Hollander techniek betreedt de CO2-prestatieladder

15-07-2013
In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft hollander techniek besloten om de CO2-prestatieladder te beklimmen. In 2013 zijn wij de eerste keer direct gecertificeerd op niveau 4.

Het doel van de CO2-prestatieladder is om bedrijven te stimuleren hun eigen CO2-uitstoot te kennen en te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om deze terug te dringen. De ladder kent vijf treden; hoe meer inzet een bedrijf levert, hoe hoger hij op de ladder komt.  

Hoe nu verder?
Niveau 4 is een mooie prestatie, maar uiteraard hebben wij het streven om de aankomende jaren de ladder te beklimmen naar niveau 5. Hiervoor zal o.a. gelet worden op de CO2-uitstoot van onze leveranciers.

Een belangrijk continue aspect blijft het reduceren van onze uitstoot. In 2011 is onze uitstoot voor het eerst berekend en geverifieerd; deze bedroeg 1861 ton CO2. Het streven is een reductie van 8 procent te behalen in 2014 ten opzichte van het basisjaar 2011. Hiervoor zullen wij o.a. ons elektriciteitsverbruik vergroenen en op ons wagenparkbeheer gaan letten.

Met het behalen van het certificaat CO2-prestatieladder (niveau 4) zijn we in staat onze visie op duurzaamheid extra vorm te geven. Daarnaast betaalt het zich uit in een gunningvoordeel bij de aanbesteding van opdrachten. Hoe hoger het niveau, hoe hoger het voordeel in het aanbestedingsproces.

Meer informatie en documenten

Deel deze pagina: