Minisymposium: Zaaien en oogsten!

26-10-2018
Hoe kunnen we toewerken naar alternatieve verwarming van (school)gebouwen en hoe verkleinen we tegelijkertijd onze energie-afhankelijkheid?

Om antwoord te geven op deze vraag van de Jacobus Fruytier scholengemeenschap is een cluster van bedrijven, gemeente, waterschap en het onderwijs aan de slag gegaan. De bevindingen van deze activiteiten delen we graag met u tijdens dit symposium.

Uitnodiging

De Jacobus Fruytier scholengemeenschap, advies- en ingenieursbureau Tauw, de gemeente Apeldoorn, Waterschap Vallei en Veluwe, Kerschoten Energie Neutraal (KEN) en Hollander Techniek nodigen u van harte uit om hierover van gedachten te wisselen en samen te verkennen in hoeverre de verwarming én de koeling van een (school) gebouw kan plaatsvinden met restwarmte/koude uit de omgeving. Het minisymposium vindt plaatst op 21 november van 14:00 tot 17:00 op de Jacobus Fruytier scholengemeenschap in Apeldoorn. Bekijk hier het complete programma. 

U kunt zich hier aanmelden.

Duurzame historie Hollander Techniek

Hollander Techniek heeft in haar projecten veel ervaring opgedaan met duurzame verwarmingsbronnen. In 2009 werd al warmte onttrokken uit het drinkwaternet van Vitens middels een WKD-installatie (Warmte en Kou uit Drinkwater). Daarnaast is ervaring opgedaan met een riothermie-installatie voor de verwarming van zwembad ’t Bun op Urk.

Deel deze pagina: