Energieprestatiecontract draagt bij aan verlaging exploitatielasten

05-04-2018
Uit een brief van de gemeente Nijkerk blijkt dat de exploitatielasten van het Jaap van der Krol zwembad in Nijkerk een stuk lager uitvallen dan begroot. Gemiddeld komen de kosten uit op € 565.000,- in plaats van de begrote € 685.000,- Een meevaller van maar liefst € 120.000,- per jaar.

Hollander Techniek heeft bij de bouw van het nieuwe zwembad in Nijkerk een onderhoudscontract met de opdrachtgever afgesloten waarin een energieprestatie voor 10 jaar gegarandeerd wordt. De energie- en onderhoudskosten zijn hiermee voor de komende 10 jaar vastgelegd. Daarnaast zijn de exploitatiekosten door exploitant Optisport bekend en vastgesteld.  

Risicodragende exploitatie
Zowel het technisch beheer (Hollander Techniek) als de exploitatie (Optisport) zijn door de opdrachtgever gegund als risicodragende contracten. Door meer verantwoordelijkheden neer te leggen bij de uitvoerende partijen kan er efficiënter omgegaan worden met de beschikbare financiële middelen. 

Het bewaken van de technische status, voldoen aan wet- en regelgeving, het beheer en het verrichten van onderhoudsactiviteiten vindt plaats op momenten dat het nodig is en niet op vooraf bepaalde vaste momenten. Dit is mogelijk door actieve monitoring. Zowel op locatie als op afstand (Remote beheer). 

Meer weten over de voortgang van het project? Kijk op: www.zwembadnijkerk.eu

 

 

Theo Polman

Theo Polman
Service Manager
+31 88-8018031 | 

Mail Theo Polman

Deel deze pagina: