Internet of Things: Hollander Techniek zet stap richting de toekomst

17-11-2017

Niet alleen mensen zijn online, ook dingen. Denk aan productiemachines, auto’s, de thermostaat en de koelkast. Ze vormen samen een groot ‘Internet of Things’ (IoT), oftewel het internet der dingen. Deze dingen produceren een vracht aan waardevolle gegevens. Maar wat kun je hiermee, wat zijn de voordelen en voor wie is Internet of Things eigenlijk interessant? Hollander Techniek legt uit hoe zij Internet of Things toepassen in de Utiliteit, Retail en Industrie.

De basis van slimme apparatuur

We vallen meteen maar met de deur in huis. Embedded systems binnen de Smart Industry vormen de basis van slimme apparatuur in het netwerk van Internet of Things. Een combinatie tussen hardware en software zorgt ervoor dat apparaten, dingen dus, slim gedrag vertonen en intelligent zijn. Vaak bestaat zo’n embedded system uit een communicatiedeel, een sensor, een zogenaamd actuatorgedeelte en een overkoepelende informatie verwerkende omgeving – meestal een beveiligde cloudomgeving. Via dit online platform kan belangrijke en benodigde informatie gedeeld worden tussen slimme apparaten, maar ook met mensen. Op basis van deze intelligentie kunnen beslissingen worden genomen. Denk aan praktische oplossingen als ‘slimme’ thermostaten, smartwatches, wasmachines, alarminstallaties, temperatuurmeters, koffieapparaten die met een app (applicatie) op afstand kunnen worden bediend tot zelfs zelfrijdende auto’s. Huisautomatisering – oftewel domotica – is in de gezondheidszorg een mooi (en groot) voorbeeld van slimme technologie. Slimme ‘huizen’ helpen senioren in Nederland om langer zelfstandig thuis te wonen. 

Hollander Techniek ‘meets’ Internet of Things

Doordat apparaten met elkaar verbonden zijn via een online netwerk, produceren zij gezamenlijk een hele hoop ongestructureerde data. Deze ruwe data bevat veel waardevolle informatie, waarmee analyses kunnen worden uitgevoerd. Op basis van deze analyses kunnen bijvoorbeeld productieprocessen worden verbeterd en geoptimaliseerd. Dat is een groot voordeel ten opzichte van de huidige mogelijkheden, waarbij die data ontbreekt. Als system integrator draagt Hollander Techniek bij aan deze nieuwe technologie. Onze diensten zoals Industriële IT en Industriële Automatisering raken de basis van Internet of Things: met als grootste verschil dat bij Internet of Things alles in een cloudomgeving plaatsvindt. De schaalbaarheid en interactieve mogelijkheden van een cloudomgeving zijn hiervoor de belangrijkste argumenten: de omgeving kan snel worden uitgebreid voor nóg meer slimme apparaten en verzameling van nieuwe data.

De branches zonder cloudwatervrees

Hollander Techniek is werkzaam in verschillende branches. De industriële automatisering is hiervan een belangrijk voorbeeld en invloedrijke pijler als het gaat om Internet of Things. Net als de industriële markt. Binnen de industrie komen logischerwijs veel productielijnen voor. In deze productielijnen zit veel data ‘opgesloten’ in zogenaamde PLC’s (Programmable Logic Controllers) die onderdeel uitmaken van de machinebesturing. Deze ruwe productiedata – omgezet naar bruikbare strategische informatie – is goud waard voor managers en bijvoorbeeld teamleiders van de technische dienst. Je kunt op basis van data-analyses stuurinformatie en inzichten creëren waarmee je gefundeerde beslissingen kunt nemen voor je productieproces. Kostenbesparingen, efficiency, hogere kwaliteit van producten, beter energiebeheer en betrouwbaar onderhoud zijn hiervan waardevolle resultaten. De ruwe data die bijvoorbeeld uit de PLC’s gehaald wordt, wordt opgeslagen in de Microsoft Azure Cloud. Het datacenter staat in Nederland en voldoet aan de hoogste standaarden, ISO-normeringen en certificeringen op gebied van veiligheid. 

“Hollander Techniek als betrouwbare kennispartner: óók als het om cloud technologie gaat.”


Voor wie is IoT interessant?

Internet of Things is voor elk productiebedrijf zeer interessant. Met slimme apparaten kun je je fabrieksprocessen inzichtelijk maken, machine-to-machine communicatie realiseren en zelfs integratie over fabrieken heen (bij ketenpartners) bewerkstelligen. Internet of Things is een drijfveer om Smart Industry of Industrie 4.0 aan te jagen en zo productieprocessen te optimaliseren. Bij een verandering in vraag past een fabriek bijvoorbeeld zonder tussenkomst van mensen zijn productievolume aan. Of bij storingen selecteert het algoritme zelf een alternatieve route. De menselijke inbreng zit dan vooral nog op toezicht en ingrijpen bij calamiteiten. Oftewel, alles kan onderling communiceren, realtime en draadloos over allerlei relevante onderwerpen, zonder rekening te hoeven houden met organisatiegrenzen en zonder tussenkomst van mensen. En deze informatie-uitwisseling wordt in een rap tempo intelligenter.

Hollander Techniek heeft sinds een jaar een gespecialiseerd team rondom Internet of Things in het leven geroepen vanwege de groeiende vraag naar deze oplossingen binnen de industrie. Meer weten over oplossingen voor uw bedrijf? Neem contact op met:

Frank Woutersen
Product Manager IoT
+31 55-3681320

Frank Woutersen
Product Manager IoT
+31 55-3681320 | 

Mail Frank Woutersen

Deel deze pagina: