De slimme werkplek van Unilever

06-01-2020

Hollander Techniek creëert innovatief installatieconcept in slim Unilever gebouw

Een opvallend circulair en slim centrum bouwen in Wageningen. Dat was een aantal jaar geleden de ambitie van Unilever met het Global Foods Innovation Centre. Het moest een van de duurzaamste gebouwen ter wereld worden waarmee het BREEAM-certificaat ‘Outstanding’ behaald kon worden. Hollander Techniek werd aangetrokken als W- en E-installateur voor dit inspirerende gebouw.

Het gebouw bestaat uit een Pilot Plant, een Food & Customer Experience en twee verdiepingen met kantoren en laboratoria. Hollander Techniek is verantwoordelijk voor het innovatieve installatieconcept. De installatie van thermografische sensoren en een bijzondere luchtbehandelingsinstallatie zijn niet alleen innovatief voor het gebouw, maar ook voor Hollander Techniek die voor het eerst met deze technieken werkt.

Nieuwe sensortechnologie

In het pand is een ‘thermografisch multi-sensor systeem’ geïnstalleerd. Het systeem bestaat uit slimme sensoren die continu de temperatuur en activiteit in een ruimte meten en daarop anticiperen. Het systeem is een belangrijke stap voorwaarts binnen de sensortechnologie. Het meet continu de temperatuur en activiteit in een volledige ruimte, terwijl traditionele systemen zich slechts concentreren op één plek. De innovatieve sensoren bieden via infraroodcamera’s een compleet en continu beeld van de thermografische kenmerken in een kantoorruimte, zoals temperatuur en luchtvochtigheid. Het gebouw wordt ‘slimmer’ Dankzij dit innovatieve systeem is het mogelijk om alle besturingssystemen in een gebouw automatisch op elkaar af te stemmen.

Ionisatie van de lucht

Het nieuwe luchtbehandelingssysteem is uitgebreid met een baanbrekende toevoeging: ionisatie van de lucht. Ionen zijn overal om ons heen. Volgens onderzoek beïnvloeden deze negatieve en positieve ionen onze gezondheid. Vaak zijn er te veel positieve ionen in de lucht door o.a. gebruik van chemische stoffen, straling, enz. Door een ionisator te integreren in het luchtbehandelingssysteem zorgen we ervoor dat er meer negatieve ionen in de lucht komen. Deze negatieve ionen hechten zich aan stof, ziektekiemen en bacteriën. Zo wordt vervuiling in de lucht (zoals stof, sigarettenrook, pollen en schimmels) tegengegaan. Unilever realiseert hiermee een gezond werkklimaat.

Besparingen

Door middel van een combinatie van deze systemen wordt veel minder lucht verplaatst en wordt de toegevoerde lucht beter gebruikt. Dit kan resulteren in een verlaging van het energiegebruik met tenminste 25% en een reductie van de CO2 belasting. Daarnaast is de installatie eenvoudig toe te passen in bestaande installaties en is het een kleine investering bij nieuwbouw. De onderhoudskosten van een dergelijke installatie zijn lager en er hoeven geen luchtkanalen in de ruimte geplaatst te worden. Een innovatie die dus niet alleen geschikt is voor grote projecten als die van Unilever, maar ook toepasbaar is bij kleinere projecten. Om deze techniek goed te kunnen beheersen moet Hollander Techniek ervaring op gaan doen. Dit betekent nauwgezet monitoren in de gebruiksfase en zoveel mogelijk optimaliseren.

Op 6 december 2019 opende Koning Willem-Alexander het Global Foods Innovation Centre van Unilever op de campus van de Universiteit van Wageningen. Een letterlijke kroon op jaren intensief samenwerken met alle betrokken partners en leveranciers.

Deel deze pagina: