Overige redenen waarom je niet kunt werken


De opdrachtgever trekt opdrachten in/ik mag niet meer op de werklocatie zijn

Op het moment dat de opdrachtgever aangeeft dat je niet meer op de werklocatie mag werken, ga je naar huis. Je meldt dit direct bij de projectleider en teamcoach. De planning probeert je vervolgens in te zetten op een ander project. Je hoeft hiervoor niet naar kantoor te komen, je wordt telefonisch of via e-mail geïnformeerd. Het kan zijn dat we je vragen tijdelijk andere taken op te pakken en/of collega’s binnen de serviceteams te ondersteunen en willen je vragen hierin flexibel te zijn.

Ik ben bang om het virus op te lopen tijdens het werk en wil liever thuisblijven

Vanuit Hollander Techniek nemen we zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen om verspreiding tegen te gaan. Wanneer je je zorgen maakt, gaan wij graag met jou in gesprek over hoe we deze zorgen kunnen verminderen en welke aanvullende maatregelen we eventueel nog kunnen treffen. Enkel het gegeven dat je je zorgen maakt, is niet voldoende om thuis te blijven/niet te komen werken. Je kunt in overleg met je team mogelijk wel vakantieverlof opnemen (mits dit qua werkzaamheden mogelijk is). Hollander Techniek is anders niet verplicht het loon door te betalen over de uren die je niet werkt.

Opvang en zorg voor kinderen/sluiting scholen

Mijn kinderen kunnen niet naar school omdat de school gesloten is. Wat moet ik doen?
Je meldt als eerste bij jouw teamcoach dat je niet kunt werken omdat jouw kinderen niet naar school kunnen en je geen opvang hebt.

Het is jouw verantwoordelijkheid (en die van jouw eventuele partner) om opvang te regelen. Om die reden kan niet zomaar van het werk weggebleven worden. In overleg met jouw team/de teamcoach kan voor de dagen waarop je geen opvang hebt kunnen regelen, verlof opgenomen worden. Daarnaast kun je overleggen binnen je team of er een mogelijkheid is om thuis te werken. Het is hierbij van belang dat de mogelijkheid tot thuiswerken evenredig wordt verdeeld binnen het team. Wanneer er, als gevolg van deze situatie, een tekort aan verlof-uren ontstaat, dan bekijken we samen met jou wat de mogelijkheden zijn. Je kunt dit melden bij Team P&O. 

Cruciale beroepen
Inmiddels is bekend dat het kabinet, in overleg met VNO-NCW en MKB-Nederland, de lijst met cruciale beroepen en vitale processen heeft uitgebreid. Ook servicemonteurs zijn aangemerkt als een onmisbare facilitaire of ondersteunde functie. Dit betekent dat ouders die in deze functie werkzaam zijn, een beroep kunnen doen op de opvang voor hun kinderen. Vooralsnog geeft het RIVM aan dat er geen verklaring van de werkgever voor noodopvang nodig is om hier gebruik van te maken. Mocht de school of opvang van jouw kinderen hier wél om vragen, dan kunnen wij jou aan een verklaring helpen. Je kunt de vraag hiervoor mailen naar: werkgroepcorona@hollandertechniek.nl.

Mocht je niet binnen deze beroepsgroep vallen, dan kun je, in overleg met je team, mogelijk verlofdagen opnemen om de opvang van je kinderen te regelen. Momenteel is er vanuit de wetgeving en/of Techniek Nederland nog geen andere mogelijkheid in hoe we om kunnen gaan met deze uren. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen op dit vlak nauwgezet en informeren we je over eventueel nieuws.

Deel deze pagina: