Het nieuwe delen van energie

08-10-2019
De uitwisseling van warmte en koude via het Flexynet

Hollander Techniek heeft in een samenwerkingsverband het innovatieve concept Flexynet ontwikkeld. Met het Flexynet kan warmte en koude uitgewisseld worden tussen diverse partijen zoals bedrijven, fabrieken en woonwijken. Dit betekent minder energieverbruik en geen onnodige energieverspilling. Voornemen is om begin 2020 vanuit een integrale samenwerking met meerdere bedrijven een pilotproject te realiseren waarin deze technologie voor het eerst wordt toegepast.

Waarom Flexynet?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (hierna MVO) is voor veel organisaties een belangrijk thema. We willen zorgen voor een beter milieu, een eerlijke keten realiseren en iets teruggeven aan de samenleving. Met de energietransitie in volle gang, de zoektocht naar nieuwe energiebronnen en de MVO-gedachte in het achterhoofd heeft Hollander Techniek een innovatief systeem bedacht, namelijk het ‘Flexynet’. Dit systeem is in staat universeel warmte en koude uit te wisselen tussen aangesloten gebruikers en nieuwe energiebronnen. De koeling van de ene gebruiker, is de verwarming voor de ander. Voorbeelden van deze energiebronnen die zorgen voor balans in de energievraag, zijn omgevingswarmte, oppervlaktewater, restwarmte uit een rioolwaterzuivering (hierna RWZI) enz. Dit betekent minder energieverbruik en geen onnodige energieverspilling wat bijdraagt aan een beter milieu. Flexynet is daarnaast onafhankelijk, wat bijdraagt aan een eerlijke keten. Het eigenaarschap van het Flexynet kan bij de gebruiker, de energieleverancier of bij derden (bijvoorbeeld een gemeente) liggen. Grote gebieden kunnen straks worden aangesloten op een Flexynet, zo kan bijvoorbeeld de restwarmte uit de industrie zorgen voor de verwarming in woonhuizen. Een mooie teruggave aan de samenleving!

Integrale publiek-private samenwerking

De basis voor het pilotproject is de uitwisseling van warmte en koude tussen bedrijfsgebouwen waarbij het gezuiverde water van de rioolwaterzuivering gebruikt wordt als bron en balanceerinrichting. Om ontwerp en realisatie mogelijk te maken, is gezocht naar een integrale samenwerking met partijen die allen opereren in verschillende rollen. Waterschap Vallei en Veluwe heeft de beschikking over de warmte- en koudebron (de RWZI). Adviesbureau Syntraal (dochteronderneming van Tauw) fungeert als kennisdrager van riothermie technologie om deze bron te benutten. De kennisdrager van de gebouwtechniek en ontwikkelaar van Flexynet is Hollander Techniek. En voor de aanleg van het systeem en de levering van warmte en koude is contractpartij Amfius aan boord gehaald. Om deze integrale samenwerking met veel individuele-, gezamenlijke- en algemene belangen soepel te laten verlopen, wordt het project gefaciliteerd door Circol.

Apeldoorn heeft de primeur

Het voornemen is om begin 2020 op bedrijvenpark Apeldoorn Noord het eerste pilotproject te realiseren waarbij verschillende bedrijfsgebouwen aan het Flexynet worden verbonden. Momenteel wordt het innovatie concept Flexynet uitgewerkt in een technisch ontwerp en een financiële propositie richting de (toekomstige) warmte-/koude-afnemers. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft dit project aangeduid als één van de voorbeeldprojecten voor gasloze gebieden. Op de zuivering van Waterschap Vallei en Veluwe is het idee een installatie te realiseren om warmte of koude te onttrekken uit het gezuiverde water. Het leidingnet zelf wordt aangelegd in het openbaar gebied. In de deelnemende gebouwen worden heat transformers (afleversets) geplaatst om de warmte en koude beschikbaar te maken voor de gebruikers. Vervolgens worden de bestaande gebouwinstallaties aangepast om gebruik te kunnen maken van deze nieuwe technologie.

Open standaard

Met de technologie achter Flexynet zetten we een stap naar een ‘open’ warmtenet zonder monopolie op levering en warmteopwekking. Ook het monopolie op techniek wordt voorkomen. Wanneer techniek niet gedeeld wordt, gaat iedereen zijn eigen versie ontwerpen waardoor de maatschappij uiteindelijk met een probleem opgezadeld zit: honderden soorten apparaten die allemaal niet met elkaar communiceren. Neem als voorbeeld de berg opladers voor telefoons die bij menigeen nog in de la ligt. Om hetzelfde op gebied van warmtenet technologie te voorkomen mag straks iedereen gebruik maken van het ontwerp: een open standaard. Op deze manier kunnen hele gebieden straks worden aangesloten op een Flexynet.

Wat is het en hoe werkt het?

Flexynet werkt met twee transportleidingen: een warme (rood) en een koude (blauw). Het water wordt bij de gebruikers gepompt in één van de twee transportleidingen door middel van hun eigen warmtepomp. Wanneer gebruiker 1 warmte nodig heeft, wordt het water uit de warme leiding gehaald. Gebruiker 1 koelt het water af waarna het water terugstroomt in de koudere leiding. Gebruiker 3, die koude nodig heeft, krijgt water uit de koude leiding. De gebruiker warmt het water op en vervolgens stroomt het terug in de warme leiding. Hiermee is de cirkel gesloten. Wanneer na uitwisseling toch een tekort bestaat op het net, levert een bron (bijv. waterzuivering) de benodigde warmte of koude tot er weer balans is. Wanneer een gebruiker warmer of kouder water nodig heeft dan beschikbaar op het Flexynet, kan deze de warmte of koude opwaarderen naar de gewenste temperatuur met een warmtepomp.

 

Joris Hemme
Business Developer/Engineer WTB
06-13095044 

 Mail Joris Hemme

Deel deze pagina: