Machineveiligheid

Machineveiligheid: de kloof tussen theorie en praktijk

Machineveiligheid is meer dan voldoen aan de vastgestelde wettelijke verplichtingen. Naast het op orde hebben van documentatie, zijn ook CE-markeringen, Europese Regelgevingen zoals 2006/42/EG, certificeringen en dergelijke richtlijnen rondom het werken met industriële machines van belang. Zo moeten industriële machines (arbeidsmiddelen) altijd voldoen aan het Arbeidsomstandighedenbesluit hoofdstuk 7 (Richtlijn Arbeidsmiddelen 2009/104/EG). Machineveiligheid is letterlijk van levensbelang als het gaat om veilig werken met machinale arbeidsmiddelen. Met machines kunnen ongelukken gebeuren waarbij de gevolgen vaak ernstig zijn, (blijvend) lichamelijk letsel bevatten en zelfs traumatische ervaringen veroorzaken. Kennis van actuele regelgeving, Europese richtlijnen en geharmoniseerde Europese normen is één. Het aanbrengen van beveiligingsvoorzieningen is twee. Dit werkt het best met praktische handvatten. Hollander Techniek positioneert zich als meedenkende kennispartner die oplossingen aandraagt op het gebied van machineveiligheid.

Wat is machineveiligheid?

Werken zonder machines is in industrie ondenkbaar. Die machines moeten veilig zijn voor de mensen die ermee werken. Het verstrekken van veilige arbeidsmiddelen (machines) is een verantwoordelijkheid van de werkgever. Operators die de machine bedienen, moeten dit veilig (kunnen) doen. Zowel de werkgever als de werknemer hebben hierin een belangrijke rol. Het respectievelijk voldoen aan de Arbowet en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, zijn hier voorbeelden van. Machineveiligheid betekent het inperken van risico’s tijdens een werkproces waarbij arbeidsmiddelen gebruikt worden zoals machines, installaties, maar ook apparaten en benodigde gereedschappen.

De wet van Meden en Perzen

Een vraag die vaak wordt gesteld is: “Wat moet ik wettelijk regelen als het gaat om machineveiligheid?”. Hierover kunnen wij kort zijn: dat zijn vier zaken. Allereerst moeten machines, apparaten, installaties en gereedschappen die na 1995 in de handel zijn gebracht, een CE-markering hebben. Een machine mét zo’n markering is overigens niet per definitie veiliger dan een machine zónder CE-markering.  Een fabrikant kan bijvoorbeeld nalatig geweest zijn en kan ten onrechte een CE-markering aangebracht hebben. Daarnaast moeten machines van voor 1995 ook veilig zijn volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit hoofdstuk 7 (Richtlijn Arbeidsmiddelen 2009/104/EG). Ten tweede moet de fabrikant een Verklaring van Overeenstemming opstellen, waarmee verklaard wordt te voldoen aan de wettelijke richtlijnen. Maar ook daarbij geldt dat een fabrikant nalatig kan zijn geweest. Het veilig gebruiken van de machines door de medewerkers vergt discipline en vormt de basis van de derde pijler. Dit gedrag moet – bijvoorbeeld met handleidingen of instructies – namelijk wettelijk geborgd worden. Een belangrijke en tevens ook tijdrovende regel, is het geven van voorlichting over correct machinegebruik en het houden van toezicht hierop. Hoe een bedrijf dit doet, is aan het bedrijf zelf. Ten vierde is het volgens de wet verplicht om de technische veiligheidsrisico’s te inventariseren én te beoordelen: de risicobeoordeling. Op de verbeterpunten die hieruit komen, moet een bedrijf een passend vervolg geven in de vorm van het opstellen van een verplicht Plan van Aanpak (PvA).

Bent u benieuwd hoe wij u kunnen helpen uw machineveiligheid te vergroten? Wij maken graag een afspraak met u.

Neem contact op

Richard Vos 
Projectmanager Industrie
055-3681111 | 

Mail Richard Vos

Referenties

Deel deze pagina: