Smart Industry, wat is de ROI?

17-04-2019
Steeds meer bedrijven verkennen de mogelijkheden van Smart Industry. Dit zijn slimme toepassingen die het proces ondersteunen, optimaliseren of naar een hoger niveau tillen. Vanzelfsprekend zijn met de ontwikkeling en implementatie kosten gemoeid, dit remt mogelijk het enthousiasme. Maar is dit terecht?

Als we vooruit kijken, zien we een toekomst waarin bedrijven eenvoudig kunnen inspringen op veranderingen in de markt. Digitalisering elimineert foutkansen zodat productwijzigingen of -verbeteringen sneller worden doorgevoerd. Eenmaal geautomatiseerd wordt het haalbaar om maatwerk (batch-size-1) aan te bieden tegen dezelfde kostprijs als de massaproductie van voorheen. Ook de efficiency van verschillende processen kan optimaal op elkaar worden afgestemd. Door slimme koppelingen worden zowel eigen deelprocessen, maar ook externe processen (leveranciers en afnemers) optimaal op elkaars behoefte afgestemd zodat goederen op het juiste moment aankomen. We noemen dit “Supply Tuning”. Bottlenecks in de afzonderlijke processen worden in een vroeg stadium gesignaleerd en flexibiliteit biedt de mogelijkheid om snel te reageren en bij te sturen.

Data

De kern van dit alles is data, oftewel de informatie uit processen en systemen. Voordat je een smart proces kunt aansturen, zul je eerst moeten beschikken over data. Het is dus zaak om hier zo snel mogelijk mee te starten! Data collectie kan direct inzicht geven in processen bijvoorbeeld door meetpunten naast elkaar te leggen en trends inzichtelijk te maken op basis van historie. BI-tooling kan hier als meetinstrument voor het huidige proces worden benut zodat inzicht kan worden verkregen in de efficiency.

Productiviteit

Het industriële bedrijf van morgen maakt deel uit van een (geïntegreerde) keten, meer kennisgericht en minder arbeidsintensief. De vakbekwame medewerker is nu operator en werkt dagelijks aan de optimalisatie en verbetering van het geautomatiseerde proces. De kwaliteit van de producten neemt hierdoor toe. Met behulp van data is zowel de operator als het management beter in staat om processen te analyseren en beslissingen te nemen waardoor de productiviteit verbeterd.

Investeren = essentieel

Investeren in nieuwe technologieën is essentieel voor de toekomst. Zodra je in staat bent om met verworven data inzicht te krijgen in het huidige proces, en deze koppelt aan commerciële tarieven, heb je een sterke KPI waaruit een businesscase voor optimalisatie en innovatie kan voortkomen. Dezelfde indicator kun je ook benutten voor de visualisatie van de huidige prestatie; als rapportage of real-time in een dashboard of op een OEE scherm bij het proces. Hollander Techniek biedt o.a. oplossingen voor het verwerven van data, het visualiseren van belangrijke meetpunten en de (automatische) aansturing van processen. Kostenbesparing bepaald uiteindelijk de ROI, daarna liggen nieuwe kansen in het verschiet door de verworven data te benutten voor slimme toepassingen. Als specialist in Smart Industry kan Hollander Techniek een specifiek ontwerp voor elke situatie realiseren.

Meer weten? Lees dan één van onze andere blogs over Smart Industry of neem contact op!

 

Marco van Wijngaarden
Adviseur Smart Industry
055 368 1332| LinkedIn Marco van Wijngaarden

Mail Marco van Wijngaarden

Deel deze pagina: