Nieuws

Prestatieladder Socialer Ondernemen

Sociaal ondernemerschap erkend met PSO-certificering

Onlangs heeft Hollander Techniek trede 2 bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). De PSO is een wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument én keurmerk van TNO waarmee de mate van sociaal ondernemen objectief gemeten wordt. Joost Leferink, Business Developer bij Hollander Techniek, stond aan de wieg van de certificering: “Uit de toetsing blijkt dat Hollander Techniek op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daar zijn we trots op!”

Sociaal ondernemen

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Joost: “Bij Hollander Techniek doen we dit niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er steeds meer bewust voor producten of diensten in te kopen bij Sociale werkbedrijven of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit noemen we ook wel ‘ketenstimulering’. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen toe naar een inclusieve samenleving.”

De PSO kent vier prestatieniveaus waarvoor een PSO-certificaat kan worden toegekend. Het hoogste prestatie niveau is niveau 3. Hollander Techniek heeft trede 2 behaald wat betekent dat wij ‘ruim bovengemiddeld presteren in het bieden van werkgelegenheid aan de PSO-doelgroep’

 

”De drijfveer, motivatie en competenties van de medewerker staan centraal”

Joost Leferink, Business Developer bij Hollander Techniek

 

Waarom zijn wij gecertificeerd?

“Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is vanzelfsprekend voor Hollander Techniek. Sociaal ondernemen is een van de pijlers van MVO”, aldus Joost. “Wij willen graag bijdragen aan een duurzame ontwikkeling voor zowel de huidige als de toekomstige generaties. Wij zijn als organisatie betrokken bij onze medewerkers en geven hen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Dit zijn onder andere medewerkers die doorstromen, maar ook BBL- leerlingen, schoolverlaters, zij-instromers en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De drijfveer, motivatie en competenties van de medewerker staan centraal. Zij ontwikkelen zich door te ondernemen binnen de organisatie of doen dit in het eigen opleidingscentrum onderWERKwijs. Daarnaast investeren wij in het ondersteunen van onze lokale maatschappij. Denk hierbij aan steun in (structurele) lokale projecten en samenwerkingsverbanden met sociale werkbedrijven.”

Hoe uit zich dat in de praktijk?

Joost: “Er zijn genoeg voorbeelden te noemen. Neem bijvoorbeeld het verhaal van onze Monteur in Opleiding (MIO); Alexander van Buuren. Samen met een werkplekbegeleider heeft hij vorig jaar tijdens de schoolvakantie 19 schoolgebouwen voorzien van verbeterde brandmeldinstallaties. We begeleiden onze monteurs op de werkplek in de praktijk. Alexander gaat daarnaast 1 dag in de week naar school. Die school bevindt zich overigens ook gewoon in ons eigen kantoorgebouw. Zo zijn we van a tot z betrokken bij het opleidingstraject van onze monteurs en kunnen we zo optimaal begeleiden.”

Dat deze begeleiding zijn vruchten afwerpt blijkt wel uit het succes dat MIO’s Sybo Marthens en Stefan de Roo afgelopen jaar boekten tijdens de finale van Skills the Finals in Leeuwarden. Op het onderdeel Mechatronica blonken zij uit in vakmanschap, nauwkeurigheid én kwaliteit tijdens een spannende wedstrijd. Joost: “Sybo en Stefan volgen beiden hun opleiding bij Hollander Techniek en worden ook in de aanloop naar een wedstrijd zoals deze intensief begeleid. Vanuit ons opleidingscentrum onderWERKwijs geven we ze de tijd, ruimte en middelen om goed voorbereid aan zo’n wedstrijd deel te nemen. Het is mooi om te zien welke enthousiasme er dan vrij komt bij deze jongens. Daar doen we het voor.”

Meer nieuws

Apeldoornse familiebedrijven | Hollander Techniek

Apeldoornse familiebedrijven vormen bouwteam voor Van Gerrevink

Nieuws22 februari 2021

Draisma, Hollander Techniek en Mulder Systems werken mee aan een grote interne verbouwing bij Recyclingbedrijf Van Gerrevink.

inspectie2

Hollander Techniek behaalt SCIOS scope 10 certificering

Nieuws16 november 2020

Waar moet je op letten tijdens een scope 10 inspectie, hoe beoordeel je de brandrisico’s en hoe breng je deze vervolgens in kaart? Dat weten onze inspecteurs uit Team Inspectie. Onze inspecteurs zijn volgens de richtlijnen van SCIOS scope 10 opgeleid en mogen zich betrouwbare en vakkundige inspecteurs noemen.

WorldSkills | Hollander Techniek

YES! GEWONNEN!

Nieuws12 maart 2020

Onze vakkanjers Stefan de Roo en Sybo Marthens wonnen de finale van Skills the Finals in Leeuwarden. Op het onderdeel Mechatronica blonken zij uit in vakmanschap, nauwkeurigheid én kwaliteit tijdens een spannende wedstrijd.