Kom naar de ZwembadBranche Dag!

18-09-2015

Op woensdag 14 oktober 2015 vindt de ZwembadBranche Dag plaats en Hollander Techniek is daar natuurlijk bij. Een onmisbare dag voor iedereen die op de hoogte wil blijven van nieuwe trends en ontwikkelingen in deze branche. Wij staan hier met een demo van het Water Monitoring Systeem. Met dit door de provincies goedgekeurde systeem kunt u de monstername van uw water volledig automatiseren, kosten besparen en de kwaliteit van uw water verbeteren.

ZwembadBranche Dag | Woensdag 14 oktober 2015 | DeFabrique, Westkanaaldijk 7, Utrecht | open van 10:00 tot 18:00 uur | Stand Hollander Techniek nr: 4.6|
Meldt u nu aan!

Wat is een Water Monitoring Systeem
Een Water Monitoring Systeem (WMS) zorgt voor automatisch bemonstering van uw zwemwater.  Met een WMS hoeft u watermonsters niet langer handmatig te nemen. Dat betekent dat u altijd meet via een vaste procedure op tijden die u zelf instelt. U krijgt een beter inzicht in uw waterkwaliteit. Ook levert het gebruik van een WMS u een besparing in personeelsuren op. Zeker nu het aantal metingen wordt verhoogd naar gemiddeld 4 metingen per dag i.v.m. het nieuwe zwembadbesluit 2016 (Bhvbz).

Het Water Monitoring Systeem is een beproefd systeem. Hollander Techniek heeft al vele zwembaden met succes voorzien van dit systeem en met goedkeuring van de provincies. Een tweetal referenties kunt u teruglezen in de White paper.

Voordelen:
-
U heeft meer grip en controle op de waterkwaliteit;
- U bespaart op personeelsuren (4 metingen per dag);
- Door een vroegtijdig alarm, kunt u snel ingrijpen;
- U heeft altijd een duidelijk overzicht van de meetgegevens bij de hand;
- Uw gegevens zijn uw bewijsmateriaal voor controles.

Gevolgen nieuw zwembadbesluit (Bhvbz)
Per 2016 gaat het nieuwe Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz) van kracht. De belangrijkste verandering is, dat exploitanten vanaf 2016 een wettelijke zorgplicht krijgen. Zorgplicht betekent dat u als exploitant verantwoordelijk bent voor de kwaliteit van het water. Het nieuwe Besluit legt dus de verantwoording en bewijsvoering bij de exploitant. U moet een risicoanalyse opstellen op het gebied van hygiëne en veiligheid.

Nieuw is dat u vanaf 2016 ook rekening moet houden met kwaliteitseisen voor de lucht in overdekte zwembaden. Ook nieuw is dat u vanaf 2016 om de zes uur, gemiddeld is dat vier keer per dag, uw zwemwaterkwaliteit moet meten.

Het hierboven genoemde Water Monitoring Systeem helpt u te voldoen aan de nieuwe wetgeving en leveren u daarnaast nog veel meer voordelen op.

Gevolgen nieuwe Bhvbz in het kort
-
Verantwoording & bewijsvoering ligt bij exploitant
- Om de 6 uur meten betekent van gemiddeld 2 naar 4 metingen per dag
- Bhvbz schrijft geen middelen meer voor maar stelt doelen
- Ook de lucht moet aan kwaliteitseis voldoen

Lees de Whitepaper over het WMS en Bhvbz
Dit white paper biedt een verdiepingsslag, laat u kennis maken met de gevolgen  en kansen van het nieuwe zwembadbesluit (Bhvbz) en geeft u inzicht in watermanagement en de inzet van een Water Monitoring Systeem

 

 


Gerard Velderman
Manager zwembaden
055-3681158 |

Mail Gerard Velderman

Deel deze pagina: