Hollander Update 2013

Hollander Update 2013

07-10-2013
Elk jaar geeft hollander techniek een 'hollander Update' uit. Dit bedrijfsbrede magazine geeft u inzicht in de projecten en ontwikkelingen van het afgelopen jaar. In de ‘hollander Update’ zijn artikelen te lezen over: VDL Weweler, SUN Test Systems, zorgdomotica bij Trimenzo, SolabCool, producthandling met Delta robot, Ben&Jerry’s en nog veel meer.

Lees de: 'Hollander Update'.

Erik Hollander en Emmy hollander in het voorwoord:
“Er gebeurde veel in de wereld om ons heen. Gelukkig mogen we zeggen dat we stabiel zijn gebleven en in de toekomst kunnen investeren. Dat hebben we mede te danken aan onze klanten die ons trouw zijn gebleven. We zijn betrokken bij onze klanten en gedreven in het vinden van oplossingen voor de vraagstukken van onze klanten.

In deze tijd zien we dat samenwerken en kennis delen het verschil maken. Er zit innovatiekracht in de partnerships met onze klanten. Er zit synergie in de nauwe samenwerking tussen de verschillende vestigingen en technische disciplines binnen ons bedrijf. Hierdoor heeft de klant zoveel mogelijk één aanspreekpunt voor een totaaloplossing op maat. We wisselen onze mensen en expertise niet alleen intern uit, steeds vaker zitten onze mensen ook bij onze klanten in huis. Hierdoor zijn de communicatielijnen kort en ontstaan de mooiste co-creaties. Onze samenwerking met tal van bedrijven uit de maakindustrie is daar een goed voorbeeld van (lees verderop meer). Met ons in het voorjaar behaalde certificaat CO2-prestatieladder (niveau 4) zijn we in staat duurzaamheid extra vorm te geven. Dat is ook goed voor onze klanten.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij onze klanten het best kunnen ondersteunen, als we een echte ketenpartner kunnen zijn. Juist daardoor kunnen onze klanten grenzen verleggen en de concurrentie achter zich houden. We zijn in staat het standaarddeel van een project sneller te realiseren, juist omdat we ons daar als bedrijf steeds efficiënter toe organiseren. Daardoor winnen we aan tijd en ruimte om onze klanten maatwerk te kunnen bieden. Dat levert ook kostenefficiency en een verminderde foutkans op….  Lees de ‘hollander update’.

Deel deze pagina: