Machineveiligheid: de kloof tussen theorie en praktijk

21-08-2017

Hollander Techniek helpt Interface met praktische handvatten op het gebied van machineveiligheid

VEENENDAAL 20-08-2017 – Machineveiligheid is meer dan voldoen aan de vastgestelde wettelijke verplichtingen. Naast het op orde hebben van documentatie, zijn ook CE-markeringen, Europese Regelgevingen zoals 2006/42/EG, certificeringen en dergelijke richtlijnen rondom het werken met industriële machines van belang. Zo moeten industriële machines (arbeidsmiddelen) altijd voldoen aan het Arbeidsomstandighedenbesluit hoofdstuk 7 (Richtlijn Arbeidsmiddelen 2009/104/EG).

Machineveiligheid is letterlijk van levensbelang als het gaat om veilig werken met machinale arbeidsmiddelen. Met machines kunnen ongelukken gebeuren waarbij de gevolgen vaak ernstig zijn, (blijvend) lichamelijk letsel bevatten en zelfs traumatische ervaringen veroorzaken. Kennis van actuele regelgeving, Europese richtlijnen en geharmoniseerde Europese normen is één. Het aanbrengen van beveiligingsvoorzieningen is twee. Dit werkt het best met praktische handvatten. Hollander Techniek heeft Interface – een internationale producent van design tapijttegels – hiermee geholpen. Hollander Techniek positioneert zich als meedenkende kennispartner die oplossingen aandraagt op het gebied van machineveiligheid.

Wat is machineveiligheid?

Werken zonder machines is in industrie ondenkbaar. Die machines moeten veilig zijn voor de mensen die ermee werken. Het verstrekken van veilige arbeidsmiddelen (machines) is een verantwoordelijkheid van de werkgever. Operators die de machine bedienen, moeten dit veilig (kunnen) doen. Zowel de werkgever als de werknemer hebben hierin een belangrijke rol. Het respectievelijk voldoen aan de Arbowet en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, zijn hier voorbeelden van. Machineveiligheid betekent het inperken van risico’s tijdens een werkproces waarbij arbeidsmiddelen gebruikt worden zoals machines, installaties, maar ook apparaten en benodigde gereedschappen.

De wet van Meden en Perzen

Een vraag die vaak wordt gesteld is: “wat moet ik wettelijk regelen als het gaat om machineveiligheid?”. Hierover kunnen wij kort zijn: dat zijn vier zaken. Allereerst moeten machines, apparaten, installaties en gereedschappen die na 1995 in de handel zijn gebracht, een CE-markering hebben. Een machine mét zo’n markering is overigens niet per definitie veiliger dan een machine zónder CE-markering. Een fabrikant kan bijvoorbeeld nalatig geweest zijn en kan ten onrechte een CE-markering aangebracht hebben. Daarnaast moeten machines van voor 1995 ook veilig zijn volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit hoofdstuk 7 (Richtlijn Arbeidsmiddelen 2009/104/EG). Ten tweede moet de fabrikant een Verklaring van Overeenstemming opstellen, waarmee verklaard wordt te voldoen aan de wettelijke richtlijnen. Maar ook daarbij geldt dat een fabrikant nalatig kan zijn geweest. Het veilig gebruiken van de machines door de medewerkers vergt discipline en vormt de basis van de derde pijler. Dit gedrag moet – bijvoorbeeld met handleidingen of instructies – namelijk wettelijk geborgd worden. Een belangrijke en tevens ook tijdrovende regel, is het geven van voorlichting over correct machinegebruik en het houden van toezicht hierop. Hoe een bedrijf dit doet, is aan het bedrijf zelf. Ten vierde is het volgens de wet verplicht om de technische veiligheidsrisico’s te inventariseren én te beoordelen: de risicobeoordeling. Op de verbeterpunten die hieruit komen, moet een bedrijf een passend vervolg geven in de vorm van het opstellen van een verplicht Plan van Aanpak (PvA).

Hollander Techniek biedt helpende hand!

Interface is wereldwijd de grootste producent van commerciële tapijttegels. Bij de milieubewuste ontwikkeling van deze designtegels, wordt een groot aantal machines gebruikt. Machineveiligheid is zodoende ook hier een belangrijk onderwerp. Bij de verbetering van machineveiligheid heeft Interface aan ESV Technisch Adviesbureau en Hollander Techniek gevraagd om praktisch mee te denken over oplossingen. Door het plaatsen van hekken (met daarop veiligheidsschakelaars met toegangsaanvraag), het softwarematig terug kunnen draaien van de machinesnelheid zodat in bepaalde situaties met veilige snelheden gewerkt kan worden en het installeren van toegangscontroles, is de machineveiligheid van twee productielijnen van Interface aanzienlijk verbeterd. Door het inrichten van een veiligheidsschil om de bestaande productielijn, kon deze maatregel uitgevoerd worden tijdens het lopende productieproces. De daadwerkelijke implementatie werd uitgevoerd op een zaterdag en werd binnen een dag voltooid. Deze praktische en betrokken oplossingen werden in samenspraak met de klant van begin tot eind uitgewerkt.

Hollander Techniek rende niet weg, maar dacht mee

Wat zegt Interface zelf?

Frank van den Berg, Engineer Elektro en Industriële Besturingen bij Interface, licht toe: “Al sinds 1973 maken wij topsegment tapijttegels en inmiddels zijn wij wereldwijd toonaangevend op dit vakgebied. De machines waarmee wij deze tegels ontwikkelen, zijn deels ook al zo oud. Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Naast het feit dat regelgeving rondom machineveiligheid door de jaren heen flink is gewijzigd, wilden wij hier zelf ook al actie op ondernemen. We zochten naar een flexibele partner die kwaliteit net zo belangrijk vindt als wij, om zo samen een oplossing van hoog niveau neer te zetten. Hollander Techniek rende niet weg, maar dacht mee. Inmiddels zijn twee van de vijf productielijnen qua machineveiligheid volgens de normen ingericht. Voor de resterende lijnen, komt Hollander Techniek zeker weer in beeld.”

Last but not least

Op woensdag 20 september 2017 wordt in Veenendaal het Practical Safety Event gehouden in samenwerking met ESV Technisch Adviesbureau. Hollander Techniek staat ook daar klaar, om alle vragen over praktijkgerichte machineveiligheid te beantwoorden. We denken ook hier oplossingsgericht mee en gaan graag in gesprek over het verbeteren van machineveiligheid in de praktijk!

Kijk voor meer informatie ook op www.practicalsafetyevent.nl

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op! 

Neem contact op

Richard Vos 
Projectmanager Industrie
055-3681111 | 

Mail Richard Vos

Deel deze pagina: