Instore Analytics in het Van Gogh Museum

10-12-2015

Onlangs zijn we in samenwerking met Ruigrok | Netpanel een pilot gestart in het Van Gogh Museum voor Instore Analytics. Middels camera-observatie wordt het bezoekersgedrag rondom het drukste punt in de nieuwe entree geobserveerd.

Met camera-observatie krijgt een winkel of in dit geval een museum, inzichtelijk waar de meeste activiteiten plaatsvinden en waar dwaling of opstopping plaatsvindt. In een winkel kan men ook meten waar en hoelang de consument daadwerkelijk voor een schap stopt. Op basis van het onderzoek kunnen de looproutes geoptimaliseerd worden met als output de conversie en beleving te vergroten.

Vraagstuk Van Gogh Museum
Het Van Gogh Museum wil het gebruik van de nieuwe entree zoveel mogelijk optimaliseren en de binnenkomst voor bezoekers zo prettig mogelijk maken. Zoals het spreekwoord al zegt: Je krijgt geen tweede kans om een eerste indruk te maken.

De eerste gegevens uit de camera-observatie stromen inmiddels binnen, waarbij goed is om te vermelden dat de privacy van de bezoekers gewaarborgd is. Er worden geen beelden van museumbezoekers opgeslagen of bekeken, maar de beelden worden realtime omgezet in Instore Analytics data (Meta data).

Hot- en Coldspots | Heatmaps
In de komende weken worden de analyses gedaan op de bezoekersaantallen per dag en brengen we de hot- en coldspots in kaart door middel van heatmaps (zie rechts in de foto). Ruigrok | Netpanel verricht tevens exit-interviews met de bezoekers. Door de combinatie van observatie en exit-interviews krijgen we een compleet beeld van het gedrag en de beleving van bezoekers en hopen we belangrijke verbeterpunten boven tafel te krijgen.

Meer informatie over camera-observatie en Instore Analytics

Karin de Bleyser

Karin de Bleyser
Sr. Business Consultant Retail
+31 6 3900 69 25 | 

Mail Karin de Bleyser

Deel deze pagina: