.

Als je je beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten hebt gehad, kun je volgens de informatie van het RIVM anderen niet meer besmetten en kun je weer aan het werk of andere activiteiten oppakken (uiteraard blijft de richtlijn van 1,5 meter van kracht) en draag zoveel mogelijk een mondkapje).

Ik heb Corona, ben ik verplicht dit te melden bij mijn werkgever?
Als werkgever mogen wij werknemers niet vragen naar het ziektebeeld. Natuurlijk waarderen wij het wanneer je vertelt dat je Corona hebt, maar je bent hiertoe niet verplicht. Let op: wij mogen dit dan nog steeds niet vastleggen. Hoewel het om een buitengewone situatie gaat, is het ook bij de bestrijding van het coronavirus niet toegestaan om gegevens over de aard en oorzaak van de ziekte van werknemers te registreren.

Wanneer je ons hebt medegedeeld dat je Corona hebt, dan mogen wij deze informatie niet delen in de organisatie. Conform de privacywetgeving mogen wij geen gegevens over de gezondheid van werknemers delen met andere werknemers binnen de organisatie. Ook als jij zelf aangeeft dat je deze informatie mag delen met andere werknemers, mogen wij dit nog steeds niet op grond van de privacywetgeving.

We gaan er van uit dat je, mocht je Corona hebben, je je eigen verantwoordelijkheid neemt en de benodigde maatregelen treft (o.a. thuisquarantaine).

Ik ben ziek geweest, maar ben inmiddels beter. Mag ik weer aan het werk?
Als je je beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten hebt gehad, kun je volgens de informatie van het RIVM anderen niet meer besmetten en kun je weer aan het werk of andere activiteiten oppakken (uiteraard blijft de richtlijn van 1,5 meter van kracht en draag zoveel mogelijk een mondkapje).

Ga terug naar het begin van de pagina

Wat te doen wanneer iemand thuis of op het werk klachten of Corona heeft?

In de Beslisboom kun je snel en eenvoudig via een stroomschema bepalen wat je moet doen wanneer je zelf of iemand in jouw omgeving klachten heeft.

Hieronder schetsen we de mogelijke scenario’s met daarbij de te volgen richtlijnen.

Huisgenoten met klachten
Deel je een huishouden met iemand die Corona-gerelateerde klachten heeft, zich laat testen op Corona en/of Corona heeft, dan gelden de onderstaande richtlijnen.

 • Iemand in jouw huishouden heeft last van koorts, benauwdheid, een loopneus, verkoudheid of andere klachten: blijf thuis en werk indien mogelijk thuis.
 • Iemand in jouw huishouden gaat zich laten testen op Corona of heeft een Corona-test gedaan en wacht op de uitslag: blijft huis en werk indien mogelijk thuis.
 • Iemand in jouw huishouden is positief getest op Corona: blijf thuis en werk indien mogelijk thuis. Je blijft in thuis-quarantaine tot 5 dagen na de dag waarop jouw huisgenoot voor het laatst klachten had. Ben je na die 5 dagen klachtenvrij, dan kun je op dag 6 een corona-test aanvragen. Ook wanneer je geen klachten hebt. Is deze test negatief en heb je nog steeds geen klachten, dan mag je weer aan het werk.

Bel altijd de GGD voor advies en neem contact op met team P&O.

Je hebt zelf klachten

 • Blijf thuis en werk, indien mogelijk, thuis.
 • Ben je positief getest op Corona? Dan verzoeken wij je dit te melden bij de werkgroep of team P&O.

Bel altijd de GGD voor advies en neem contact op met team P&O.

Een collega is positief getest op Corona
Er wordt een contactonderzoek gehouden. Hierbij wordt in kaart gebracht met welke mensen de besmette persoon contact heeft gehad vanaf een aantal dagen voorafgaand aan het moment waarop de klachten ontstonden, maar vooral op het moment dat hij/zij klachten had.

Let op: het contactonderzoek is gericht op die mensen waarmee een Corona-patiënt 15 minuten of langer in contact is geweest (bijvoorbeeld tijdens een vergadering, gesprek aan het bureau etc.). Een vluchtig contact (langslopen, een gesprekje bij het koffieapparaat, werken in de kantoortuin, het uitwisselen van sleutels of andere items etc.) is dus geen aanleiding tot het nemen van maatregelen. De kans op besmetting is klein. Per situatie wordt bekeken welke maatregelen het best passend zijn.

De besmette persoon brengt in kaart met welke personen hij/zij op het werk contact heeft gehad (conform bovenstaande richtlijn). De Corona-werkgroep neemt vervolgens contact op met deze personen met het verzoek om 5 dagen thuis te blijven en indien mogelijk thuis te werken (ook wanneer er geen klachten zijn). Hiermee willen wij de veiligheid van al onze medewerkers zoveel mogelijk waarborgen. Ben je na die 5 dagen klachtenvrij, dan kun je op dag 6 een corona-test aanvragen. Ook wanneer je geen klachten hebt. Is deze test negatief en heb je nog steeds geen klachten, dan mag je weer aan het werk

Er is een sterk vermoeden dat een collega Corona heeft
Zo lang er geen positieve testuitslag is, kan niet met zekerheid worden gezegd of iemand Corona heeft. In sommige gevallen is de verwachting dat een positieve testuitslag volgt echter zo groot, dat alvast maatregelen genomen kunnen worden. Hierbij wordt hetzelfde gehandeld zoals hierboven staat omschreven in het geval van een bevestigde Corona-besmetting.

Testen bij geen klachten
Vanaf 1 december kan iemand ook getest worden op corona wanneer hij of zij geen klachten heeft, maar wel risico heeft gelopen op een besmetting. Hollander Techniek neemt dit aangepaste testbeleid over.

Ben jij in contact geweest met iemand die later corona bleek te hebben (op een afstand van minder dan 1,5 meter of gedurende 15 minuten of langer), dan ga je 5 dagen in quarantaine na het laatste risicovolle contact.

 • Geen klachten: heb je na deze 5 dagen geen klachten, dan kun je je op de 6e dag laten testen en bij een negatieve test kan de quarantaine worden opgeheven. Blijf thuis zo lang de uitslag van de test nog niet binnen is. Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Wel klachten: heb je in deze 5 dagen klachten gekregen, dan laat je je testen. Je blijft thuis zo lang de uitslag van de test nog niet binnen is. Blijkt uit de test dat je geen corona hebt, dan blijf je thuis zo lang je klachten hebt. Het risico dat je anderen aansteekt is groot waardoor ook zij niet kunnen werken. Voel je je beter en heb je minimaal 24 uur geen klachten meer? Dan kun je weer aan het werk mits je geen huisgenoten met klachten hebt. Werk zoveel mogelijk thuis.

Check je telefoon en neem je laptop mee naar huis
In het geval van een contactonderzoek, word je gebeld door een collega van Hollander Techniek die je verteld hoe te handelen. Het is om die reden belangrijk dat je, voordat je naar het werk gaat, je telefoon controleert op gemiste oproepen of SMS/Whatsapp-berichten. Zo voorkomen we dat je toch naar kantoor komt terwijl je in contact bent geweest met een Corona-patiënt. Neem daarnaast elke dag je laptop mee naar huis! Mocht je onverwachts thuis moeten werken, dan kan dat en hoef je niet alsnog naar kantoor te komen om je laptop op te halen (met alle risico’s van dien). Geef tot slot in je outlook-agenda duidelijk aan dat je thuiswerkt.

Ga terug naar het begin van de pagina

Hygiëne en veiligheid

Wanneer je aan het werk bent, dan is het van groot belang dat je hygiëne-maatregelen neemt om verspreiding van het virus te voorkomen. Hieronder vind je de belangrijkste maatregelen samengevat.

Mondkapjes verplicht vanaf 1 december
Vanaf 1 december is het verplicht om een mondkapje te dragen op de volgende plekken:

 • Openbare plekken die binnen zijn. Zoals musea, winkels, restaurants en theaters.
 • Scholen en onderwijsinstellingen. Zoals middelbare scholen, hogescholen en universiteiten. Maar niet op basisscholen.
 • Bij contactberoepen. Zoals bij de kapper en de fysiotherapeut.
 • In het openbaar vervoer. Ook op de perrons en bij de haltes.

Organisaties of ondernemers mogen zelf bepalen of ze een mondkapje adviseren. Binnen Hollander Techniek handhaven we de huidige regelingen rondom het dragen van een mondkapje:

 • Tijdens vergaderingen op kantoor is het dragen van een mondkapje verplicht (ook wanneer je zit).
 • Werk niet langer dan 5 minuten binnen 1,5 meter van elkaar. Is het echt nodig om langer dan 5 minuten dichtbij elkaar te werken (= op minder dan 1,5 meter afstand van elkaar), dan is het dragen van een mondkapje of gelaatscherm verplicht.
 • Rijd je met 2 of meer personen in een bedrijfsbus of personenauto en deze personen zijn niet afkomstig uit één huishouden, dan is het dragen van een mondkapje verplicht.

Een mondkapje vervangt nooit andere maatregelen. Je moet altijd 1,5 meter afstand houden en drukke plekken vermijden.

Dragen van een mondkapje of gelaatscherm tijdens het werk
Tijdens vergaderingen op kantoor is het dragen van een mondkapje verplicht. Inmiddels is het bij steeds meer opdrachtgevers ook verplicht een mondkapje te dragen tijdens het werk. Vanuit Hollander Techniek stellen we, met name gericht op onze buitendienst, het volgende:

 1. Probeer ten alle tijden een afstand van 1,5 meter te bewaren tijdens het werk. Zorg dat je met niet meer dan het strikt noodzakelijke aantal mensen in een ruimte bent.
 2. Lukt dit niet, houd je dan aan de volgende regels:
 • Wees extra alert op het handhaven van de hygiëne-voorschriften.
 • Bespreek eventuele alternatieven met de opdrachtgever.
 • Werk in ieder geval per keer niet langer dan 5 minuten binnen 1,5 meter van elkaar.
 • Is het echt nodig om langer dan 5 minuten dichtbij elkaar te werken (= op minder dan 1,5 meter afstand van elkaar), dan is het dragen van een mondkapje of gelaatscherm verplicht. Voor het op de juiste manier dragen van een mondkapje of gelaatscherm zijn Toolboxen opgesteld. Deze kun je hieronder bekijken (onder ‘Toolboxen Corona’)
 1. Volg altijd de richtlijnen van onze opdrachtgevers op dit gebied. Is het dragen van een mondkapje verplicht, volg deze instructie dan op.

Mondkapjes en gelaatschermen worden verspreid via logistiek.  

Toolboxen Corona
Er zijn 3 toolboxen opgesteld over de veiligheidsmaatregelen rondom het Corona-virus. Deze Toolboxen kun je hieronder downloaden. Het is belangrijk dat op de juiste wijze wordt geregistreerd welke toolboxen je gevolgd hebt. Neem dus eerst contact op met de KAM-kernrol van jouw team om e.e.a. af te stemmen.

Het is belangrijk dat teams ervoor zorgen dat op elk project een Corona-verantwoordelijke wordt aangewezen. Deze persoon kan erop toezien dat de regels worden opgevolgd, maatregelen nemen en eventueel zorgen voor desinfectie materiaal. We willen de teams oproepen het aanwijzen van deze Corona-verantwoordelijke zelf te organiseren!

Gebruik beschermende handschoenen
Veel mensen maken in deze tijd gebruik van beschermende handschoenen tijdens het werk. In de praktijk blijkt dat deze handschoenen alleen effect hebben wanneer ze op de juiste wijze gebruikt worden. Nadeel van handschoenen is dat, vooral als de handschoenen lang worden gedragen en het een gewoonte wordt, alsnog allerlei oppervlakken en het gezicht aangeraakt worden door de drager. Bij korte werkzaamheden met extra risico’s (bijvoorbeeld wanneer je spullen aan elkaar moet doorgeven), kunnen wegwerphandschoenen waar het virus niet doorheen komt wel hulp bieden. Dringend advies is om tijdens (dit) het werk het gezicht niet aan te raken. Veel handen wassen blijft noodzakelijk.

Welke hygiënemaatregelen kan ik op de werklocatie nemen?
Wanneer werk staat gepland op een locatie, zorg dan voor tenminste 1,5 meter afstand tot andere personen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Bekijk of het werk eventueel uitgesteld kan worden tot een later moment of op een moment dat er minder mensen in een ruimte aanwezig zijn (doe dit altijd in overleg met je teamcoach/planner/ werkvoorbereider/projectleider). Indien je op de werklocatie mensen tegenkomt die verkoudheids- of griepverschijnselen vertonen, verlaat dan de werkplek. Overleg hierover ook met de opdrachtgever en je teamcoach/planner/werkvoorbereider/projectleider.

Er is een werkinstructie opgesteld die je kan helpen bij het opvolgen van deze maatregel. Deze is ook beschikbaar voor onze klanten.

Kan ik nog samen met een collega in een bedrijfsbus/auto rijden?
Sinds 1 juli is samen reizen in een bedrijfsbus weer toegestaan. Conform de richtlijnen van het RIVM en Techniek Nederland zijn er echter wel voorwaarden verbonden aan het met 2 of meer personen in een bedrijfsbus rijden. Eén van die voorwaarden is dat het verplicht is om tijdens de reis een niet-medisch mondmasker te dragen. Hollander Techniek volgt deze richtlijn en heeft inmiddels mondkapjes beschikbaar gesteld aan de monteurs.

We willen iedereen oproepen deze richtlijn te volgen. Bij het niet-nakomen van de richtlijn kunnen boetes uitgedeeld worden aan zowel werknemer als werkgever.

Dragen mondkapje in personenauto ook verplicht
Het dragen van een mondkapje wanneer 2 of meer mensen (die niet uit eenzelfde huishouden afkomstig zijn) in een personenauto rijden was tot nu toe een advies en geen verplichting. Inmiddels stellen we dit ook verplicht. Zit je alleen in de auto of met mensen uit hetzelfde huishouden, dan hoef je geen mondkapje te dragen.

Wanneer je altijd alleen in de bedrijfsbus rijdt, dan is het niet nodig de mondkapjes die je hebt ontvangen retour te sturen. Deze kun je bewaren voor het geval het noodzakelijk gaat worden mondkapjes te dragen in een afgesloten ruimte of in ruimtes waar meerdere personen aanwezig zijn.

Waar kan ik hygiëne-middelen krijgen?
Voor alle monteurs zijn hygiëne-kits samengesteld. Hierin zitten de volgende items:

 • Desinfecterende lotion.
 • Mondmaskers

De kits worden op naam uitgegeven, neem dus niet zomaar een kit mee. Hieronder kun je per werklocatie zien bij wie je deze af kunt halen.

 • Almelo – Ronald Vollenbroek
 • Almere – Ashir Oberto
 • Apeldoorn – Marcel van de Leeuwen (onderWERKwijs)
 • Amersfoort – Anja Heikamp

Welke overige hygiëne-maatregelen kan ik nemen?
Er zijn daarnaast een aantal algemene hygiëne-maatregelen die we bij Hollander Techniek hanteren:

 • Houd je werklocatie en eventueel gereedschap zo schoon mogelijk en desinfecteer deze regelmatig.
 • Reinig je handen regelmatig.
 • Schud geen handen.
 • Vermijd liften.
 • Houd een papieren zakdoek voor je mond wanneer je moet niezen of hoesten en gooi deze daarna weg in de afvalemmer. Of nies of hoest in je elleboog.
 • Was na het hoesten of niezen je handen. Voor het drogen van handen zijn een stuk keukenrol, een schoon papieren handdoekje, warme lucht of een handdoekrol geschikt. Het is belangrijk dat materialen om handen aan te drogen slechts eenmalig worden gebruikt.
 • Raak zo min mogelijk je mond, neus of ogen aan.
 • Maak zoveel mogelijk gebruik van het digitaal benaderen van elkaar (Telefoon/Skype/Teams). Dit kan zowel intern (vestigingen en collega’s onderling) als extern (met klanten, partners, leveranciers).

Hoe moet ik om gaan met de richtlijnen van klanten?
Onze klanten hanteren uiteraard ook eigen richtlijnen. Houd deze in de gaten en acteer hierop. Mochten hier vragen uit voortvloeien en twijfel je over hoe te handelen, deel dit dan met de werkgroep: werkgroepcorona@hollandertechniek.nl

Ga terug naar het begin van de pagina

Redenen waarom je niet kunt werken

De opdrachtgever trekt opdrachten in/ik mag niet meer op de werklocatie zijn
Op het moment dat de opdrachtgever aangeeft dat je niet meer op de werklocatie mag werken, ga je naar huis. Je meldt dit direct bij de projectleider en teamcoach. De planning probeert je vervolgens in te zetten op een ander project. Je hoeft hiervoor niet naar kantoor te komen, je wordt telefonisch of via e-mail geïnformeerd. Het kan zijn dat we je vragen tijdelijk andere taken op te pakken en/of collega’s binnen de serviceteams te ondersteunen en willen je vragen hierin flexibel te zijn.

Ik ben bang om het virus op te lopen tijdens het werk en wil liever thuisblijven
Vanuit Hollander Techniek nemen we zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen om verspreiding tegen te gaan. Wanneer je je zorgen maakt, gaan wij graag met jou in gesprek over hoe we deze zorgen kunnen verminderen en welke aanvullende maatregelen we eventueel nog kunnen treffen. Enkel het gegeven dat je je zorgen maakt, is niet voldoende om thuis te blijven/niet te komen werken. Je kunt in overleg met je team mogelijk wel vakantieverlof opnemen (mits dit qua werkzaamheden mogelijk is). Hollander Techniek is anders niet verplicht het loon door te betalen over de uren die je niet werkt.

Opvang en zorg voor kinderen/sluiting scholen
Mijn kinderen kunnen niet naar school omdat de school gesloten is. Wat moet ik doen?
Je meldt als eerste bij jouw teamcoach dat je niet kunt werken omdat jouw kinderen niet naar school kunnen en je geen opvang hebt. Het is jouw verantwoordelijkheid (en die van jouw eventuele partner) om opvang te regelen. Om die reden kan niet zomaar van het werk weggebleven worden. In overleg met jouw team/de teamcoach kan voor de dagen waarop je geen opvang hebt kunnen regelen, verlof opgenomen worden. Daarnaast kun je overleggen binnen je team of er een mogelijkheid is om thuis te werken. Het is hierbij van belang dat de mogelijkheid tot thuiswerken evenredig wordt verdeeld binnen het team. Wanneer er, als gevolg van deze situatie, een tekort aan verlof-uren ontstaat, dan bekijken we samen met jou wat de mogelijkheden zijn. Je kunt dit melden bij Team P&O.

Cruciale beroepen
Servicemonteurs zijn aangemerkt als een onmisbare facilitaire of ondersteunde functie en zijn zodoende en cruciaal beroep. Dit betekent dat ouders die in deze functie werkzaam zijn, een beroep kunnen doen op de opvang voor hun kinderen. Vooralsnog geeft het RIVM aan dat er geen verklaring van de werkgever voor noodopvang nodig is om hier gebruik van te maken. Mocht de school of opvang van jouw kinderen hier wél om vragen, dan kunnen wij jou aan een verklaring helpen. Je kunt de vraag hiervoor mailen naar: werkgroepcorona@hollandertechniek.nl.

Mocht je niet binnen deze beroepsgroep vallen, dan kun je, in overleg met je team, mogelijk verlofdagen opnemen om de opvang van je kinderen te regelen. Momenteel is er vanuit de wetgeving en/of Techniek Nederland nog geen andere mogelijkheid in hoe we om kunnen gaan met deze uren. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen op dit vlak nauwgezet en informeren we je over eventueel nieuws.

Ga terug naar het begin van de pagina

Hoe moet ik omgaan met uren die te maken hebben met Corona?

Wanneer je thuis moet blijven om een reden die te maken heeft met Corona, zijn er verschillende scenario’s mogelijk rondom de wijze waarop jij je uren moet schrijven.

Je bent zelf ziek of hebt Corona en kunt niet werken
Meld je ziek bij je Teamcoach en/of de planning. Neem daarnaast contact op met P&O. Ben je positief getest op Corona, geef dit dan aan. In dat geval wordt de ziekmelding geboekt op code 092 ‘Ziek als gevolg van Corona’.

Je hebt zelf klachten, maar kunt nog wel werken

Kun je thuiswerken?
Meld dit bij je Teamcoach en werk thuis totdat je minimaal 24 uur klachtenvrij bent.

Kun je niet thuiswerken?
Ga in overleg met je team om de mogelijkheden te bespreken om toch thuis aan het werk te kunnen. Is dit echt niet mogelijk, meld je dan na overleg met je teamcoach ziek.

Huisgenoten met klachten
Zoals hierboven vermeld, verzoeken we je thuis te blijven wanneer iemand in jouw huishouden klachten heeft, een Corona-test laat doen, in afwachting is van de uitslag van een Corona-test of Corona heeft. In deze gevallen zijn de volgende scenario’s van kracht:

Je kunt thuiswerken
Meld dit bij je Teamcoach en werk thuis.

Je kunt niet thuiswerken
Hollander Techniek wil de veiligheid van al haar medewerkers waarborgen en verzoekt je daarom thuis te blijven wanneer huisgenoten klachten hebben (zie hierboven). We streven ernaar zoveel mogelijk werk te organiseren dat je vanuit huis kunt doen en willen je daarom ook vragen hierover in gesprek te gaan met je team. Is dit echt niet mogelijk, dan willen je vragen in dit geval eerst contact op te nemen met team P&O om te bespreken hoe we met deze uren kunnen omgaan. In de eerste periode dat je om bovenstaande reden niet kunt werken, komen deze uren voor rekening van Hollander Techniek. Daarbij vragen we je schappelijk om te gaan met eventuele overuren die je hebt opgebouwd.

Mocht je om bovenstaande reden nogmaals een periode niet kunnen werken, dan wordt in overleg met P&O bekeken hoe deze uren worden geboekt. Deze komen in dat geval niet automatisch meer voor rekening van Hollander Techniek.

Ga terug naar het begin van de pagina

Documenten:

 1. Beslisboom
 2. Stappenplan contactloos werken monteurs
 3. Stappenplan contactloos werken klanten
 4. Toolbox protocol corona
 5. Toolbox gelaatscherm
 6. Toolbox mondmaskers