Technische breinbrekers in CSMART Almere

01-04-2016
Met CSMART realiseert cruisemaatschappij Carnival een hoogwaardig nieuw trainingscentrum voor het opleiden van jaarlijks 6.500 kapiteins en (technische) officieren van cruiseschepen. Omdat het complex ruimte biedt aan vier simulatoren is er in feite sprake van een klein data-centrum. Dit vraagt een andere technische benadering dan een regulier opleidingscentrum. Als technisch integrator, verantwoordelijk voor uiteenlopende gebouwgebonden installaties, was Hollander Techniek verantwoordelijk voor het ontwerp, de voorbereiding en de uitvoering.

Herman Kolkman, afdelingshoofd werktuigbouwkundige installaties en visiedrager BIM, en Christian Gieling, vanuit WTB en regeltechniek, noemen het project een mooie uitdaging vanwege de complexiteit van het technische vraagstuk. ‘Het is een uniek gebouw dat om een heel specifieke benadering vraagt. Tijdens de ontwerpfase is intensief gekeken naar de energiebehoefte van het gebouw, omdat een groot deel van het pand en met name de specifieke trainingsruimten, zoals de simulatoren, veel warmte produceren en dus gekoeld dienen te worden.’

Klein datacentrum

Eén van de kenmerken van het gebouw is volgens Christian Gieling dat er veel energie nodig is en er veel data uitgewisseld wordt. ‘Het is geen gewoon bedrijfsgebouw, maar een opleidingscentrum met een industriële functie, vergelijkbaar met een klein datacentrum. Dan heb je onder meer te maken met processen waarbij veel warmte vrijkomt.’ Om aan de geëiste beschikbaarheid van de installaties (>99%) en de eisen ten aanzien van comfort- en proceskoeling te kunnen voldoen, is er een viertal koude- en twee warmte-opwekkers geïnstalleerd. ‘De grootste breinbreker in dit verhaal is de regeltechniek die we hebben samengebracht in ons gebouwbeheersysteem’, aldus Gieling. ‘De regeltechnische aspecten van zowel onze data als onze elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden komen in het gebouwbeheersysteem samen.’

Bij aanvang van het project, al in de ontwerpfase, moest er inzicht worden verkregen in de warmte-ontwikkeling. Gieling: ‘Enerzijds wilden we energieverspillingen tegengaan, maar we wilden ons ook committeren aan de prestatieverantwoording ten aanzien van comfort en proceskoeling. Uitwisseling van warmte/koude met onder andere het naastgelegen hotel is daar een voorbeeld van. Het bouwtraject hebben we in fases verdeeld om gaandeweg controles te kunnen uitvoeren, zodat we bij oplevering de kwaliteit kunnen waarborgen. Dit moet leiden tot een LEED-certificering van het gehele pand.’

Optimalisering van processen

Herman Kolkman geeft aan zeer te spreken te zijn over de bij dit project toegepaste BIM-methodiek (waaronder 3D-ontwerpen), een relatief jonge benadering waarin hij veel toekomst ziet. ‘Het brengt partners en daarmee hun kennis bij elkaar. Ieder bekijkt vanuit de eigen discipline hoe tot een oplossing te komen en stemt dat op de suggesties van de anderen af. Zo werk je aan een verdere professionalisering van de bouwtechniek. Een opmerkelijke beeldverandering op de project- locatie zelf is dat de monteurs en uitvoerders niet meer met traditionele tekening rondlopen, maar met tablets waarop de 3D-tekeningen uit BIM direct naar de praktijk zijn vertaald. Interactie en communicatie wordt hierdoor sterk vergroot. BIM past in de ‘lean’-gedachte van Hollander Techniek. Bij dit project heeft de methodiek zonder meer een rol gespeeld bij het optimaliseren van bepaalde processen.’


Herman Kolkman
Afdelingshoofd 
werktuigbouwkundige installatie
055-3681115 | 

Mail Herman Kolkman

Deel deze pagina: