Transformatie kantoorpanden tot Cityside apartments

28-09-2015

Cityside apartments is een concept van het gelijknamige vastgoedbedrijf van Bas Gregoor en Rik Klinkhamer. Zij bouwen in sneltreinvaart leegstaande (kantoor) panden om tot comfortabele appartementen voor starters. Altijd in het hartje van de stad en met een hedendaagse afwerking. Wat wil een starter nog meer?

Om de ombouw van een leegstaand pand naar appartementencomplex rendabel te maken, is het essentieel de kosten van de verbouwing/renovatie laag te houden. Dat lukt met een ervaren team van specialisten. ‘Hollander Techniek is hierbij onze belangrijkste partner’, zegt Gregoor. ‘Rik en ik ontwikkelden het scenario en concept. Hollander Techniek zorgt voor de technische installatie. Zij zijn de spil in de geoliede machine.’

Gat in de markt
De vraag naar eenpersoons appartementen stijgt. Studenten, starters en alleenstaanden die op zoek zijn naar een modern appartement in het centrum. ‘Het ontbreekt niet aan eengezinswoningen en grotere appartementen. Maar kleine appartementen in de sociale huursector zijn er te weinig. Er ligt een grote markt open’, zegt Gregoor. De cijfers staven zijn bewering, want sinds de zomer 2014 zijn er 150 appartementen opgeleverd. In de zomer van 2016 moeten er 430 appartementen zijn omgebouwd. Bestaande uit één of twee kamers, volledig gestoffeerd en 28 tot 65 m2 groot. CitySide projecten zijn inmiddels te vinden in Apeldoorn en Arnhem, maar Cityside apartments richt zijn pijlen ook op andere steden.

Hergebruik installatie
Eén van de succesfactoren van het concept is dat Hollander Techniek zoveel mogelijk installaties hergebruikt, wat de kosten enorm drukt. Projectleider Albert Bos was er vanaf de start bij betrokken. ‘Wij brengen de bestaande installatie, denk aan de cv-ketel en de radiatoren, waar mogelijk terug. Wij installeren ook de centrale afzuiginstallatie, luchtbehandeling en de hoofdinfrastructuur van de elektrotechnische installatie.’ Volgens Bos is het bouwteam na 6 opgeleverde panden een geoliede bouwtrein, waarbij de 10 partners exact weten wat hun taak is. ‘We kennen geen hiërarchie in het bouwteam, iedereen is gelijkwaardig. Het mooie is, dat er nu een echt team staat, waarbij we allemaal bereid zijn een stap terug of voorruit te doen als dat beter is voor het algemene belang en het project. Zo ruimen wij tussentijds op als dat betekent dat een partner de wanden eerder kan zetten. Want dat is beter voor het eindresultaat. Zo komt het voordeel voor een ander altijd weer terug bij jezelf.’

Dat is snel!
Een verbouwing/renovatie van een complex met 40 tot 50 appartementen duurt ongeveer drie maanden. Dat is snel. ‘Wij werken volgens een vast stramien: afkoppelen van de installatie, slopen en weer opbouwen. Iedereen moet maar één keer met materiaal sjouwen.’ Dat klinkt eenvoudig, maar in de praktijk zijn er natuurlijk altijd verrassingen.’ Met een knipoog: ‘Als ik de planning presenteer is de standaardopmerking altijd ‘Ja hoor, het is weer te krap’. Gregoor: ‘We zien dat we hiermee een concept in handen hebben dat aanslaat. Samenwerken loont. Door deze intensieve samenwerking ontdekken we ook nog steeds optimalisatieslagen in het proces.’

Kijk op CitySide apartments om een beeld te krijgen van de opgeleverde appartementen .

Meer informatie:
Albert Bos, Projectleider
055-368 1117
Mail: Albert Bos


Albert Bos
Projectleider
055-368 1117 |  

Mail Albert Bos

Deel deze pagina: