Beheer en onderhoud 70 panden Gemeente Almere

04-11-2016

Almere groeit en de gemeente heeft de ambitie om de regio tot een evenwichtige, veelzijdige en aantrekkelijke stad te maken met veel aandacht voor voorzieningen, groen, water, werkgelegenheid en mobiliteit. Een van de zaken die de Gemeente Almere groots wil aanpakken is het professionaliseren van het technisch beheer en onderhoud van al haar panden en objecten in de gemeente. De verschillende gebouwen werden onderverdeeld in 3 percelen en in een Europese aanbesteding op de markt gebracht.

Hollander Techniek heeft één perceel (Almere Haven en Poort) op basis van prijs en kwaliteit gegund gekregen. Hierdoor mogen wij de komende 6 jaar 70 panden (o.a. scholen, sporthallen en gymzalen, buurthuizen en ander gemeentelijk vastgoed) in technisch beheer & onderhoud nemen ten aanzien van de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties. Naast het verrichten van periodiek preventief onderhoud hebben we ten aanzien van de kwaliteit van onze dienstverlening prestatieafspraken gemaakt met de gemeente over veiligheid, klanttevredenheid en communicatie.

Eerder dit jaar heeft Hollander Techniek van ditzelfde perceel (70 panden) ook de signaleringsinstallaties (beveiligingsinstallaties) in technisch beheer en onderhoud genomen. Dit heeft eveneens betrekking tot het preventief (planmatig) en correctief onderhouden van brand, inbraak- en ontruimingsinstallaties.

Doel van Gemeente Almere

Het onderhoud aan de betreffende elektrotechnische, werktuigbouwkundige en beveiligingsinstallaties (signaleringsinstallaties) werd uitgevoerd door een groot aantal leveranciers. Deze leveranciers hanteerde vaak verschillende voorwaarden en afspraken en het ontbrak de gemeente daarmee aan uniformiteit en inzicht in kosten. Contractmanagement en contractbeheer door de gemeente was daardoor erg bewerkelijk en tijdrovend.

Het doel van Gemeente Almere was om te komen tot een reductie van het aantal leveranciers en het verbeteren en standaardiseren van de voorwaarden waaronder de dienstverlening plaatsvindt.

Maincontracting, klantenportaal en BI monitoring

Voor de gemeente was het van belang om weer grip te krijgen en de kosten te reduceren. Het technisch beheer en onderhoud van de 70 gemeentelijke panden zijn op basis van een aantal selectiecriteria gegund. Doorslaggevend waren onze scores op kwaliteitsborging, ontzorging in de vorm van maincontracting, de prijs/kwaliteit verhouding en belangrijk de actuele online rapportage.

Deze online rapportage bieden wij de gemeente aan in de vorm van een klantenportaal. Dit portaal is onderdeel van ons servicemanagementsysteem. Het verschaft realtime inzicht in werkorders, facturatie, onderhoudsdocumenten en (jaar)planningen.

Ook hebben we de gemeente laten zien hoe we nog een stap verder kunnen gaan in onze integrale dienstverlening en prestatieafspraken. Middels een Business Intelligence tool kan de gemeente op een dashboard stuurinformatie beschikbaar krijgen. Te denken valt aan het behalen van response- en hersteltijden. Aanvullend uit te breiden naar prestatie-eisen met betrekking tot beschikbaarheid, betrouwbaarheid, veiligheid en klanttevredenheid.

Contact

 

 

Deel deze pagina: