Overige vragen

Hoe moet ik omgaan met de uren die te maken hebben met Corona?
Wanneer je thuis moet blijven om een reden die te maken heeft met Corona, zijn er verschillende scenario’s mogelijk rondom de wijze waarop jij je uren moet schrijven. 

1. Je bent zelf ziek of hebt Corona en kunt niet werken

Meld je ziek bij je Teamcoach en/of de planning. Neem daarnaast contact op met P&O. Ben je positief getest op Corona, geef dit dan aan. In dat geval wordt de ziekmelding geboekt op code 092 ‘Ziek als gevolg van Corona’.

2. Je hebt zelf klachten, maar kunt nog wel werken

Kun je thuiswerken?

Meld dit bij je Teamcoach en werk thuis totdat je minimaal 24 uur klachtenvrij bent.

Kun je niet thuiswerken?

Ga in overleg met je team om de mogelijkheden te bespreken om toch thuis aan het werk te kunnen. Is dit echt niet mogelijk, meld je dan na overleg met je teamcoach ziek.

3. Huisgenoten met klachten

Zoals hierboven vermeld, verzoeken we je thuis te blijven wanneer iemand in jouw huishouden klachten heeft, een Corona-test laat doen, in afwachting is van de uitslag van een Corona-test of Corona heeft. In deze gevallen zijn de volgende scenario’s van kracht:

Je kunt thuiswerken

Meld dit bij je Teamcoach en werk thuis.

Je kunt niet thuiswerken

Hollander Techniek wil de veiligheid van al haar medewerkers waarborgen en verzoekt je daarom thuis te blijven wanneer huisgenoten klachten hebben (zie hierboven). We streven ernaar zoveel mogelijk werk te organiseren dat je vanuit huis kunt doen en willen je daarom ook vragen hierover in gesprek te gaan met je team. Is dit echt niet mogelijk, dan willen je vragen in dit geval eerst contact op te nemen met team P&O om te bespreken hoe we met deze uren kunnen omgaan. In de eerste periode dat je om bovenstaande reden niet kunt werken, komen deze uren voor rekening van Hollander Techniek. Daarbij vragen we je schappelijk om te gaan met eventuele overuren die je hebt opgebouwd.

Mocht je om bovenstaande reden nogmaals een periode niet kunnen werken, dan wordt in overleg met P&O bekeken hoe deze uren worden geboekt. Deze komen in dat geval niet automatisch meer voor rekening van Hollander Techniek.

  

Wat zijn de richtlijnen rondom de vakantieperiode? 
We willen iedereen oproepen om hier naar eigen inzicht verstandige keuzes in te maken. Daarbij hanteren we de volgende richtlijnen en gemaakte afspraken:

  • Reeds ingeplande verlofdagen blijven staan en mogen niet ingetrokken worden omdat je bijvoorbeeld onverhoopt niet naar je vakantiebestemming kunt afreizen.
  • Ben je van plan op vakantie te gaan naar het buitenland, dan volgen we hierin het advies van het RIVM:

    • Vermijdt drukte.
    • Houd nauwkeurig de actuele reisadviezen per land in de gaten op de website: www.nederlandwereldwijd.nl en stem je plannen daarop af.
    • Ga je op reis naar een hoog-risico-gebied, dan moet je bij terugkomst 10 dagen in quarantaine verblijven. Deze dagen zijn voor eigen rekening (vakantiedagen) mits je niet thuis kunt werken.
    • Mocht tijdens je verblijf in het buitenland het advies rondom dat land wijzigen waardoor je niet terug kunt keren naar Nederland of je bij thuiskomst in quarantaine moet, dan is dit voor eigen rekening (vakantiedagen) mits je niet thuis kunt werken.

 

 

Deel deze pagina: