Overige vragen


Hoe moet ik overuren en reisuren schrijven? 

In overleg met directieteam en OR is besloten dat overuren en reisuren gemaakt na 1 april 2020 niet meer worden uitbetaald maar worden gereserveerd in TVT-uren (tijd-voor-tijd).

Reden hiervan is dat we op deze manier extra verlof-uren opbouwen die wellicht op een later moment nodig zijn. Daarnaast heeft dit een positief effect op onze liquiditeit waarover je in de directietoespraak van 23 maart j.l. meer hebt gehoord.

In hoofdstuk 6 van ons personeelsreglement staat aangegeven dat bij overuren de percentage-uren worden uitbetaald en 100% uren worden opgebouwd als tijd-voor-tijd. Reisuren buiten normale arbeidsduur worden uitbetaald. In navolging op andere maatregelen willen we voor beide situaties deze uren in ieder geval voor de komende 3 maanden volledig ombouwen naar tijd-voor tijd uren, m.u.v. de percentage-uren, deze worden wel uitbetaald (e.e.a. conform hoofdstuk 6 uit het personeelsreglement). Uiteraard blijft de reiskostenvergoeding gehandhaafd. We bekijken uiterlijk medio juni of deze maatregel aangepast kan worden.

Ik heb een vakantie gepland en deze is reeds goedgekeurd. Kan ik deze nu verschuiven? 
Indien een vakantie is aangevraagd en goedgekeurd, dat staat de vakantie in principe vast. De werknemer kan een door zijn werkgever goedgekeurde vakantie niet eenzijdig wijzigen. Je moet hierover met je team in overleg treden. Uitgangspunt van Hollander Techniek is dat we een reeds geplande vakantie niet verschuiven als gevolg van de Coronacrisis.

Ik ben in het buitenland geweest
In principe is er geen gebied (binnen- en buitenland) waar geen besmettingen voorkomen. Of je wel of niet in het buitenland bent geweest maakt dus geen verschil meer.

Ik ben ziek geweest, maar ben inmiddels beter. Mag ik weer aan het werk?
Wanneer je gedurende 24 uur klachtenvrij bent, dan mag je weer komen werken. Indien mogelijk, werk je nog thuis.

Urencodes
Hieronder vind je een overzicht van de codes die je kunt gebruiken bij het boeken van uren die te maken hebben met het Corona-virus. Het is pas mogelijk om na bericht aan teamcoach en/of P&O uren op deze codes te boeken.Mijn VCA-diploma verloopt op of voor 6 april. Hoe nu verder?
De huidige situatie rond het coronavirus zou zomaar langer kunnen gaan duren. Daarom heeft het SSVV (Stichting Samenwerking voor Veiligheid (eigenaar VCA)) besloten de volgende maatregelen te nemen, die gelden voor alle diploma’s en certificaten uit het Centraal Diploma Register (B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU, SOG-petrochemie en SOG-steigerbouw, hierna aangeduid als ‘diploma’):

  1. Diplomahouders van wie het diploma na 12 maart 2020 verloopt (of is verlopen), krijgen dispensatie voor een periode tot maximaal drie maanden nadat de overheid haar maatregelen op het gebied van sociale onthouding en fysiek afstand houden, intrekt. Op dit moment duren deze maatregelen nog minimaal tot en met 6 april 2020. Dit betekent dat de dispensatie voorlopig geldt tot en met 6 juli 2020. Tijdens deze periode mogen de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma blijven werken.
  2. Deze regeling geldt ook voor medewerkers van VCA-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun VCA-diploma moeten halen. Voorwaarde is wel dat een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) hen bij het werk begeleidt tot het moment dat zij wél succesvol examen hebben kunnen doen.
  3. Mensen die niet in de onder 1) en 2) genoemde groepen vallen, kunnen geen beroep doen op de dispensatieregeling. Zij zullen geduld moeten hebben tot examen doen weer mogelijk is, of afspraken moeten maken met hun opdrachtgever.
  4. Als de overheid besluit haar maatregelen op het gebied van sociale onthouding en fysiek afstand houden te verlengen, verlengt de einddatum van de dispensatieregeling mee. Bijvoorbeeld: de overheid besluit haar maatregelen te verlengen tot en met 1 juli. De dispensatieregeling geldt dan tot en met 1 oktober.
  5. We vragen mensen hun examen op tijd in te plannen, ook zolang het einde van de coronacrisis nog niet in zicht is. Mocht het examen tegen die tijd niet kunnen doorgaan, dan kan altijd weer een nieuwe datum worden gezocht. Zo willen we voorkomen dat er straks, als de coronacrisis voorbij is, een piek in de examenaanvragen ontstaat.

Met deze maatregelen wil SSVV ervoor zorgen dat het dagelijks werk zo veel mogelijk kan doorgaan, zonder dat de veiligheid op de werkvloer in het geding komt. Deze maatregelen kun je terugvinden op www.ssvv.nl , www.vca.nl en www.vca.nl/coronavirus.

Bron: Techniek Nederland

Vragen over VCA kun je stellen bij onderWERKwijs via onderwerkwijs@hollandertechniek.nl

Deel deze pagina: