Gebouwen

Wij zijn zeer ervaren in het verduurzamen van bedrijfsgebouwen en daarmee het energieverbruik terugdringen, zowel in nieuwbouw als herontwikkeling. U kunt zich richten op uw kerntaken. Hollander Techniek verzorgt het beheer en de exploitatie van technische installaties. De herbestemming van bedrijfsgebouwen is momenteel een veel voorkomend vraagstuk. Hierin vervullen wij een actieve rol.

Door gedegen onderzoek voorafgaand aan nieuwbouw of een energiescan bij bestaande bouw kunnen zich (technische)oplossingen aandienen die de energiekosten kunnen drukken en de CO2 uitstoot kunnen verminderen. Energiemonitoring en integrale gebouwbeheersystemen geven u grip op en inzicht in uw bedrijfshuishouding.

Een duurzaam gedachtegoed kan op vele manieren in de praktijk worden gebracht. We geven gebouwen bijvoorbeeld een tweede leven door nieuwe technieken gericht in te zetten om comfortverbetering en verduurzaming te realiseren. Zelf energie produceren is nog beter. Met een juiste integratie van techniek en advies zorgen wij voor flexibele en energieke gebouwen. Steeds vaker ontwerpt en bouwt hollander techniek volgens BIM (Bouw Informatie Model).

Neem contact op

Kees Jansen

Kees Jansen
Adviseur installatietechniek
055-368 1124 | 

Mail Kees Jansen

Deel deze pagina: