Eindgebruiker Zorgtechnologie aan het woord: “Fijn dat ze op me letten”

18-08-2017

De zorgkosten in Nederland stijgen. Oorzaak daarvan ligt onder andere in de vergrijzing van de bevolking. De overheid stuurt op langer zelfstandig wonen. Zorgorganisaties moeten het echter doen met kleinere budgetten. Bovendien worden zorgvragers steeds kritischer op wáár zij zorg willen ontvangen. Een hoge kwaliteit van zorg, veiligheid, een onafhankelijk gevoel, leefcomfort en professionele dienstverlening zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Zorgorganisaties proberen voortdurend in te spelen op deze veranderingen. Technologie en ICT kunnen dit ondersteunen.

Woonzorgtechnologie voorziet in zorgbehoefte

Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) heeft vorig jaar voor haar locatie Woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg in Vollenhove, gekozen voor de woonzorgtechnologie van Hollander Techniek. Hollander Techniek en ZONL hebben op basis van onderling vertrouwen, samen deze sociale innovatie binnen de woonzorglocatie vormgeven. Informatiebijeenkomsten, opleiding en begeleiding voor zowel cliënten, familie als zorgprofessionals, zijn een blijvend onderdeel van de meerjarige samenwerking. Hollander Techniek is pas tevreden, als de woonzorgtechnologie daadwerkelijk bijdraagt aan de individuele behoeftes van de cliënt en als de zorgprofessionals goed zijn toegerust op het gebruik ervan.

Voor de zomer is de eerste pilotgroep bewoners en verzorgers gestart met het gebruik van de woonzorgtechnologie. ZONL maakt inmiddels naar volle tevredenheid gebruik van de zorgtechnologie van Hollander Techniek.

Beeldbellen

Verzorgende Marieke Greven vertelt dat ze veel gemak heeft van de zorgtechnologie. “Het maakt ons werk een stuk gemakkelijker. Als bewoners ons nu oproepen, krijg ik een melding op mijn mobiele telefoon. En dan kan ik kiezen voor beeldbellen via het touchscreen op de kamer, om even te kijken wat er aan de hand is en of het spoedeisend is.”

“Voorheen gingen we op alles af”

Sensoren

“De sensoren bij het bed zijn ook zo in te stellen, dat ze pas alarm slaan wanneer iemand ’s nachts uit bed is gestapt en na 20 minuten nog niet terug is gekomen. Voorheen gingen we op alles af. En we deden ’s nachts meerdere kijkrondes. Dat stoorde veel bewoners in hun slaap, nu kunnen ze een stuk rustiger slapen.”

"Fijn dat ze op me letten"

Mevrouw Westerhof vindt het een fijn idee dat ze zo goed in de gaten wordt gehouden. Daarnaast trekken de andere opties op het touchscreen haar ook wel. “Ik kan nu nooit naar de kerk, want op zondagochtend om 10.00 uur ben ik nog aan het opstarten. Maar ik zou het wel graag willen. Het is mooi dat ik met dit scherm er toch een beetje bij kan zijn.’’ 

We zijn er trots op dat we met onze expertise op dit gebied, een bijdrage hebben kunnen leveren aan de zorgbehoefte van bewoners.

Deel deze pagina: