Voordelen gecertificeerde brandmeldinstallatie (BMI2011)

05-11-2015

Sinds 1 mei 2015 gelden de nieuwe CCV-certificatieschema’s ten aanzien van het leveren, installeren en onderhouden van brandmeldinstallaties (Certificaat BMI:2011). Het installeren en onderhouden van brandmeldinstallaties is werk voor specialisten en dus heeft hollander techniek zich wederom laten certificeren conform de eisen, zoals gesteld in het de CCV-certificatieschema’s. Hiermee heeft U heeft de zekerheid op kwaliteit van uw brandmeldinstallatie wanneer deze is geleverd, geïnstalleerd en/of onderhouden door hollander techniek. Met aanleg en onderhoud kunnen immers behoorlijke kosten zijn gemoeid en er mag dus geen twijfel bestaan over het eindresultaat.

2 soorten certificeringen
Om de kwaliteit van een geïnstalleerde brandmeldinstallatie aan te tonen, wordt er gebruik gemaakt van certificatie. Er zijn 2 soorten certificaten te onderscheiden:

 • Levering certificaat: wordt afgegeven door een BMI:2011 gecertificeerd branddetectie bedrijf;
 • Inspectie certificaat: Bij een inspectie certificaat wordt de kwaliteit van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie beoordeeld door een onafhankelijk geaccrediteerde inspectie-instelling aan de hand van de CCV-inspectieschema’s brandmeldinstallaties.

Kwaliteit bespaart kosten?
Op de vraag waarom u uw brandmeldinstallatie zou moeten laten leveren, installeren en onderhouden door een BMI 2011 gecertificeerd bedrijf, zoals hollander techniek, is eenvoudig antwoord te geven. Kwaliteit en professionaliteit staat bij brandmeldinstallaties namelijk voorop, want deze moet betrouwbaar en bedrijfszeker zijn. Een dergelijke installatie waakt immers over de veiligheid van mens, dier, milieu en bedrijfscontinuïteit. Een tweede argument om te kiezen voor een BMI 2011 gecertificeerd bedrijf is dat u tijd en kosten kunt besparen op de inspectie van een onafhankelijke instelling.

Wanneer uw installatie is voorzien van een levering certificaat, afgegeven door en erkend branddetectiebedrijf, kan de inspecteur met een beperktere inspectie volstaan. Dit kan, omdat het inspectiebureau weet dat de installatie is aangelegd door een erkend branddetectiebedrijf welke op de hoogte is van de eisen en de CCV-certificatieschema’s.

Voordelen opdrachtgever levering certificaat

 • Door middel van het certificaat kan de gebruiker eenvoudig invulling geven aan zijn zorgplicht, zoals genoemd in het Bouwbesluit; dat wil zeggen aantonen dat de brandmeldinstallatie aan de eisen voldoet en op de juiste wijze wordt onderhouden.
 • Het vertrouwen dat een installatie in één keer goed wordt aangelegd.
 • Dat een eventuele inspectie efficiënter en tegen lagere kosten kan worden uitgevoerd; bij een aanwezig levering certificaat is de diepgang van de inspectie lager. Verder is het risico op afkeur en her-inspectie minder.
 • De levering certificaten zijn gestandaardiseerd, waardoor de herkenbaarheid bij opdrachtgevers, brandweer en verzekeraars wordt vergroot.

Terugdringen voor nodeloze brandalarm
Nog een voorbeeld waarom kwaliteit belangrijk is: De overheid wil een betrouwbaar systeem dat geen overlast (ongewenste en onechte meldingen) veroorzaakt. Een gebruiker wil dat zijn systeem op een cruciaal moment daadwerkelijk functioneert en dat het geen onnodige alarmsignalen afgeeft. De overheid (gemeenten) handhaven op het te veel aan meldingen. Boetes kunnen oplopen van €1.000,- tot  €1.500, afhankelijk van het aantal onechte meldingen.

Inspectiecertificaat wel of niet verplicht?
Inspectie certificering is niet bij alle bouwwerken verplicht. In artikel 6.20 van het bouwbesluit is per gebruiksfunctie van en bouwwerk weergegeven wanneer er inspectie certificering moet plaatsvinden. Voor onderstaande gebruiksfuncties gelden ook grenswaarden te weten: oppervlakte en hoogte van het bouwwerk.

Enkele voorbeelden van deze gebruiksfuncties zijn:

 • Woonfunctie voor zorgcluster of groepszorgwoningen;
 • Kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar;
 • Celfunctie;
 • Gezondheidszorgfunctie;
 • Logiesfunctie in een logiesgebouw;
 • Enz.

Hollander techniek heeft goede contacten met gemeenten en kan u adviseren over de te nemen stappen.


Voor meer informatie
Richard Peters, Adviseur beveiliging
Tel: 055-3681145
Mail: Richard Peters

Deel deze pagina: