Hygiëne en veiligheid


Wanneer je aan het werk bent, dan is het van groot belang dat je hygiëne-maatregelen neemt om verspreiding van het virus te voorkomen. Hieronder vind je de belangrijkste maatregelen samengevat.

Mondkapjes verplicht vanaf 1 december

Vanaf 1 december is het verplicht om een mondkapje te dragen op de volgende plekken:

 • Openbare plekken die binnen zijn. Zoals musea, winkels, restaurants en theaters.
 • Scholen en onderwijsinstellingen. Zoals middelbare scholen, hogescholen en universiteiten. Maar niet op basisscholen.
 • Bij contactberoepen. Zoals bij de kapper en de fysiotherapeut.
 • In het openbaar vervoer. Ook op de perrons en bij de haltes.

Organisaties of ondernemers mogen zelf bepalen of ze een mondkapje adviseren. Binnen Hollander Techniek handhaven we de huidige regelingen rondom het dragen van een mondkapje:

 • Tijdens vergaderingen op kantoor is het dragen van een mondkapje verplicht (ook wanneer je zit).
 • Werk niet langer dan 5 minuten binnen 1,5 meter van elkaar. Is het echt nodig om langer dan 5 minuten dichtbij elkaar te werken (= op minder dan 1,5 meter afstand van elkaar), dan is het dragen van een mondkapje of gelaatscherm verplicht.
 • Rijd je met 2 of meer personen in een bedrijfsbus of personenauto en deze personen zijn niet afkomstig uit één huishouden, dan is het dragen van een mondkapje verplicht.

Mondkapje geen vervanging voor afstand houden
Een mondkapje vervangt nooit andere maatregelen. Je moet altijd 1,5 meter afstand houden En drukke plekken vermijden.

Dragen van een mondkapje of gelaatscherm tijdens het werk

Tijdens vergaderingen op kantoor  in het dragen van een mondkapje verplicht. Inmiddels is het bij steeds meer opdrachtgevers ook verplicht een mondkapje te dragen tijdens het werk. Vanuit Hollander Techniek stellen we, met name gericht op onze buitendienst, het volgende:

 1. Probeer ten alle tijden een afstand van 1,5 meter te bewaren tijdens het werk. Zorg dat je met niet meer dan het strikt noodzakelijke aantal mensen in een ruimte bent. 
 2. Lukt dit niet, houd je dan aan de volgende regels:

  • Wees extra alert op het handhaven van de hygiëne-voorschriften.
  • Bespreek eventuele alternatieven met de opdrachtgever.
  • Werk in ieder geval per keer niet langer dan 5 minuten binnen 1,5 meter van elkaar.
  • Is het echt nodig om langer dan 5 minuten dichtbij elkaar te werken (= op minder dan 1,5 meter afstand van elkaar), dan is het dragen van een mondkapje of gelaatscherm verplicht. Voor het op de juiste manier dragen van een mondkapje of gelaatscherm zijn Toolboxen opgesteld. Deze kun je hieronder bekijken (onder 'Toolboxen Corona') 

 3. Volg altijd de richtlijnen van onze opdrachtgevers op dit gebied. Is het dragen van een mondkapje verplicht, volg deze instructie dan op.

Mondkapjes en gelaatschermen worden verspreid via logistiek.  

Toolboxen Corona 

Er zijn 3 toolboxen opgesteld over de veiligheidsmaatregelen rondom het Corona-virus. Deze Toolboxen kun je hieronder downlaoden. Het is belangrijk dat op de juiste wijze wordt geregistreerd welke toolboxen je gevolgd hebt. Neem dus eerst contact op met de KAM-kernrol van jouw team om e.e.a. af te stemmen.

Download hier de Toolbox Protocol Corona

Download hier de Toolbox Gelaatscherm

Download hier de Toolbox Mondmaskers

Het is belangrijk dat teams ervoor zorgen dat op elk project een Corona-verantwoordelijke wordt aangewezen. Deze persoon kan erop toezien dat de regels worden opgevolgd, maatregelen nemen en eventueel zorgen voor desinfectie materiaal. We willen de teams oproepen het aanwijzen van deze Corona-verantwoordelijke zelf te organiseren!

Gebruik beschermende handschoenen

Veel mensen maken in deze tijd gebruik van beschermende handschoenen tijdens het werk. In de praktijk blijkt dat deze handschoenen alleen effect hebben wanneer ze op de juiste wijze gebruikt worden. Nadeel van handschoenen is dat, vooral als de handschoenen lang worden gedragen en het een gewoonte wordt, alsnog allerlei oppervlakken en het gezicht aangeraakt worden door de drager. Bij korte werkzaamheden met extra risico’s (bijvoorbeeld wanneer je spullen aan elkaar moet doorgeven), kunnen wegwerphandschoenen waar het virus niet doorheen komt wel hulp bieden. Dringend advies is om tijdens (dit) het werk het gezicht niet aan te raken. Veel handen wassen blijft noodzakelijk.

Welke hygiënemaatregelen kan ik op de werklocatie nemen?

Wanneer werk staat gepland op een locatie, zorg dan voor tenminste 1,5 meter afstand tot andere personen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Bekijk of het werk eventueel uitgesteld kan worden tot een later moment of op een moment dat er minder mensen in een ruimte aanwezig zijn (doe dit altijd in overleg met je teamcoach / planner / werkvoorbereider / projectleider). Indien je op de werklocatie mensen tegenkomt die verkoudheids- of griepverschijnselen vertonen, verlaat dan de werkplek. Overleg hierover ook met de opdrachtgever en je teamcoach / planner / werkvoorbereider / projectleider.

Er is een werkinstructie opgesteld die je kan helpen bij het opvolgen van deze maatregel. Deze is ook beschikbaar voor onze klanten. Je kunt ze hier downloaden. De flyer wordt verstuurd aan onze klanten, voorafgaand aan elke geplande opdracht.

Kan ik nog samen met een collega in een bedrijfsbus/auto rijden?

Sinds 1 juli is samen reizen in een bedrijfsbus weer toegestaan. Conform de richtlijnen van het RIVM en Techniek Nederland zijn er echter wel voorwaarden verbonden aan het met 2 of meer personen in een bedrijfsbus rijden. Eén van die voorwaarden is dat het verplicht is om tijdens de reis een niet-medisch mondmasker te dragen. Hollander Techniek volgt deze richtlijn en heeft inmiddels mondkapjes beschikbaar gesteld aan de monteurs.

We willen iedereen oproepen deze richtlijn te volgen. Bij het niet-nakomen van de richtlijn kunnen boetes uitgedeeld worden aan zowel werknemer als werkgever.

Versoepeling?
Het verplicht moeten dragen van een mondmasker wanneer 2 of meer personen in een bedrijfsbus zitten, voelt wellicht als een verzwaring van de maatregelen en niet als een versoepeling. Tot nu toe was het echter in principe helemaal niet toegestaan om met meerdere personen in een bedrijfsbus te reizen en hanteerde Hollander Techniek de richtlijn dat dit alleen toegestaan was wanneer het echt niet anders kon.

Dragen mondkapje in personenauto vanaf nu ook verplicht
Het dragen van een mondkapje wanneer 2 of meer mensen (die niet uit eenzelfde huishouden afkomstig zijn) in een personenauto rijden was tot nu toe een advies en geen verplichting. Inmiddels stellen we dit ook verplicht. Zit je alleen in de auto of met mensen uit hetzelfde huishouden, dan hoef je geen mondkapje te dragen.

Wanneer je altijd alleen in de bedrijfsbus rijdt, dan is het niet nodig de mondkapjes die je hebt ontvangen retour te sturen. Deze kun je bewaren voor het geval het noodzakelijk gaat worden mondkapjes te dragen in een afgesloten ruimte of in ruimtes waar meerdere personen aanwezig zijn.

Is het plaatsen van een plaat of scherm in bedrijfsbus een goede oplossing?

Verschillende bedrijven hebben in hun bedrijfsbussen platen of schermen geplaatst tussen de rijder- en bijrijdersplaats. Techniek Nederland heeft onderzocht of dit een oplossing biedt voor het veilig samen kunnen rijden in één vervoersmiddel. De conclusie is dat een plaat of scherm tussen personen het coronavirus wellicht enigszins kan tegenhouden, maar er is geen enkele onderbouwing voor dat dit voldoende is en bij welke grootte het voldoende helpt. In de protocollen en onderbouwingen waar we ons aan moeten houden staan de platen niet als beheersmaatregel genoemd. Ook voor de platen bij kassières en dergelijke is geen onderbouwing te vinden. Ook bestaat de kans dat een plaat of scherm de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld door verminderd zicht kan beïnvloeden. Platen en schermen worden dan ook niet opgenomen als een legitieme beheersmaatregel. 

Waar kan ik hygiëne-middelen krijgen?

Voor alle monteurs zijn hygiëne-kits samengesteld. Hierin zitten de volgende items:

 • Desinfecterende lotion.
 • Mondmaskers.

(De hygiëne-handschoenen zijn uit de kit verwijderd, deze bleken nauwelijks gebruikt te worden)

De kits worden op naam uitgegeven, neem dus niet zomaar een kit mee. Hieronder kun je per werklocatie zien bij wie je deze af kunt halen.

 • Almelo - Ronald Vollenbroek
 • Almere - Ashir Oberto
 • Apeldoorn - Marcel van de Leeuwen (onderWERKwijs)
 • Amersfoort - Anja Heikamp

Welke overige hygiëne-maatregelen kan ik nemen?

Er zijn daarnaast een aantal algemene hygiëne-maatregelen die we bij Hollander Techniek hanteren:

 • Houd je werklocatie en eventueel gereedschap zo schoon mogelijk en desinfecteer deze regelmatig.
 • Reinig je handen regelmatig.
 • Schud geen handen.
 • Vermijd liften.
 • Houd een papieren zakdoek voor je mond wanneer je moet niezen of hoesten en gooi deze daarna weg in de afvalemmer. Of nies of hoest in je elleboog.
 • Was na het hoesten of niezen je handen. Voor het drogen van handen zijn een stuk keukenrol, een schoon papieren handdoekje, warme lucht of een handdoekrol geschikt. Het is belangrijk dat materialen om handen aan te drogen slechts eenmalig worden gebruikt.
 • Raak zo min mogelijk je mond, neus of ogen aan.
 • Maak zoveel mogelijk gebruik van het digitaal benaderen van elkaar (Telefoon/Skype/Teams). Dit kan zowel intern (vestigingen en collega’s onderling) als extern (met klanten, partners, leveranciers).

Hoe moet ik om gaan met de richtlijnen van klanten?

Onze klanten hanteren uiteraard ook eigen richtlijnen. Houd deze in de gaten en acteer hierop. Mochten hier vragen uit voortvloeien en twijfel je over hoe te handelen, deel dit dan met de werkgroep: werkgroepcorona@hollandertechniek.nl

Deel deze pagina: