Overige vragen

Hoe moet ik omgaan met de uren die te maken hebben met Corona?
Wanneer je thuis moet blijven om een reden die te maken heeft met Corona, zijn er verschillende scenario’s mogelijk rondom de wijze waarop jij je uren moet schrijven. Onderstaande scenario’s gelden in de periode 1-9-2020 tot 1-12-2020.

1. Je bent zelf ziek of hebt Corona en kunt niet werken

Meld je ziek bij je Teamcoach en/of de planning. Neem daarnaast contact op met P&O. Ben je positief getest op Corona, geef dit dan aan. In dat geval wordt de ziekmelding geboekt op code 092 ‘Ziek als gevolg van Corona’.

2. Je hebt zelf klachten, maar kunt nog wel werken

Kun je thuiswerken?

Meld dit bij je Teamcoach en werk thuis totdat je minimaal 24 uur klachtenvrij bent.

Kun je niet thuiswerken?

Ga in overleg met je team om de mogelijkheden te bespreken om toch thuis aan het werk te kunnen. Is dit echt niet mogelijk, meld je dan na overleg met je teamcoach ziek.

3. Huisgenoten met klachten

Zoals hierboven vermeld, verzoeken we je thuis te blijven wanneer iemand in jouw huishouden klachten heeft, een Corona-test laat doen, in afwachting is van de uitslag van een Corona-test of Corona heeft. In deze gevallen zijn de volgende scenario’s van kracht:

Je kunt thuiswerken

Meld dit bij je Teamcoach en werk thuis.

Je kunt niet thuiswerken

Hollander Techniek wil de veiligheid van al haar medewerkers waarborgen en verzoekt je daarom thuis te blijven wanneer huisgenoten klachten hebben (zie hierboven). We streven ernaar zoveel mogelijk werk te organiseren dat je vanuit huis kunt doen en willen je daarom ook vragen hierover in gesprek te gaan met je team. Is dit echt niet mogelijk, dan willen je vragen in dit geval eerst contact op te nemen met team P&O om te bespreken hoe we met deze uren kunnen omgaan. In de eerste periode dat je om bovenstaande reden niet kunt werken, komen deze uren voor rekening van Hollander Techniek. Daarbij vragen we je schappelijk om te gaan met eventuele overuren die je hebt opgebouwd.

Mocht je om bovenstaande reden nogmaals een periode niet kunnen werken, dan wordt in overleg met P&O bekeken hoe deze uren worden geboekt. Deze komen in dat geval niet automatisch meer voor rekening van Hollander Techniek.

Kan ik alweer op kantoor werken?
Het advies van het RIVM is en blijft: werk zo veel mogelijk thuis. Bij Hollander Techniek volgen we dit advies. Het is echter wel belangrijk om er met elkaar voor te zorgen dat er dagelijks bezetting aanwezig is op kantoor. Dit is wenselijk in verband met de beschikbaarheid voor vragen, maar ook voor praktische zaken zoals het kunnen printen van documenten. Bovendien is het belangrijk dat we ook op persoonlijk vlak met elkaar in verbinding blijven. Dit lukt nu eenmaal beter wanneer we elkaar live kunnen zien en spreken.

De richtlijn is ervoor te zorgen dat je 1 a 2 dagen per week op kantoor aanwezig bent. Het verzoek is om met je team ervoor te zorgen dat de bezetting op kantoor rouleert. Zo is er dus altijd iemand uit jouw team aanwezig.

Zorg ervoor dat je collega's weten hoe en wanneer je bereikbaar bent en of je thuis werkt of op kantoor. Zet dit bijvoorbeeld in je Outlook-agenda. Ben je niet aan het werk of slecht bereikbaar, zet dan je afwezigheidsmail aan en geef daarin informatie over de momenten waarop je wel bereikbaar bent en wie je eventuele vervanger is voor dringende vragen.

Hoe moet ik overuren en reisuren schrijven? 
In overleg met directieteam en OR is besloten dat overuren en reisuren gemaakt na 1 april 2020 niet meer worden uitbetaald maar worden gereserveerd in TVT-uren (tijd-voor-tijd).

Reden hiervan is dat we op deze manier extra verlof-uren opbouwen die wellicht op een later moment nodig zijn. Daarnaast heeft dit een positief effect op onze liquiditeit waarover je in de directietoespraak van 23 maart j.l. meer hebt gehoord.

In hoofdstuk 6 van ons personeelsreglement staat aangegeven dat bij overuren de percentage-uren worden uitbetaald en 100% uren worden opgebouwd als tijd-voor-tijd. Reisuren buiten normale arbeidsduur worden uitbetaald. In navolging op andere maatregelen willen we voor beide situaties deze uren in ieder geval voor de komende 3 maanden volledig ombouwen naar tijd-voor tijd uren, m.u.v. de percentage-uren, deze worden wel uitbetaald (e.e.a. conform hoofdstuk 6 uit het personeelsreglement). Uiteraard blijft de reiskostenvergoeding gehandhaafd. We bekijken uiterlijk medio juni of deze maatregel aangepast kan worden.

Wat zijn de richtlijnen rondom de vakantieperiode? 
De vakantietijd is aangebroken. Veel collega's hebben vrije dagen gepland en gaan wellicht op vakantie. We willen iedereen oproepen om hier naar eigen inzicht verstandige keuzes in te maken. Daarbij hanteren we de volgende richtlijnen en gemaakte afspraken:

 • Reeds ingeplande verlofdagen blijven staan en mogen niet ingetrokken worden omdat je bijvoorbeeld onverhoopt niet naar je vakantiebestemming kunt afreizen.
 • Ben je van plan op vakantie te gaan naar het buitenland, dan volgen we hierin het advies van het RIVM:

  • Vermijdt drukte.
  • Houd nauwkeurig de actuele reisadviezen per land in de gaten op de website: www.nederlandwereldwijd.nl en stem je plannen daarop af.
  • Ga je op reis naar een hoog-risico-gebied, dan moet je bij terugkomst 10 dagen in quarantaine verblijven. Deze dagen zijn voor eigen rekening (vakantiedagen) mits je niet thuis kunt werken.
  • Mocht tijdens je verblijf in het buitenland het advies rondom dat land wijzigen waardoor je niet terug kunt keren naar Nederland of je bij thuiskomst in quarantaine moet, dan is dit voor eigen rekening (vakantiedagen) mits je niet thuis kunt werken.

Mijn VCA-diploma verloopt op of voor 6 april. Hoe nu verder?
De huidige situatie rond het coronavirus zou zomaar langer kunnen gaan duren. Daarom heeft het SSVV (Stichting Samenwerking voor Veiligheid (eigenaar VCA)) besloten de volgende maatregelen te nemen, die gelden voor alle diploma’s en certificaten uit het Centraal Diploma Register (B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU, SOG-petrochemie en SOG-steigerbouw, hierna aangeduid als ‘diploma’):

 1. Diplomahouders van wie het diploma na 12 maart 2020 verloopt (of is verlopen), krijgen dispensatie voor een periode tot maximaal drie maanden nadat de overheid haar maatregelen op het gebied van sociale onthouding en fysiek afstand houden, intrekt. Op dit moment duren deze maatregelen nog minimaal tot en met 6 april 2020. Dit betekent dat de dispensatie voorlopig geldt tot en met 6 juli 2020. Tijdens deze periode mogen de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma blijven werken.
 2. Deze regeling geldt ook voor medewerkers van VCA-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun VCA-diploma moeten halen. Voorwaarde is wel dat een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) hen bij het werk begeleidt tot het moment dat zij wél succesvol examen hebben kunnen doen.
 3. Mensen die niet in de onder 1) en 2) genoemde groepen vallen, kunnen geen beroep doen op de dispensatieregeling. Zij zullen geduld moeten hebben tot examen doen weer mogelijk is, of afspraken moeten maken met hun opdrachtgever.
 4. Als de overheid besluit haar maatregelen op het gebied van sociale onthouding en fysiek afstand houden te verlengen, verlengt de einddatum van de dispensatieregeling mee. Bijvoorbeeld: de overheid besluit haar maatregelen te verlengen tot en met 1 juli. De dispensatieregeling geldt dan tot en met 1 oktober.
 5. We vragen mensen hun examen op tijd in te plannen, ook zolang het einde van de coronacrisis nog niet in zicht is. Mocht het examen tegen die tijd niet kunnen doorgaan, dan kan altijd weer een nieuwe datum worden gezocht. Zo willen we voorkomen dat er straks, als de coronacrisis voorbij is, een piek in de examenaanvragen ontstaat.

Met deze maatregelen wil SSVV ervoor zorgen dat het dagelijks werk zo veel mogelijk kan doorgaan, zonder dat de veiligheid op de werkvloer in het geding komt. Deze maatregelen kun je terugvinden op www.ssvv.nl , www.vca.nl en www.vca.nl/coronavirus.

Bron: Techniek Nederland

Vragen over VCA kun je stellen bij onderWERKwijs via onderwerkwijs@hollandertechniek.nl

Deel deze pagina: