Hygiëne en veiligheid


Wanneer je aan het werk bent, dan is het van groot belang dat je hygiëne-maatregelen neemt om verspreiding van het virus te voorkomen. Hieronder vind je de belangrijkste maatregelen samengevat.

Gebruik beschermende handschoenen
Veel mensen maken in deze tijd gebruik van beschermende handschoenen tijdens het werk. In de praktijk blijkt dat deze handschoenen alleen effect hebben wanneer ze op de juiste wijze gebruikt worden. Nadeel van handschoenen is dat, vooral als de handschoenen lang worden gedragen en het een gewoonte wordt, alsnog allerlei oppervlakken en het gezicht aangeraakt worden door de drager. Bij korte werkzaamheden met extra risico’s (bijvoorbeeld wanneer je spullen aan elkaar moet doorgeven), kunnen wegwerphandschoenen waar het virus niet doorheen komt wel hulp bieden. Dringend advies is om tijdens (dit) het werk het gezicht niet aan te raken. Veel handen wassen blijft noodzakelijk.

Toolbox Protocol Corona en Toolbox Gelaatscherm
Er zijn 2 toolboxen opgesteld over de veiligheidsmaatregelen rondom het Corona-virus. Deze Toolboxen kun je hieronder downlaoden. Het is belangrijk dat op de juiste wijze wordt geregistreerd welke toolboxen je gevolgd hebt. Neem dus eerst contact op met de KAM-kernrol van jouw team om e.e.a. af te stemmen.

Download hier de Toolbox Protocol Corona

Download hier de Toolbox Gelaatscherm

Welke hygiënemaatregelen kan ik op de werklocatie nemen?
Wanneer werk staat gepland op een locatie, zorg dan voor tenminste 1,5 meter afstand tot andere personen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Bekijk of het werk eventueel uitgesteld kan worden tot een later moment of op een moment dat er minder mensen in een ruimte aanwezig zijn (doe dit altijd in overleg met je teamcoach / planner / werkvoorbereider / projectleider). Indien je op de werklocatie mensen tegenkomt die verkoudheids- of griepverschijnselen vertonen, verlaat dan de werkplek. Overleg hierover ook met de opdrachtgever en je teamcoach / planner / werkvoorbereider / projectleider.

Er is een werkinstructie opgesteld die je kan helpen bij het opvolgen van deze maatregel. Deze is ook beschikbaar voor onze klanten. Je kunt ze hier downloaden. De flyer wordt verstuurd aan onze klanten, voorafgaand aan elke geplande opdracht.

Kan ik nog samen met een collega in een bedrijfsbus/auto rijden?
Daar waar Hollander Techniek normaal gesproken carpoolen stimuleert, laten we dat in deze periode tijdelijk los. Het verdient de voorkeur dat monteurs los van elkaar naar een klus rijden en er minder gecarpoold wordt. Bekijk of er binnen het team een extra auto beschikbaar is, bijvoorbeeld omdat een collega-monteur ziek is, of een collega met een auto van de zaak op dit moment structureel thuis werkt waardoor hij of zij de auto beschikbaar kan stellen. Is dit niet het geval, bekijk dan of je met je eigen auto naar het project kan en declareer de kilometers via je weekstaat. Indien dat ook niet mogelijk is, neem dan contact op met de planning voor een eventuele poolauto.

Ons advies is om, alleen als het écht niet anders kan (bv. omdat iemand geen rijbewijs heeft) met maximaal 2 personen in een bus te zitten. Neem dan de volgende maatregelen:

 • Zorg voor extra ventilatie in de auto (raampje open bij lekker weer of hogere stand van ventilatiesysteem en vermijd de recirculatie stand!).
 • Zorg voor optimale hygiëne door de bedieningsmiddelen extra te reinigen (stuur, versnellingspook, deurklink, touchscreen, etc.).
 • Ga iedere keer op dezelfde plek zitten in de auto.
 • Houd onderling zoveel mogelijk afstand in de auto, bij in- en uitstappen, etc.

Zie bij de vraag hieronder een aanvulling op bovenstaande vanuit het Protocol Samen veilig doorwerken. 

Hoe gaan wij om met het Protocol Samen veilig doorwerken?
Sinds vorige week vrijdag is het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ van kracht. We willen in en om projecten graag dóórwerken, maar dat kan alleen als het veilig gebeurt. Met de afspraken in het protocol kunnen we in de installatiebranche en in de bouw ook in deze lastige tijd zoveel mogelijk doorwerken.

Het protocol is door Bouwend Nederland en Techniek Nederland aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat aangeboden en in het overleg met de betreffende ministers en diverse andere bouwbranches en vakbonden aangevuld en vastgesteld.

Download het protocol hier

Aanvulling samen reizen in een bedrijfsbus
Er komen verschillende signalen binnen over onduidelijkheid rondom het samen reizen in een bedrijfsbus. In het Protocol Samen veilig doorwerken (klik hier) staan de gemaakte afspraken hierover opgenomen. Deze zijn als volgt:

 • Stel vast of er een noodzaak is om samen te reizen. Kom zoveel mogelijk alleen naar het werk. Reis alleen samen als apart vervoer niet geregeld kan worden. Als er toch samen reizen moet hanteer dan de volgende aanwijzingen:

  • Reis met maximaal 2 personen.
  • Houd onderling zoveel mogelijk afstand, houd bij in- en uitstappen 1,5 meter aan.
  • Zorg voor extra ventilatie in vervoersmiddel, bij mooi weer door het raam te openen bijvoorbeeld of anders het ventilatiesysteem te gebruiken.
  • Neem telkens op dezelfde plek plaats.
  • Zorg voor optimale hygiëne door de bedieningsmiddelen extra te reinigen (stuur, versnellingspook, deurklink, touchscreen, etc.) en regelmatig te desinfecteren.

Ik heb gehoord dat er boetes uitgedeeld worden wanneer je met meerdere personen in een bedrijfsbus rijdt. Klopt dit?
Omdat het protocol Samen veilig werken is bekrachtigd door de verschillende ministeries, moet ook handhaving door de overheid conform dit protocol plaats vinden. Er gaan inmiddels geruchten over boetes die door de politie worden uitschreven wanneer men met meerdere personen in een bedrijfsbus zit. Er valt echter niet vast te stellen of de boetes enkel om deze reden worden uitgeschreven. Het is daarom ons advies om het protocol uit te printen en in de bedrijfsbus te leggen. Mocht toch, door bijvoorbeeld de politie, op het samen reizen in een bus worden gewezen, dan kan m.b.v. dit protocol aangetoond worden dat samen reizen toegestaan is. Zorg dat je altijd kunt uitleggen waarom het echt noodzakelijk is dat je met meerdere personen in de bus reist (bijvoorbeeld omdat je met een MIO reist die nog geen rijbewijs heeft).

Is het plaatsen van een plaat of scherm in bedrijfsbus een goede oplossing?
Verschillende bedrijven hebben in hun bedrijfsbussen platen of schermen geplaatst tussen de rijder- en bijrijdersplaats. Techniek Nederland heeft onderzocht of dit een oplossing biedt voor het veilig samen kunnen rijden in één vervoersmiddel. De conclusie is dat een plaat of scherm tussen personen het coronavirus wellicht enigszins kan tegenhouden, maar er is geen enkele onderbouwing voor dat dit voldoende is en bij welke grootte het voldoende helpt. In de protocollen en onderbouwingen waar we ons aan moeten houden staan de platen niet als beheersmaatregel genoemd. Ook voor de platen bij kassières en dergelijke is geen onderbouwing te vinden. Ook bestaat de kans dat een plaat of scherm de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld door verminderd zicht kan beïnvloeden. Platen en schermen worden dan ook niet opgenomen als een legitieme beheersmaatregel. 

Waar kan ik hygiëne-middelen krijgen?
Voor alle monteurs zijn hygiëne-kits samengesteld. Hierin zitten de volgende items:

 • Latex handschoenen, 8 stuks.
 • Desinfecterende lotion.
 • Hygiëne-doekjes voor schoonmaken van o.a. de tablet.
 • Stylus-pen - Pen met achterkant voor ondertekenen klant (geef deze niet weg, maar maak 'm na gebruik schoon).

De kits worden op naam uitgegeven, neem dus niet zomaar een kit mee. Hieronder kun je per werklocatie zien bij wie je deze af kunt halen.

 • Almelo - Ronald Vollenbroek
 • Almere - Ashir Oberto
 • Apeldoorn - Marcel van de Leeuwen (onderWERKwijs)
 • Amersfoort - Anja Heikamp

We realiseren ons dat de beschikbare voorraad beperkt is. Uiteraard doen we er alles aan zoveel mogelijk materialen geleverd te krijgen, echter is er momenteel op veel plekken geen voorraad. We doen dan ook een beroep op je om, waar mogelijk, zelf voor benodigde voorraad te zorgen. Wanneer je in de supermarkt/drogisterij deze materialen tegen komt, schaf deze dan voor jezelf aan en declareer de kosten.

Welke overige hygiëne-maatregelen kan ik nemen?
Er zijn daarnaast een aantal algemene hygiëne-maatregelen die we bij Hollander Techniek hanteren:

 • Houd je werklocatie en eventueel gereedschap zo schoon mogelijk en desinfecteer deze regelmatig.
 • Reinig je handen regelmatig.
 • Schud geen handen.
 • Vermijd liften.
 • Houd een papieren zakdoek voor je mond wanneer je moet niezen of hoesten en gooi deze daarna weg in de afvalemmer. Of nies of hoest in je elleboog.
 • Was na het hoesten of niezen je handen. Voor het drogen van handen zijn een stuk keukenrol, een schoon papieren handdoekje, warme lucht of een handdoekrol geschikt. Het is belangrijk dat materialen om handen aan te drogen slechts eenmalig worden gebruikt.
 • Raak zo min mogelijk je mond, neus of ogen aan.
 • Maak zoveel mogelijk gebruik van het digitaal benaderen van elkaar (Telefoon/Skype/Teams). Dit kan zowel intern (vestigingen en collega’s onderling) als extern (met klanten, partners, leveranciers).

Hoe moet ik om gaan met de richtlijnen van klanten?
Onze klanten hanteren uiteraard ook eigen richtlijnen. Houd deze in de gaten en acteer hierop. Mochten hier vragen uit voortvloeien en twijfel je over hoe te handelen, deel dit dan met de werkgroep: werkgroepcorona@hollandertechniek.nl

Deel deze pagina: