EPLAN Engineering Center

Efficiënter en klantspecifiek produceren door slimme standaardisatie

02-12-2013
Alle bouwstenen in één database. Op de themadag Smart Customization in Eindhoven op 3 december a.s., presenteren hollander techniek en EPLAN hun oplossing voor Configure To Order aan de markt. De twee bedrijven hebben de handen ineengeslagen met de vorming van een interdisciplinaire engineering applicatie op basis van het EPLAN Engineering Center (EEC). Deze applicatie stelt de machinebouw beter in staat in te spelen op vaak sterk uiteenlopende en complexe behoeften van hun klanten. Het antwoord van beide bedrijven is flexibel standaardiseren om zoveel mogelijk klantspecifieke oplossingen te realiseren.

Bouwers en leveranciers van machines kampen vandaag de dag met een groot aantal uitdagingen. Ze hebben een tekort aan engineeringpersoneel. De druk om orders op tijd de deur uit te krijgen is groot. Intussen eisen klanten steeds vaker specifieke oplossingen en nog kortere levertijden. Ook worden machines steeds complexer. “Met het traditionele werkproces valt dit als machinebouwer niet meer te behappen. Een omslag naar een gelijktijdige multidisciplinaire aanpak is essentieel”, stelt Country Manager Harold van Waardenburg van EPLAN in Nederland. Dit van origine Duitse bedrijf is wereldwijd leverancier van engineeringsoftware. Manager Engineering Henk-Jan Scholman van system-integrator Hollander techniek vult aan: “Klanten willen bovenop de standaardmachine die ze kopen, aanvullende toeters en bellen. Ons gaat het erom dat deze specifieke wensen invulling krijgen, maar machinebouwers tegelijkertijd zoveel mogelijk kunnen standaardiseren om zo efficiënter te produceren.”

Het gereedschap dat deze werkwijze ondersteunt, heet het EPLAN Engineering Center (EEC). Hollander techniek heeft inmiddels zo’n EEC in gebruik voor het ontwerpen van een brede range van procesinstallaties, van waterzuiveringen tot transportsystemen. In het EEC komen deze multidisciplinaire standaardobjecten (‘multi’ omdat er zowel mechanische, elektrotechnische als software-engineering aan te pas komt) beschikbaar. Hiermee kunnen de engineers van hollander techniek in het EEC een standaard kiezen, een installatie configureren en mechanische assembly-structuren, elektrotechnische schema’s en bijbehorende software produceren. “De kostenefficiency gaat hierdoor omhoog”, benadrukt Scholman.

Klantspecifiek standaardiseren
Van Waardenburg: “Wat we met het EEC mogelijk maken is klantspecifiek standaardiseren. Dat klinkt paradoxaal, maar wat we beogen is om op zo’n manier te standaardiseren, dat de standaarden zo flexibel zijn dat je als leverancier veel klantspecifieke oplossingen kunt realiseren.” Scholman licht toe: “Van specifieke oplossingen voor telkens één klant ga je met het EEC naar één centrale ‘legodoos’ toe, waarin je alle benodigde bouwstenen voor het besturen van een machine – mechanisch, elektrotechnisch en software – in huis hebt. Zo kun je grote delen van de uiteindelijke oplossing automatisch genereren. Met het EEC maken we Configure To Order mogelijk. Alle gegevens zitten straks in één database. In feite hoeven we de computer dan alleen nog maar te vertellen wat voor product er gemaakt moet worden. Als er een opdracht binnenkomt, is de bouwdoos up-to-date en in staat direct aan nieuwe eisen van de klant tegemoet te komen. Zo kun je bij wijze van spreken uit voorraad leveren.”

Dankzij het EEC kunnen bedrijven in korte tijd veel meer verschillende producten maken. Naast snelheidswinst voorzien Scholman en Waardenburg dat toepassing van het EEC tot minder ontwerpfouten zal leiden. Ook kunnen machinebouwers anticiperen op marktontwikkelingen door hun standaarden met het oog daarop door te ontwikkelen. Scholman stelt dat voor machinebouwers interessant is in het EEC van hollander techniek standaarden op te zetten, als ze in grote volumes gelijksoortige installaties willen realiseren. Opdrachtgevers kunnen echter ook een eigen EEC bouwen. Beide opties staan open. Vanuit het EEC zijn koppelingen mogelijk naar beheerssystemen vóór en na de productielijn, denk aan het ERP-systeem of aan productiemachines voor mechanische delen en aan schakelpanelen. Met het EEC en de daarvoor benodigde standaardisatie kan nu niet alleen de productie/assemblage van machines ‘lean’ worden gemaakt, maar ook de engineering.

Richard Vos 
Projectmanager Industrie
055-3681111 | 

Mail Richard Vos

Deel deze pagina: