Hollander Techniek nieuwe partner in het Open Care Connect ecosysteem

16-09-2019

Vanaf deze zomer is de samenwerking tussen Eurocom Group en Hollander Techniek een feit. Dit houdt in dat Hollander Techniek een nieuwe partner is in het Open Care Connect ecosysteem.

Zorgtechnologie van Hollander Techniek

Binnen de zorgmarkt begeleidt Hollander Techniek zorgorganisaties om technieken zo in te zetten dat dit een verbetering oplevert voor cliënten, medewerkers en organisatie. Zij bieden daartoe een oplossing die zowel qua proces, begeleiding, samenwerkingsvorm als onderliggende techniek in staat is om mee te groeien in de veranderende wereld. Hollander Techniek biedt zorgtechnologie als prestatiegerichte dienst aan en neemt . Hollander Techniek neemt gedurende de gehele gebruiksperiode verantwoordelijkheid. Daarin wordt de werkwijze van de zorgprofessional, de veranderende zorgbehoefte van bewoners en ondersteuning met zorgtechnologie continu op elkaar afgestemd. De samenwerking met Eurocom Group vormt een belangrijke pijler om dit mogelijk te maken.

Waarom samenwerken?

De visie van Eurocom Group, het Open Care Connect ecosysteem en de route naar de toekomst sluiten aan bij de visie en behoefte van Hollander Techniek. Doordat er koppelingen zijn met vrijwel alle zorgalarmeringsoplossingen kan Hollander Techniek klanten een migratiepad bieden waarin delen van de bestaande zorgalarmering behouden blijven. Open Care Connect voorziet in managementinformatie met de mogelijkheid dit klantspecifiek te maken. Dit stelt Hollander Techniek in staat om aan te sluiten bij klantspecifieke thema’s en daar verbeterslagen door te voeren. Het open karakter van Open Care Connect biedt bovendien mogelijkheden om in de toekomst hulpmiddelen te ontsluiten die we vandaag nog niet in beeld hebben. 

Meer info
www.opencareconnect.eu


Joost Leferink
Adviseur Business Development
06-39006605 | 

Mail Joost Leferink

Deel deze pagina: