Hollander behaalt certificering WKO | BRL6000-21

04-03-2016

Een bodemenergiesysteem, zoals warmte-koudeopslag (WKO) mag alleen nog maar aangelegd worden door een BRL6000-21 gecertificeerd bedrijf. Terecht, want met de sterke toename aan WKO systemen wordt het steeds drukker onder de grond. Het maken of realiseren van dergelijke systemen luistert nauw. Zo kunnen dicht bij elkaar gelegen bodemenergiesystemen elkaar nadelig beïnvloeden. Hierdoor komt het rendement van de systemen onder druk te staan. Ook overheden en andere partijen proberen gezamenlijk te voorkomen dat men elkaar nu of in de toekomst in het vaarwater zit, dat de bodem verstoord of zelfs uitgeput raakt.

Alleen bedrijven die erkend zijn door de overheidsinstantie Bodem+ mogen een bodemenergiesysteem ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden. Hollander techniek voldoet aan deze criteria. Begin 2015 behaalde we het certificaat, maar nu is dit ook terug te vinden in het register.


Kees Jansen
Adviseur installatietechniek
06-52017865 | 

Mail Kees Jansen

Deel deze pagina: