Nieuwsarchief

31 augustus 2020

Update Corona-maatregelen 

Zoals eerder aangeven, zouden we per 1 september de huidige maatregelen herzien. Doordat het virus toch weer terrein aan het winnen is, zijn er echter geen versoepelingen in de maatregelen mogelijk. Dit betekent concreet dat alle regels zoals hier beschreven van kracht blijven tot nadere orde. Vooral nu is het belangrijk de huidige  maatregelen na te leven om niet een nieuwe opleving van het virus te krijgen.

Bij het niet naleven van de regels kan de overheid over gaan tot sluiting van een bedrijf. Dit willen we bij Hollander Techniek voorkomen. Hiervoor hebben we elkaar nodig. Samen krijgen we Corona onder controle. Laten we elkaar helpen en elkaar er op wijzen dat we de geldende maatregelen naleven.

Hieronder worden de belangrijkste maatregelen nogmaals toegelicht:

1)   Beperkte bijeenkomsten:

We kunnen samen komen binnen de kaders van Hollander Techniek, dit houdt bijvoorbeeld in dat er met maximaal 17 man in vergaderzaal 4b overleg kan plaatsvinden (ook voor overige vergaderzalen zijn de maximale aantallen bepaald). Overige bijeenkomsten zijn voorlopig niet toegestaan. Iedereen heeft momenteel weer behoefte om samen te zijn, helaas zijn dit de momenten waar de huidige brandhaarden ontstaan. Dit willen we voorkomen.

2)   Werk thuis:

Kom 1 tot 2 dagen in de week naar kantoor, stem aanwezigheid binnen je team af zodat er altijd iemand aanwezig is. De rest van de week werk je vanuit huis. Hiermee voorkomen we drukte op kantoor en maken we het naleven van de 1 ½ meter regel gemakkelijker.

3)   Ga niet (op vakantie) naar een oranje gebied:

Ook al kan je thuis werken, het is het niet collegiaal naar je collega’s (die dit niet kunnen) om (op vakantie) naar een oranje gebied te gaan. Denk hierbij aan het grotere belang van Hollander Techniek en de mogelijk risico’s van een bedrijfssluiting. Tevens neem je het risico om zelf langdurig uit de roulatie te zijn.

Daarnaast blijven de overige maatregelen zoals op deze liveblog vermeld, nog steeds van kracht. 

19 augustus 2020

Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen die gister (18-08-2020) benoemd zijn in de persconferentie, willen we jullie op de hoogte stellen van de volgende twee aangepaste maatregelen:

Duur quarantaineperiode teruggebracht van veertien naar tien dagen

De aanbevolen duur van een quarantaineperiode voor mensen die mogelijk met het coronavirus besmet zijn, is teruggebracht van veertien naar tien dagen. Dit geldt voor zowel mensen die terugkomen uit een risicogebied als mensen die in contact zijn geweest met een besmet persoon. Het OMT heeft onderzocht of een verkorting mogelijk was en dit bleek zo te zijn. Momenteel wordt nog onderzocht of de wet het toelaat om quarantaine in sommige gevallen te verplichten.

Thuiswerken blijft ook na 1 september de norm

Het advies van het kabinet is om voorlopig zoveel mogelijk thuis te blijven werken. Het advies gold sinds medio maart en de voormalige einddatum voor dit advies was 1 september. Volgens premier Rutte laten de huidige besmettingscijfers het echter niet toe om deze einddatum in stand te houden. Aan het huidige advies is geen einddatum verbonden.

24 juli 2020

Hygiëne-kits beschikbaar 

Inmiddels is weer een nieuwe voorraad hygiëne-kits samengesteld en beschikbaar gesteld voor alle medewerkers. De hygiëne-kits zijn af te halen bij logistiek in Apeldoorn. Er wordt tevens z.s.m. een voorraad naar de vestigingen gestuurd.

In de hygiëne-kit vind je de volgende items:

 • Mondmaskers
 • Desinfect-lotion

(De hygiëne-handschoenen zijn uit de kit verwijderd, deze bleken nauwelijks gebruikt te worden)

We willen, zeker gezien de huidige ontwikkelingen, nogmaals het belang benadrukken van het nemen van hygiëne-maatregelen, zowel op je werk als thuis. Meer informatie hierover vind je op de liveblog via deze link: https://www.hollandertechniek.nl/liveblog/vraag-antwoord/hygiene-en-veiligheid/

20 juli 2020

Voorwaarden voor samen reizen in een bedrijfsbus: mondkapje verplicht

Sinds 1 juli is samen reizen in een bedrijfsbus weer toegestaan. Conform de richtlijnen van het RIVM en Techniek Nederland zijn er echter wel voorwaarden verbonden aan het met 2 of meer personen in een bedrijfsbus rijden. Eén van die voorwaarden is dat het verplicht is om tijdens de reis een niet-medisch mondmasker te dragen. Hollander Techniek volgt deze richtlijn en heeft inmiddels mondkapjes beschikbaar gesteld aan de monteurs.

We willen iedereen oproepen deze richtlijn te volgen. Bij het niet-nakomen van de richtlijn kunnen boetes uitgedeeld worden aan zowel werknemer als werkgever.

Versoepeling?
Het verplicht moeten dragen van een mondmasker wanneer 2 of meer personen in een bedrijfsbus zitten, voelt wellicht als een verzwaring van de maatregelen en niet als een versoepeling. Tot nu toe was het echter in principe helemaal niet toegestaan om met meerdere personen in een bedrijfsbus te reizen en hanteerde Hollander Techniek de richtlijn dat dit alleen toegestaan was wanneer het echt niet anders kon.

Bedrijfsbus en personenauto
Het is belangrijk te melden dat er een verschil is in de richtlijnen die gelden voor het samen reizen in een bedrijfsbus en het samen reizen in een personenauto. In dit laatste geval geldt de richtlijn dat je met meerdere personen in een auto mag rijden, ook wanneer deze uit een ander huishouden afkomstig zijn. Het advies is dan een mondkapje te dragen, maar dit is niet verplicht. Zit je alleen in de auto of met mensen uit hetzelfde huishouden, dan hoef je geen mondkapje te dragen.

Wanneer je altijd alleen in de bedrijfsbus rijdt, dan is het niet nodig de mondkapjes die je hebt ontvangen retour te sturen. Deze kun je bewaren voor het geval het noodzakelijk gaat worden mondkapjes te dragen in een afgesloten ruimte of in ruimtes waar meerdere personen aanwezig zijn.

NB.: afgelopen week viel een nieuwe editie van de Kortsluiting bij je op de mat. Hierin wordt aandacht besteed aan veilig werken tijdens Corona en worden ook de richtlijnen rondom het samen reizen in een bedrijfsbus vermeld. Helaas zijn we inmiddels ingehaald door de tijd en de snelheid waarmee de Corona-richtlijnen veranderen. Het bericht in de Kortsluiting is dan ook niet helemaal juist meer.

26 juni 2020

Goed nieuws: we kunnen weer borrelen!  

Op deze hete vrijdag hebben wij heel goed nieuws voor je: de vrijdagmiddagborrel kan vanaf vandaag weer gehouden worden!

Afgelopen woensdag is vanuit de overheid aangekondigd dat het is toegestaan om buiten met grotere groepen samen te komen, mits de 1,5-meter-regel gehandhaafd wordt. In Apeldoorn is inmiddels het buiten-meubilair vervangen door Corona-proof meubilair waarmee we dus vanaf vandaag op veilige afstand van elkaar het weekend kunnen inluiden. Ook de MFR is zo ingericht dat de veiligheid gewaarborgd kan worden. De werklocaties in Almere, Amersfoort en Almelo zijn eveneens geschikt bevonden om op veilige afstand van elkaar te kunnen samenkomen.

Het op een veilige manier samen komen staat of valt met het nemen van je eigen verantwoordelijkheid. Naast de genomen maatregelen, is het van groot belang dat we allemaal de 1,5-meter-regel blijven nastreven. We willen dan ook met klem een beroep doen op een ieder hier verstandig mee om te gaan. We rekenen op jullie medewerking zodat we vanaf nu weer met elkaar kunnen blijven borrelen op vrijdagmiddag.

Proost en geniet ervan!

 

23 juni 2020

Corona-Update

De 'Hollander-1,5 meter maatschappij'

Je kunt het haast niet gemist hebben: de vestigingen van Hollander Techniek zijn in de afgelopen weken Corona-proof gemaakt. Er zijn 1,5-meter stickers geplakt, looproutes aangegeven en er is desinfectie-materiaal verspreid (oa.: plantenspuiten met ontsmettingsmiddel, ontsmettingsdoekjes). Op korte termijn wordt op de vestigingen een professionele desinfectiezuil geleverd die bij de klant- en leverancier-entrees van de vestigingen geplaatst kunnen worden.

Er zijn daarnaast ruim voldoende diverse varianten mondkapjes aanwezig. Wanneer je deze wilt ontvangen, neem dan contact op met Jeroen Burger.

Toolbox 'Protocol veilig werken tijdens Coronacrisis'

Graag vestigen we de aandacht op de toolbox Corona waarin wordt verteld op welke wijze je veilig kunt werken tijdens de Coronacrisis. Je kunt deze toolbox aanvragen via de KAM-kernrol in je team.

Het is belangrijk dat teams ervoor zorgen dat op elk project een Corona-verantwoordelijke wordt aangewezen. Deze persoon kan erop toezien dat de regels worden opgevolgd, maatregelen nemen en eventueel zorgen voor desinfectie materiaal. We willen de teams oproepen het aanwijzen van deze Corona-verantwoordelijke zelf te organiseren!

Bezetting kantoren

Het advies van het RIVM is en blijft: werk zo veel mogelijk thuis. Bij Hollander Techniek volgen we dit advies. Vanuit Hollander Techniek hebben we eerder al het advies afgegeven ervoor te zorgen dat je 1 a 2 dagen per week op kantoor aanwezig bent en de overige dagen vanuit huis werkt. Het verzoek is om met je team ervoor te zorgen dat de bezetting op kantoor rouleert. Zo is er dus altijd iemand uit jouw team aanwezig.

Richtlijnen bij klachten

Hollander Techniek volgt de richtlijnen van het RIVM wanneer het gaat om klachten die je zelf hebt of wanneer iemand uit jouw huishouden klachten heeft. De GGD kan gebeld worden voor advies en er kan een Corona-test afgenomen worden.

De richtlijn vanuit Hollander Techniek luidt als volgt:

Voor iedereen geldt het volgende bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts:

 • Blijf thuis werk voor zover mogelijk thuis.
 • Bel de GGD voor advies en aanvraag Corona-test.
 • Mijd sociaal contact. Je kunt ook geen bezoek ontvangen of op bezoek gaan en ook geen boodschappen doen. Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren (meer dan 38 graden koorts en moeite met ademhalen) en je medische hulp nodig hebt.
 • Als je je beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten hebt gehad, kun je volgens de informatie van het RIVM anderen niet meer besmetten en kun je weer aan het werk of andere activiteiten oppakken (uiteraard blijft de richtlijn van 1,5 meter van kracht).

Wanneer iemand in jouw huishouden klachten heeft:

 • Iemand in jouw huishouden heeft last van koorts of benauwdheid: blijf thuis en werk indien mogelijk thuis. Bel de GGD voor advies.
 • Iemand in jouw huishouden heeft last ven een loopneus, verkoudheid of andere klachten: bel de GGD voor advies.

Verlofrechten en vakantieperiode

De vakantietijd is aangebroken. Veel collega's hebben vrije dagen gepland en gaan wellicht op vakantie. We willen iedereen oproepen om hier naar eigen inzicht verstandige keuzes in te maken. Daarbij hanteren we de volgende richtlijnen en gemaakte afspraken:

 • Reeds ingeplande verlofdagen blijven staan en mogen niet ingetrokken worden omdat je bijvoorbeeld onverhoopt niet naar je vakantiebestemming kunt afreizen.
 • Ben je van plan op vakantie te gaan naar het buitenland, dan volgen we hierin het advies van het RIVM:

  • Vermijdt drukte.
  • Houd nauwkeurig de actuele reisadviezen per land in de gaten op de website: www.nederlandwereldwijd.nl en stem je plannen daarop af.
  • Ga je op reis naar een hoog-risico-gebied, dan moet je bij terugkomst 14 dagen in quarantaine verblijven. Deze dagen zijn voor eigen rekening (vakantiedagen) mits je niet thuis kunt werken.
  • Mocht tijdens je verblijf in het buitenland het advies rondom dat land wijzigen waardoor je niet terug kunt keren naar Nederland of je bij thuiskomst in quarantaine moet, dan is dit voor eigen rekening (vakantiedagen) mits je niet thuis kunt werken.

Indexatie CAO loonsverhoging

Vanuit de vakbond is de mogelijkheid geboden om de CAO-verhoging die met ingang van 1 juli a.s. is afgesproken, uit te stellen naar 1 december 2020 in ruil voor 29 vakantie-uren. Hollander Techniek heeft besloten geen gebruik te maken van deze mogelijkheid en zal de afgesproken indexatie per 1 juli 2020 doorvoeren.

Uitbetalen opgebouwde TvT-uren

Eerder dit jaar werd besloten dat overuren en reisuren gemaakt na 1 april 2020 niet meer worden uitbetaald maar worden gereserveerd in TVT-uren. Op dit moment is het nog niet mogelijk een uitspraak te doen over het uitbetalen van opgebouwde TvT-uren. Medio augustus kan hier waarschijnlijk een uitspraak over worden gedaan. De verwachting is dat de oplossing maatwerk wordt op persoons-, team-, of clusterniveau. 

11 juni 2020

Kunnen we alweer borrelen?

Een veel gestelde vraag op dit moment. Nu de Corona-maatregelen zijn versoepeld, staan we te trappelen om op vrijdagmiddag weer met elkaar het weekend in te luiden. Toch moeten we nog even geduld hebben. Op dit moment zijn met name de terrassen van onze werklocaties nog niet zodanig ingericht dat we op veilige afstand van elkaar kunnen staan of zitten.

Er is inmiddels contact met een partij die Corona-proof meubels maakt. De mogelijkheden worden op dit moment in kaart gebracht en we hopen dat de nieuwe meubels z.s.m. geleverd kunnen worden. Tot die tijd zijn er geen borrels toegestaan.

Teamuitjes
Vanuit een aantal teams is de vraag gekomen of er alweer een teamuitje georganiseerd kan worden. Op dit moment zijn deze nog niet toegestaan. Er is te weinig zicht op het waarborgen van de veiligheid tijdens deze bijeenkomsten.

26 mei 2020

Hollander-kantoren Corona-proof

Nu de Corona-maatregelen worden versoepeld, is het voor veel mensen weer mogelijk wat vaker op kantoor te gaan werken. Het is belangrijk dat we dit op een veilige manier kunnen doen. Om die reden is gewerkt aan een plan waarin de maatregelen worden omschreven waarmee een veilige werkomgeving op de kantoren wordt gecreëerd. Je leest hieronder meer over deze maatregelen.

Bezetting kantoren
Het advies van het RIVM is en blijft: werk zo veel mogelijk thuis. Bij Hollander Techniek volgen we dit advies. Het is echter wel belangrijk om er met elkaar voor te zorgen dat er dagelijks bezetting aanwezig is op kantoor. Dit is wenselijk in verband met de beschikbaarheid voor vragen, maar ook voor praktische zaken zoals het kunnen printen van documenten. Bovendien is het belangrijk dat we ook op persoonlijk vlak met elkaar in verbinding blijven. Dit lukt nu eenmaal beter wanneer we elkaar live kunnen zien en spreken.

Hieronder kun je meer lezen over de maatregelen die op de kantoren worden genomen om een veilige werkomgeving voor iedereen te realiseren. Hiermee rekening houdend, is de richtlijn ervoor te zorgen dat je 1 a 2 dagen per week op kantoor aanwezig bent. Het verzoek is om met je team ervoor te zorgen dat de bezetting op kantoor rouleert. Zo is er dus altijd iemand uit jouw team aanwezig.

Zorg ervoor dat je collega's weten hoe en wanneer je bereikbaar bent en of je thuis werkt of op kantoor. Zet dit bijvoorbeeld in je Outlook-agenda. Ben je niet aan het werk of slecht bereikbaar, zet dan je afwezigheidsmail aan en geef daarin informatie over de momenten waarop je wel bereikbaar bent en wie je eventuele vervanger is voor dringende vragen.

Corona-maatregelen op kantoor
Er zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd waarmee een veilige werkplek op kantoor wordt gecreëerd:

 • Voor iedere medewerker is een werkplek beschikbaar waar op 1,5 meter van elkaar gewerkt kan worden. Tussen, voor en achter bureaus moet dus voldoende ruimte beschikbaar zijn.
 • Op drukke 'verkeersaders' in de kantoren moeten looproutes aangebracht worden (denk aan receptie, in- en uitgang kantoor, koffiecorners, trappenhuizen). Dit geldt ook voor de kantoortuinen in Apeldoorn.

In de afgelopen weken is geïnventariseerd wat bovenstaande uitgangspunten betekenen voor de inrichting van de kantoren. Dit heeft geresulteerd in een concreet plan voor het aanbrengen van looproutes en het afplakken van werkplekken. Hiervoor zijn verschillende stickers besteld. Deze worden vanaf deze week (week 22) fasegewijs aangebracht in de kantoren. Omdat kantoor Apeldoorn op dit moment wordt verbouwd, neemt de volledige implementatie van het plan wat meer tijd in beslag en worden gaandeweg de komende maanden meer maatregelen zichtbaar.

De gevolgen
Het doorvoeren van deze maatregelen heeft een aantal gevolgen. Met de teams die dit het meeste raakt, wordt overlegd hoe de maatregelen zo goed mogelijk kunnen worden doorgevoerd zonder dat hier veel hinder van wordt ondervonden. Het doel is een zo prettig mogelijke werkomgeving voor iedereen te creëren.

Handhaving protocol
Het Corona-protocol dat Hollander Techniek vanaf 13 maart hanteert, blijft de komende periode van kracht. Dit betekent onder andere het volgende:

 • Zorg dat je, voor zover mogelijk, tenminste 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden bij het uitvoeren van je werk.
 • Kom je op je werklocatie mensen tegen die verkoudheids- of griepverschijnselen vertonen, verlaat dan de werkplek.
 • Gelegenheden zoals interne en externe vergaderingen/cursussen/trainingen (zowel met interne collega’s als externe aanwezigen) waarbij je niet op een afstand van 1,5 meter van elkaar aanwezig kunt zijn, zijn niet toegestaan. Verzoek is kritisch te kijken naar het aantal personen in combinatie met de ruimte waarin vergaderd wordt.
 • Medewerkers met klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts moeten thuis blijven en indien mogelijk thuis werken. Indien de medewerker in dat geval niet thuis kan werken, dan moet deze zich ziek melden. 
 • Wanneer bij een medewerker in de directe omgeving (huisgenoten) klachten zijn, maar de medewerker heeft zelf nog geen klachten, dan moet de medewerker thuis blijven en voor zover mogelijk thuis werken.
 • Neem pauzes gefaseerd op, dus niet alleen tijdens de reguliere pauzetijden. Het verzoek is om niet meer met grote groepen tegelijk aan een tafel te lunchen. Probeer zoveel mogelijk pauze buiten te houden.
 • Interne borrels en informele bijeenkomsten gaan niet door. Dit geldt ook voor de vrijdagmiddagborrel.
 • Houd je werkplek zo schoon mogelijk en desinfecteer deze regelmatig.
 • Voor het gebruik van de lift en het trappenhuis in Apeldoorn wordt een instructie opgesteld. Deze kun je binnenkort bij de lift en het trappenhuis vinden.
 • Daarnaast zijn onderstaande richtlijnen van toepassing:

  • Reinig je handen regelmatig.
  • Schud geen handen.
  • Houd de snoeppot dicht. 
  • Houd een papieren zakdoek voor je mond wanneer je moet niezen of hoesten en gooi deze daarna weg in de afvalemmer. Of nies of hoest in je elleboog.
  • Was na het hoesten of niezen je handen. Voor het drogen van handen zijn een stuk keukenrol, een schoon papieren handdoekje, warme lucht of een handdoekrol geschikt. Het is belangrijk dat materialen om handen aan te drogen slechts eenmalig worden gebruikt.
  • Raak zo min mogelijk je mond, neus of ogen aan.
  • Maak zoveel mogelijk gebruik van het digitaal benaderen van elkaar (Telefoon/Skype/Teams). Dit kan zowel intern (vestigingen en collega’s onderling) als extern (met klanten, partners, leveranciers) georganiseerd worden.

Alleen samen…
…Krijgen we Corona onder controle. Alle Corona-maatregelen zijn soms lastig en erg onhandig. Het beperkt je in wat je wil doen en hoe je het wil doen. Sommige zaken kosten nu meer tijd en regelmatig gaat het 'leuke' er een beetje vanaf doordat er bepaalde maatregelen gelden. Toch willen we je met klem vragen mee te werken aan het opvolgen van deze noodzakelijke maatregelen. Mogen we op jouw medewerking rekenen?

 

23 april 2020

Herhaling richtlijnen protocol - Samenkomen in groepen

Met ingangsdatum 13 maart, is binnen Hollander Techniek het 'Aanvullend bedrijfsprotocol Corona-virus' van kracht. Hierin staan onder andere richtlijnen opgenomen over het samenkomen in groepen. Mede door het mooie weer op dit moment, ontstaan ongemerkt en onbedoeld toch situaties waarin er meer dan het toegestane aantal personen bij elkaar zitten of staan. Hieronder worden de richtlijnen uit het protocol daarom nogmaals herhaald: 

 • Pauzes worden gefaseerd opgenomen, dus niet alleen tijdens de reguliere pauzetijden. Het verzoek is om niet meer met grote groepen tegelijk aan een tafel te lunchen. Probeer zoveel mogelijk pauze buiten te houden. 
 • Interne borrels en informele bijeenkomsten zijn niet toegestaan.
 • Houd fysieke afstand tot elkaar (1,5 meter). Denk bijvoorbeeld aan rijvorming bij het koffiezetapparaat, samen in de lift en rookruimtes.

Vanuit de Rijksoverheid is de volgende richtlijn afgegeven:

"Wanneer mensen in groepen bijeenkomen kan het coronavirus zich snel verspreiden. Er zijn daarom maatregelen om de vorming van groepen tegen te gaan. De regels zijn erop gericht het dagelijks leven mogelijk te houden én te voorkomen dat er onverantwoorde situaties ontstaan. Tegen groepen van meer dan twee personen kan worden opgetreden, ook als men 1,5 meter afstand houdt. Het maakt daarbij niet uit of zij elkaar toevallig zijn tegengekomen of dat zij hebben afgesproken."

Vanuit de werkgroep en het directieteam doen we nogmaals de dringende oproep om bovenstaande richtlijnen ter harte te nemen en, hoe verleidelijk wellicht ook, niet samen te komen met meer dan 3 personen tijdens bijvoorbeeld een vrijdagmiddagborrel. Zoals in de richtlijnen van de overheid valt te lezen, kan hier tegen worden opgetreden en kunnen boetes worden uitgedeeld. 

Alvast bedankt voor jullie medewerking!

 

14 april 2020

Hollander Café - 16 april a.s.

Het Hollander Café gemist? Je kunt het via de onderstaande link terugkijken (het café start op 53min)

https://www.youtube.com/watch?v=jF_7DbB8CuE

De presentatie die tijdens het café is gegeven, kun je hier bekijken.  

Aankomende donderdag 16 april, staat om 16.00 uur weer een nieuwe editie van het Hollander Café gepland. Dit keer helaas zonder publiek, biertje en een hapje, maar de uitzending is wél live te volgen via YouTube. De link hiervoor wordt voorafgaand aan het café verspreid via SharePoint, de Liveblog en via de app naar teamcoaches.

Het café zal voor een groot deel in het teken staan van de Corona-crisis. In deze editie staan de volgende onderwerpen centraal:

 • Thema Veiligheid - Jeroen Burger--> hoe kun je veilig werken in deze tijd? Waar moet je op letten?
 • Project in beeld - Erik Buter--> over de ons gegunde opdracht voor de nieuwbouw van het zwembad in Rijssen.
 • Finance - Rob Beekhuis--> kwartaalcijfers, de gevolgen van de diverse Corona-maatregelen en een projectie naar de toekomst.
 • Samenhorigheid tijdens Corona-crisis - Erik Hollander --> over onze positieve werkhouding tijdens deze crisis en de huidige werkvoorraad.

 

9 april 2020

Wat als er geen werk meer is en  Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Wat als er geen werk meer is?

Door de directie is een procedure opgesteld indien een situatie ontstaat waarin er onvoldoende passende werkzaamheden zijn. Je vindt alle informatie over deze procedure op de Vraag & Antwoord-pagina of klik op de button hieronder. 

Procedure geen werk

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Op maandag 6 april hebben we een aanvraag gedaan bij de overheid om deel te nemen aan de ‘Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)’. Dit stelt ons in staat om een gedeelte van onze loonkosten gedekt te krijgen vanuit de overheid. We verwachten de komende maanden een omzetdaling die voldoet aan de opgestelde richtlijnen van de overheid. De verwachting is een inschatting, achteraf vindt een eindverrekening plaats. Het directieteam heeft deze inschatting vanuit een scenario-analyse gemaakt.

 

7 april 2020

Brief mogelijke bouwtijdverlenging

Voor onze opdrachtgevers is een brief opgesteld waarin een aankondiging is opgenomen voor mogelijke bouwtijdverlenging als gevolg van een capaciteitstekort en/of leveranciersproblemen die kunnen ontstaan door de Corona-crisis. De brief is met name gericht op projectmatig werk.

Indien deze situatie zich voordoet, kan de brief verstuurd worden. De brief kan opgevraagd worden bij Sjaak Storkhorst (sjaak.storkhorst@hollandertechniek.nl

 

3 april 2020

Protocol Samen veilig doorwerken

Sinds vorige week vrijdag is het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ van kracht. We willen in en om projecten graag dóórwerken, maar dat kan alleen als het veilig gebeurt. Met de afspraken in het protocol kunnen we in de installatiebranche en in de bouw ook in deze lastige tijd zoveel mogelijk doorwerken.

Het protocol is door Bouwend Nederland en Techniek Nederland aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat aangeboden en in het overleg met de betreffende ministers en diverse andere bouwbranches en vakbonden aangevuld en vastgesteld.

Je kunt het protocol hier downloaden.

Samen reizen in een bedrijfsbus

Er komen verschillende signalen binnen over onduidelijkheid rondom het samen reizen in een bedrijfsbus. In het Protocol Samen veilig doorwerken staan de gemaakte afspraken hierover opgenomen. Deze zijn als volgt:

 • Stel vast of er een noodzaak is om samen te reizen. Kom zoveel mogelijk alleen naar het werk. Reis alleen samen als apart vervoer niet geregeld kan worden. Als er toch samen reizen moet hanteer dan de volgende aanwijzingen:

  • Reis met maximaal 2 personen.
  • Houd onderling zoveel mogelijk afstand, houd bij in- en uitstappen 1,5 meter aan.
  • Zorg voor extra ventilatie in vervoersmiddel, bij mooi weer door het raam te openen bijvoorbeeld of anders het ventilatiesysteem te gebruiken.
  • Neem telkens op dezelfde plek plaats.
  • Zorg voor optimale hygiëne door de bedieningsmiddelen extra te reinigen (stuur, versnellingspook, deurklink, touchscreen, etc.) en regelmatig te desinfecteren.

Handhaving/boetes
Omdat het protocol is bekrachtigd door de verschillende ministeries, moet ook handhaving door de overheid conform dit protocol plaats vinden. Er gaan inmiddels geruchten over boetes die door de politie worden uitschreven wanneer men met meerdere personen in een bedrijfsbus zit. Er valt echter niet vast te stellen of de boetes enkel om deze reden worden uitgeschreven. Het is daarom ons advies om het protocol uit te printen en in de bedrijfsbus te leggen. Mocht toch, door bijvoorbeeld de politie, op het samen reizen in een bus worden gewezen, dan kan m.b.v. dit protocol aangetoond worden dat samen reizen toegestaan is. Zorg dat je altijd kunt uitleggen waarom het echt noodzakelijk is dat je met meerdere personen in de bus reist (bijvoorbeeld omdat je met een MIO reist die nog geen rijbewijs heeft).

Plaat of scherm in bedrijfsbus

Verschillende bedrijven hebben in hun bedrijfsbussen platen of schermen geplaatst tussen de rijder- en bijrijdersplaats. Techniek Nederland heeft onderzocht of dit een oplossing biedt voor het veilig samen kunnen rijden in één vervoersmiddel.  De conclusie is dat een plaat of scherm tussen personen het coronavirus wellicht enigszins kan tegenhouden, maar er is geen enkele onderbouwing voor dat dit voldoende is en bij welke grootte het voldoende helpt. In de protocollen en onderbouwingen waar we ons aan moeten houden staan de platen niet als beheersmaatregel genoemd. Ook voor de platen bij kassières en dergelijke is geen onderbouwing te vinden. Ook bestaat de kans dat een plaat of scherm de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld door verminderd zicht kan beïnvloeden. Platen en schermen worden dan ook niet opgenomen als een legitieme beheersmaatregel. 

Bron: Techniek Nederland

 

1 april 2020 

Overuren en reisuren als TVT-uren

In overleg met directieteam en OR is besloten dat overuren en reisuren gemaakt na 1 april 2020 niet meer worden uitbetaald maar worden gereserveerd in TVT-uren (tijd-voor-tijd).

Reden hiervan is dat we op deze manier extra verlof-uren opbouwen die wellicht op een later moment nodig zijn. Daarnaast heeft dit een positief effect op onze liquiditeit waarover je in de directietoespraak van 23 maart j.l. meer hebt gehoord.

In hoofdstuk 6 van ons personeelsreglement staat aangegeven dat bij overuren de percentage-uren worden uitbetaald en 100% uren worden opgebouwd als tijd-voor-tijd. Reisuren buiten normale arbeidsduur worden uitbetaald. In navolging op andere maatregelen willen we voor beide situaties deze uren in ieder geval voor de komende 3 maanden volledig ombouwen naar tijd-voor tijd uren. Uiteraard blijft de reiskostenvergoeding gehandhaafd. We bekijken uiterlijk medio juni of deze maatregel aangepast kan worden.

Reeds ingeplande en goedgekeurde vakanties

Indien een vakantie is aangevraagd en goedgekeurd, dat staat de vakantie in principe vast. De werknemer kan een door zijn werkgever goedgekeurde vakantie niet eenzijdig wijzigen. Je moet hierover met je team in overleg treden. Uitgangspunt van Hollander Techniek is dat we een reeds geplande vakantie niet verschuiven als gevolg van de Coronacrisis.

31 maart 2020 

Vraag & antwoord op liveblog

Er is een kleine wijziging doorgevoerd in de rubriek vraag & antwoord. Alle vragen en antwoorden die in de afgelopen weken zijn verzameld, zijn samengevoegd op één pagina. Er worden regelmatig nieuwe vragen en antwoorden toegevoegd. Nieuwe toevoegingen staan eerst bovenaan de pagina. 

Klik hier om naar de pagina Vraag & Antwoord te gaan. 

30 maart 2020 

WA-monteurs veilig aan het werk

Sinds vorige week zijn onze WA-monteurs uitgerust met een gelaatscherm waardoor zij hun belangrijke werk in onze supermarkten veilig kunnen voortzetten. 

Goed bezig mannen! 

 

26 maart 2020 

Stappenplan 'Contactloos werken - zo doen we dat'

Voor onze monteurs is een stappenplan opgesteld waarin staat hoe zij contactloos kunnen werken. Hierin staat stap voor stap uitgeschreven hoe zij dienen te handelen wanneer zij bij een klant aan het werk gaan.

Een aantal stappen in het plan hebben gevolgen voor ons interne werkproces:

 • De dag voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd, nemen wij contact op met de klant om te vragen of er op de werklocatie sprake is van verkoudheids- of griepklachten of koorts.

  • Is dit het geval, dan verzetten we de afspraak naar een later moment.
  • Is dit niet het geval, dan gaat het werk door en vragen we de klant alvast het volgende te doen:

   • De ruimte waarin onze monteurs moeten werken, indien mogelijk, alvast te ventileren.
   • Ervoor te zorgen dat de monteurs snel met de werkzaamheden kunnen beginnen (oa. ruimte vrijmaken).

 • Op de werklocatie vraagt de monteur nogmaals of er sprake is van verkoudheids- of griepklachten of koorts. Is dit het geval, dan vertrekt de monteur en moeten de werkzaamheden op een ander moment gepland worden. De monteur koppelt dit dan intern terug.

Het stappenplan is ook uitgewerkt in een versie die naar onze klanten gestuurd kan worden. Wij adviseren de teams ervoor zorg te dragen dat de klanten waar wij aan het werk gaan, dit stappenplan toegestuurd krijgen.

Je kunt het stappenplan voor klanten en medewerkers hier downloaden.

23 maart 2020

Beste collega's,

Vandaag is door de directie van Hollander Techniek onderstaande video-boodschap opgenomen. Hierin geven wij een toelichting op de gevolgen van het Corona-virus voor Hollander Techniek. In de video worden diverse maatregelen en besluiten voor de komende periode medegedeeld en toegelicht. Graag vestigen wij jullie aandacht hierop. Je kunt de boodschap hieronder bekijken. 

Erik Hollander, Rob Beekhuis, André Simonse, Addy Pol

Bekijk de video-boodschap hier (YouTube)

De tekst van de video-boodschap download je hier

20 maart 2020

Status protocol en voorzorgsmaatregelen

Op basis van de informatie die nu vanuit het RIVM wordt verstrekt, is het bedrijfsprotocol zoals dat per 13 maart binnen Hollander Techniek van kracht is, verlengd tot en met 6 april 2020.

In het protocol zijn eveneens een aantal dingen aangepast:

 • Medewerkers wordt gevraagd zoveel mogelijk thuis te werken.
 • Medewerkers met klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts moeten thuis blijven en indien mogelijk thuis werken. 

Je vindt het protocol hier

Voorzorgsmaatregelen
Aangezien het op dit moment onzeker blijft welke maatregelen de Nederlandse overheid nog meer gaat nemen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, raden we iedereen aan zoveel mogelijk voorbereid te zijn op een eventuele lockdown-situatie (of een vergelijkbare situatie). Zorg dus dat je dagelijks je laptop en overige werk-benodigdheden mee naar huis neemt zodat je in zo'n situatie je werk thuis altijd kunt voortzetten.

15 maart 2020 

Sluiting scholen – de gevolgen voor Hollander Techniek

Door het kabinet is inmiddels besloten dat alle scholen in Nederland per direct worden gesloten om zo de verspreiding van het Corona-virus te beperken. Medewerkers van Hollander Techniek met schoolgaande kinderen hebben hierdoor wellicht een probleem m.b.t. de opvang van hun kinderen. Hieronder lees je hoe we hier mee om gaan.

Mijn kinderen kunnen niet naar school omdat de school gesloten is
Je meldt als eerste bij jouw teamcoach dat je niet kunt werken omdat jouw kinderen niet naar school kunnen en je geen opvang hebt. De eerste dag waarop jij om deze reden niet kunt werken wordt aangemerkt als calamiteitenverlof (boeken op: ‘Afwezig a.g.v. het coronavirus’) en is volledig voor rekening van Hollander Techniek.

Voor eventuele daaropvolgende dagen is het jouw verantwoordelijkheid (en die van jouw eventuele partner) om opvang te regelen. Om die reden kan niet zomaar van het werk weggebleven worden.

In overleg met jouw team/de teamcoach kan voor de dagen waarop je geen opvang hebt kunnen regelen, verlof opgenomen worden.

Daarnaast kun je overleggen binnen je team of er een mogelijkheid is om thuis te werken. Het is hierbij van belang dat de mogelijkheid tot thuiswerken evenredig wordt verdeeld binnen het team. Wanneer er, als gevolg van deze situatie, een tekort aan verlof-uren ontstaat, dan bekijken we samen met jou wat de mogelijkheden zijn. Je kunt dit melden bij Team P&O.

We verzoeken je vriendelijk om werkgerelateerde zaken die te maken hebben met het Corona-virus, zoals onder andere hierboven vermeld, als eerste bij je teamcoach te vermelden. Zij kunnen je verder adviseren of doorverwijzen.

Op dit moment is het huidige protocol zoals we dat vorige week binnen Hollander Techniek hebben verspreid, nog van kracht.

We benadrukken tot slot dat we gezamenlijk willen optrekken in het zoeken naar de juiste oplossingen voor deze situatie. We volgen de eventuele aangepaste wet- en regelgeving op dit vlak nauwkeurig en bekijken ook de richtlijnen die Techniek Nederland ons op dit vlak aandraagt. We dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid in het waarborgen van de continuïteit van ons bedrijf.

Werkgroep Coronavirus


12 maart 2020 

Aanvullend bedrijfsprotocol Corona-virus

Met ingangsdatum van vrijdag 13 maart hanteert Hollander Techniek de volgende voorzorgsmaatregelen om de impact van het Corona-virus te beperken. Dit bedrijfsprotocol dient als aanvulling op de RIVM-richtlijnen. Het protocol is in ieder geval t/m zondag 22 maart 2020 van kracht.

Doel is om zoveel mogelijk te voorkomen en te vertragen dat het virus zich verspreidt.

 • Wij vragen teams om te beoordelen wie thuis kan werken en onderling een roulatie- schema op te stellen per team. Richting is dat 50% van de kantoormedewerkers van het betreffende team thuis werkt zodat bedrijfsprocessen door kunnen blijven draaien en de veiligheid gewaarborgd wordt (oa. aanwezigheid BHV). Verzoek is in de Outlook-agenda duidelijk aan te geven waar je werkt.

 

 • Wanneer werk staat gepland op een locatie, zorg dan voor tenminste 1,5 meter afstand tot andere personen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Bekijk of het werk eventueel uitgesteld kan worden tot een later moment of op een moment dat er minder mensen in de ruimte aanwezig zijn. Indien je op de werklocatie mensen tegenkomt die verkoudheids- of griepverschijnselen vertonen, verlaat dan de werkplek. Overleg hierover ook met de opdrachtgever.

 

 • Gelegenheden zoals interne en externe vergaderingen/cursussen/trainingen (zowel met interne collega’s als externe aanwezigen) waarbij je niet op een afstand van 1,5 meter van elkaar aanwezig kunt zijn, zijn niet meer toegestaan. Verzoek is kritisch te kijken naar het aantal personen in combinatie met de ruimte waarin vergaderd wordt. Mocht er toch noodzaak zijn om samen te komen, doe dit dan in overleg met de werkgroep.

 

 • Medewerkers met verkoudheidsklachten of verhoging tot 38 graden moeten thuis werken. Indien de medewerker in dat geval niet thuis kan werken, dan moet deze zich ziek melden.

 

 • Wanneer bij een medewerker in de directe omgeving (huisgenoten) een besmettingsgeval is, maar de medewerker heeft zelf nog geen klachten, dan gaat de medewerker voor zover mogelijk thuis werken. De medewerker meldt dit bij de werkgroep. Indien de medewerker in dat geval niet thuis kan werken, dan moet deze zich afwezig melden.

 

 • Pauzes worden gefaseerd opgenomen, dus niet alleen tijdens de reguliere pauzetijden. Het verzoek is om niet meer met grote groepen tegelijk aan een tafel te lunchen. Probeer zoveel mogelijk pauze buiten te houden.

 

 • Interne borrels en informele bijeenkomsten worden geannuleerd of verplaatst.

 

 • Houd de richtlijnen van onze klanten en leveranciers in de gaten en acteer hierop. Verzoek is om deze richtlijnen te delen met de werkgroep.

 

 • Probeer fysieke afstand tot elkaar te houden. Denk bijvoorbeeld aan rijvorming bij het koffiezetapparaat, samen in de lift en rookruimtes.

 

 • Houd je werkplek zo schoon mogelijk en desinfecteer deze regelmatig. Er wordt voorzien in de juiste schoonmaakmiddelen.

 

 • Verzoek is onderstaande richtlijnen op te volgen:

 

 • Reinig je handen regelmatig.
 • Schud geen handen met elkaar.
 • Houd de snoeppot dicht.
 • Neem de trap i.p.v. de lift.
 • Houd een papieren zakdoek voor je mond wanneer je moet niezen of hoesten en gooi deze daarna weg in de afvalemmer. Of nies of hoest in je elleboog.
 • Was na het hoesten of niezen je handen. Voor het drogen van handen zijn een stuk keukenrol, een schoon papieren handdoekje, warme lucht of een handdoekrol geschikt. Het is belangrijk dat materialen om handen aan te drogen slechts eenmalig worden gebruikt.
 • Raak zo min mogelijk je mond, neus of ogen aan.
 • Maak zoveel mogelijk gebruik van het digitaal benaderen van elkaar (Telefoon/Skype/Teams). Dit kan zowel intern (vestigingen en collega’s onderling) als extern (met klanten, partners, leveranciers) georganiseerd worden.

Aanspreekpunten in de werkgroep zijn: Annieke Nagtegaal (06-13812888) en Rob Beekhuis (06-42772616).

Deel deze pagina: