Nieuwe kansen met Smart Industry

30-10-2018
Smart Industry, met data als basis, biedt ongekende mogelijkheden die verder gaan dan optimalisatie van besturing en control. Er zijn veel slimme toepassingen die met verkregen data gerealiseerd kunnen worden. Dit leidt tot vele nieuwe kansen!

Hollander Techniek realiseert úw digitale revolutie met Smart Industry! Als system integrator, verbinden wij al jaren de complete scope van de isa-95 standaard. Dat wil dus zeggen; alles achter het ERP-programma tot aan de machines en sensoren. We koppelen bijvoorbeeld de procesbesturing met planning en overige MES- en MOMS-functionaliteiten. Dit alles vormt een nieuwe bron van informatie, welke is gefilterd en samengesteld uit data.

New Business

Data uit het proces kan dienen als bron van informatie en worden benut voor geautomatiseerde besturing van het proces. De kans die zich daarbij aandient is new business genereren door toepassing van nieuwe mogelijkheden. Voorbeelden hiervan zijn het verkorten van doorlooptijden, (geautomatiseerd) maatwerk en flexibel kunnen inspelen op wensen van de klant. Aspecten waarmee je onderscheidend kunt zijn.

Real-time informatie

Data uit het proces kan uitstekend worden benut voor monitoring en het controleren en beheren van het proces. De data is betrouwbaar doordat deze ontstaat uit feitelijke waarneming of registratie door sensoren. Met scherpe analyses kan real-time informatie goed worden benut voor de optimalisatie van bedrijf kritische processen. Een geïntegreerde OEE-applicatie kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de aandacht op het juiste moment naar het proces gaat. Kwaliteit, snelheid, fouten en verstoringen, elk onderdeel heeft daarbij zijn eigen indicatoren.

Diversificatie

Slimme oplossingen kunnen een directe bijdrage leveren aan diversificatie en aanpassing van bedrijven aan de markt. Aanvullende of zelfs nieuwe services binnen bestaande bedrijfstakken kunnen eenvoudig worden geïmplementeerd in een gestandaardiseerd en gedigitaliseerd proces.

Globalisering van keten

Het wordt steeds eenvoudiger voor bedrijven om bedrijfsprocessen te analyseren en producten te traceren. Tracking door de gehele waarde keten verbeterd de kwaliteit en efficiency en maakt het eenvoudiger om wereldwijd zaken te doen. Informatie, afkomstig uit het proces, kan worden toegevoegd aan het product. Met bijvoorbeeld Tracking en Tracing kan aantoonbaar worden gemaakt uit welke onderdelen en/of serie het eindproduct is samengesteld, wat de herkomst is en welke controles zijn gedaan. Hiermee kan elke volgende schakel de informatie benutten of verder verrijken in een volgend proces.

Algoritmen

Uiteindelijk leiden conclusies tot beslissingen. Deze worden gemaakt op basis van beschikbare informatie, vaak afkomstig uit verschillende bronnen. Real-time informatie van het proces kan worden opgeslagen voor het creëren van bijvoorbeeld trending. Wanneer verschillende trendlijnen, van verschillende onderdelen, met elkaar gecombineerd worden, kunnen nieuwe inzichten ontstaan en resulteren in verdere verbetering van het proces. Wanneer dit eenmaal inzichtelijk is kunnen, door het ontwikkelen van een algoritme, beslissingen voor u worden genomen.

Robotisering

De menselijke factor belemmert processen om consistent, efficiënt en foutloos te kunnen produceren, daarbij is variatie misschien nog wel de grootste hobbel. Bij processen waar vanuit deelprocessen of magazijnen verschillende onderdelen samen komen, ontstaat een logistieke uitdaging zodra variatie toeneemt. Stuk voor stuk redenen om zoveel mogelijk te standaardiseren en handelingen te automatiseren. Het inzetten van robots en AGV’s kunnen hierin uitkomst bieden, een geautomatiseerd proces past zich met een druk op de knop aan en schakelt flexibel over op andere handelingen. Deze flexibiliteit en efficiency kan samen met bijvoorbeeld KANBAN of POLCA uw productie naar ongekende hoogte brengen.

Meer weten? Lees dan één van onze andere blogs over Smart Industry of neem contact op.

 

 

 

 

Marco van Wijngaarden
Adviseur Smart Industry
055 368 1332| LinkedIn Marco van Wijngaarden

Mail Marco van Wijngaarden

Deel deze pagina: