Frisse school verbetert prestaties leerlingen

10-08-2018
Hollander Techniek werkt aan verduurzaming scholen. Bewust en zuinig omgaan met onze leefomgeving; dat is het doel van het thema ‘Frisse scholen’. Scholen zijn continu aan het werk om onderwijs te verbeteren. Tevreden personeel, blije leerlingen en goed inhoudelijk onderwijs, zijn bouwstenen die daarbij een rol spelen. Wat eigenlijk ook nog in het rijtje thuishoort, is een gezond schoolgebouw. Bedrijven en scholen in het primair en voortgezet onderwijs slaan de handen ineen en zoeken elkaar op bij het realiseren van deze ambitie

Op 12 augustus is het de ‘Internationale dag van de Jeugd’. Goed onderwijs is een van de belangrijkste thema’s voor deze doelgroep. Schoolgaande kinderen zijn leergierig, maar ook kwetsbaar voor de omgeving waarin ze zich begeven. Een duurzame of ‘Frisse School’ is goed voor de prestatie van de leerling, bespaart energie en dus kosten en we belasten onze leefomgeving zo min mogelijk. Samen met scholen werkt Hollander Techniek aan integrale verduurzaming en bewustwording.

Ventilatie klaslokalen

Vraag-gestuurde ventilatie van klaslokalen, dat is de basis van het concept Frisse Scholen. In elk lokaal wordt een CO2-opnemer geplaatst, die zorgt voor meer toevoer van frisse lucht wanneer de CO2-concentratie in de ruimte toeneemt. De ventilatiecapaciteit van de luchtbehandelingskast is afgestemd op de bezetting in het lokaal. Per leerling wordt er 30m3/h ververst bij maximale bezetting. Minder leerlingen betekent minder ventilatie en dus minder energieverbruik voor de verwarming of koeling van de ventilatielucht. Zo wordt er nooit te veel geventileerd en blijft de luchtkwaliteit gewaarborgd.

Gebouwbeheer systeem

Een gebouwbeheer systeem is eveneens essentieel bij het realiseren van een Frisse School. Het regelt en bestuurt installaties en zorgt ervoor dat we een intelligent gebouw kunnen maken (Smart Building). Alle aanwezige installaties communiceren met elkaar. Dit resulteert in een energiezuinige en comfortabele omgeving.

 

 


Kees Jansen
Adviseur installatietechniek
+31 55-368 1124 | 

Mail Kees Jansen

Deel deze pagina: