Wanneer kun je wel of niet werken?


Het is lastig een besluit te nemen om je wel of niet ziek te melden. Hier een advies in geven is niet eenvoudig. Het heeft, zeker nu, vooral te maken met wat voor jezelf goed of niet goed voelt. Hieronder worden een aantal scenario’s voor je uitgeschreven.

Opvang en zorg voor kinderen/sluiting scholen

Mijn kinderen kunnen niet naar school omdat de school gesloten is. Wat moet ik doen?
Je meldt als eerste bij jouw teamcoach dat je niet kunt werken omdat jouw kinderen niet naar school kunnen en je geen opvang hebt.

Het is jouw verantwoordelijkheid (en die van jouw eventuele partner) om opvang te regelen. Om die reden kan niet zomaar van het werk weggebleven worden. In overleg met jouw team/de teamcoach kan voor de dagen waarop je geen opvang hebt kunnen regelen, verlof opgenomen worden. Daarnaast kun je overleggen binnen je team of er een mogelijkheid is om thuis te werken. Het is hierbij van belang dat de mogelijkheid tot thuiswerken evenredig wordt verdeeld binnen het team. Wanneer er, als gevolg van deze situatie, een tekort aan verlof-uren ontstaat, dan bekijken we samen met jou wat de mogelijkheden zijn. Je kunt dit melden bij Team P&O. 

Cruciale beroepen
Inmiddels is bekend dat het kabinet, in overleg met VNO-NCW en MKB-Nederland, de lijst met cruciale beroepen en vitale processen heeft uitgebreid. Ook servicemonteurs zijn aangemerkt als een onmisbare facilitaire of ondersteunde functie. Dit betekent dat ouders die in deze functie werkzaam zijn, een beroep kunnen doen op de opvang voor hun kinderen. Vooralsnog geeft het RIVM aan dat er geen verklaring van de werkgever voor noodopvang nodig is om hier gebruik van te maken. Mocht de school of opvang van jouw kinderen hier wél om vragen, dan kunnen wij jou aan een verklaring helpen. Je kunt de vraag hiervoor mailen naar: werkgroepcorona@hollandertechniek.nl.

Mocht je niet binnen deze beroepsgroep vallen, dan kun je, in overleg met je team, mogelijk verlofdagen opnemen om de opvang van je kinderen te regelen. Momenteel is er vanuit de wetgeving en/of Techniek Nederland nog geen andere mogelijkheid in hoe we om kunnen gaan met deze uren. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen op dit vlak nauwgezet en informeren we je over eventueel nieuws.

Wanneer je zelf klachten hebt 

Ik heb klachten
Voor iedereen geldt het volgende bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts:

  • Blijf thuis werk voor zover mogelijk thuis.
  • Bel de GGD voor advies en aanvraag Corona-test.
  • Mijd sociaal contact. Je kunt ook geen bezoek ontvangen of op bezoek gaan en ook geen boodschappen doen. Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren (meer dan 38 graden koorts en moeite met ademhalen) en je medische hulp nodig hebt. 
  • Als je je beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten hebt gehad, kun je volgens de informatie van het RIVM anderen niet meer besmetten en kun je weer aan het werk of andere activiteiten oppakken (uiteraard blijft de richtlijn van 1,5 meter van kracht).

Ik heb Corona, ben ik verplicht dit te melden bij mijn werkgever?
Als werkgever mogen wij werknemers niet vragen naar het ziektebeeld. Natuurlijk waarderen wij het wanneer je vertelt dat je Corona hebt, maar je bent hiertoe niet verplicht. Let op: wij mogen dit dan nog steeds niet vastleggen. Hoewel het om een buitengewone situatie gaat, is het ook bij de bestrijding van het coronavirus niet toegestaan om gegevens over de aard en oorzaak van de ziekte van werknemers te registreren.

Wanneer je ons hebt medegedeeld dat je Corona hebt, dan mogen wij deze informatie niet delen in de organisatie. Conform de privacywetgeving mogen wij geen gegevens over de gezondheid van werknemers delen met andere werknemers binnen de organisatie. Ook als jij zelf aangeeft dat je deze informatie mag delen met andere werknemers, mogen wij dit nog steeds niet op grond van de privacywetgeving.

We gaan er van uit dat je, mocht je Corona hebben, je je eigen verantwoordelijkheid neemt en de benodigde maatregelen treft (o.a. thuisquarantaine).

Ik ben ziek geweest, maar ben inmiddels beter. Mag ik weer aan het werk?
Als je je beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten hebt gehad, kun je volgens de informatie van het RIVM anderen niet meer besmetten en kun je weer aan het werk of andere activiteiten oppakken (uiteraard blijft de richtlijn van 1,5 meter van kracht).

Wanneer er in je thuisomgeving klachten zijn of iemand ziek is


Wat te doen wanneer huisgenoten klachten hebben?


Het aantal mensen dat zich laat testen op Corona stijgt. Daarmee ontstaat ook de vraag hoe te handelen wanneer je een huishouden deelt met iemand die Corona-gerelateerde klachten heeft, zich laat testen op Corona en/of Corona heeft. Hollander Techniek hanteert in deze gevallen de onderstaande aangescherpte richtlijnen. Met deze richtlijnen willen wij de veiligheid van al onze medewerkers zoveel mogelijk waarborgen.

  • Iemand in jouw huishouden heeft last van koorts, benauwdheid, een loopneus, verkoudheid of andere klachten: blijf thuis en werk indien mogelijk thuis.
  • Iemand in jouw huishouden gaat zich laten testen op Corona of heeft een Corona-test gedaan en wacht op de uitslag: blijft huis en werk indien mogelijk thuis. 
  • Iemand in jouw huishouden is positief getest op Corona: blijf thuis en werk indien mogelijk thuis. Je blijft in thuis-quarantaine tot 10 dagen na de dag waarop de klachten bij jouw huisgenoot over zijn.

Let op: bel in bovenstaande gevallen altijd de GGD voor advies en neem vervolgens contact op met team P&O.

Mijn kinderen en/of partner zijn ziek en ik ben de enige die voor hem/haar kan zorgen.
In dit geval voorziet de wettelijke regeling op het gebied van zorgverlof. Je kunt dit verlof aanvragen door een mail te sturen aan hollander.personeel@hollandertechniek.nl Je mag maximaal twee keer je wekelijkse arbeidsduur per jaar opnemen en over deze uren ontvang je 70% salaris doorbetaald. Deze uren kun je vervolgens boeken op zorgverlof. Bij team P&O houden we in de administratie bij dat deze uren zijn gerelateerd aan het Coronavirus.

Overige redenen waarom je niet kunt werken

De opdrachtgever trekt opdrachten in/ik mag niet meer op de werklocatie zijn
Op het moment dat de opdrachtgever aangeeft dat je niet meer op de werklocatie mag werken, ga je naar huis. Je meldt dit direct bij de projectleider en teamcoach. De planning probeert je vervolgens in te zetten op een ander project. Je hoeft hiervoor niet naar kantoor te komen, je wordt telefonisch of via e-mail geïnformeerd. Het kan zijn dat we je vragen tijdelijk andere taken op te pakken en/of collega’s binnen de serviceteams te ondersteunen en willen je vragen hierin flexibel te zijn.

Ik ben bang om het virus op te lopen tijdens het werk en wil liever thuisblijven
Vanuit Hollander Techniek nemen we zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen om verspreiding tegen te gaan. Wanneer je je zorgen maakt, gaan wij graag met jou in gesprek over hoe we deze zorgen kunnen verminderen en welke aanvullende maatregelen we eventueel nog kunnen treffen. Enkel het gegeven dat je je zorgen maakt, is niet voldoende om thuis te blijven/niet te komen werken. Je kunt in overleg met je team mogelijk wel vakantieverlof opnemen (mits dit qua werkzaamheden mogelijk is). Hollander Techniek is anders niet verplicht het loon door te betalen over de uren die je niet werkt.

Deel deze pagina: