Wat als er geen werk meer is?


Wij willen graag een beroep doen op onze medewerkers indien een situatie ontstaat waarin er onvoldoende passende werkzaamheden zijn. In die gevallen wordt de onderstaande procedure gevolgd, die conform juridische en wettelijke kaders is vastgesteld door de directie:

1. Werk zoeken binnen het team

Binnen het team wordt in eerste instantie bekeken of er passende werkzaamheden gevonden kunnen worden.

2. Coördinatie werk buiten het team

Indien binnen het team geen mogelijkheden zijn, dan onderneemt de teamcoach (of een ander aangewezen contactpersoon binnen het team) de volgende actie, afhankelijk van de beroepsgroep waarin de medewerker zit, om te kijken naar ander beschikbaar werk:

 • Voor engineering- en montagewerkzaamheden wordt gemeld bij de planning dat een medewerker niet meer ingezet kan worden op het project en beschikbaar is voor andere projecten binnen of buiten het cluster.
 • Voor de overige beroepsgroepen wordt eerst contact gezocht binnen het cluster of er mogelijkheden zijn voor werk. Indien deze mogelijkheden niet aanwezig zijn, wordt bekeken of cluster-overstijgende werkzaamheden mogelijk zijn. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de volgende aanspreekpunten.

  • Utiliteit – Addy Pol – 06-22 426 302
  • Industrie – Andre Simonse – 06-53 445 214
  • Retail – Aart Bleumink - 06-53 114 797
  • Voor de basisteams kan één van de bovenstaande aanspreekpunten benaderd worden. 

3. Geen werk mogelijk

Voor alle medewerkers geldt dat, indien er geen mogelijkheden zijn voor werk bij andere teams, de aanspreekpunten/planning dit doorgeven/doorgeeft aan de teamcoach. Er worden vervolgens op onderstaande wijze (verlof)uren (af)geschreven:

 1. De openstaande TVT-uren worden opgenomen.
 2. Als een medewerker geen TVT-uren (meer) heeft, wordt een beroep op de medewerker gedaan om hiervoor vakantie-uren op te nemen. Ondanks dat medewerkers hiertoe niet verplicht kunnen worden, spreken we het vertrouwen uit dat we gezamenlijk het belang hiervan in zien. Indien je nog verlof-uren hebt staan, rekenen we op je medewerking om die in deze crisis-situatie op te nemen.
 3. Als een medewerker dit niet kan of wil omdat bijvoorbeeld vakanties of andere activiteiten gepland staan waarvoor vrije dagen nodig zijn, dan wordt een uren-code vrijgegeven waarop deze uren geboekt mogen worden. Het is belangrijk te melden dat de betreffende medewerker tijdens deze uren altijd oproepbaar en inzetbaar moet zijn binnen de normale reistijd voor het team en de organisatie. Ook kan de medewerker tijdens deze uren bijvoorbeeld een training volgen of andere activiteiten verrichten. De medewerker moet te allen tijde bereikbaar zijn om direct aan het werk te kunnen gaan. De uren die op de speciale code worden geboekt, worden als min-uren geregistreerd. De medewerker wordt in dat geval in de loop van het jaar gevraagd extra werk te verrichten buiten het normale arbeidspatroon (in het geval van percentage-uren wordt dit percentage verrekend met de openstaande min-uren). Op het moment dat er inzicht is in het aantal min-uren per medewerker, wordt bekeken of het haalbaar is dat de medewerker deze uren ‘inhaalt’ in het komende jaar. Mocht dit niet het geval zijn, dan worden nieuwe maatregelen afgestemd.
 4. Indien een medewerker gedurende de periode dat er geen werkzaamheden voorhanden zijn, maatschappelijk verantwoord vrijwilligerswerk wil verrichten, dan dient hij/zij dit bij de teamcoach kenbaar te maken. In overleg wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn.

Mochten je vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande, dan kun je contact opnemen met de werkgroep Corona via werkgroepcorona@hollandertechniek.nl

Deel deze pagina: