CO2-prestatieladder

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is bij Hollander Techniek altijd een onlosmakelijk aspect van de bedrijfsvoering geweest. Om een nog betere bijdrage te kunnen leveren aan onze samenleving, proberen wij onze milieubelasting continue te minimaliseren. Daarom is het een logische keuze geweest om ons in 2011 te laten certificeren voor de CO2-prestatieladder.

Doel

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Bron: Stichting klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen

KAM

KAM, Beleid & Certificering

Infographic Duurzaamheid Hollander Techniek

Deel deze pagina: