Voorkom leegstand, installeer flexibel

26-08-2016

Leegstaande kantoorpanden zijn als een doorn in het oog. Maar gelukkig is daar al sinds een jaar of twee verandering in aan het komen. Kantoorpanden komen weer tot leven door transformatie van gebouwen. Wonen is een alternatief voor leegstand, maar transformatie naar andere gebruikersfuncties zien we ook veelvuldig voorbij komen. Denk aan het herbestemmen van een schoolgebouw naar bijvoorbeeld een zorginstelling.

Naast kantoren en winkels dreigt nu ook grote leegstand in de zorg. Verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en jeugdzorginstellingen kampen in toenemende mate met lege vloeren door het nieuwe zorgstelsel (bron adviesbureau Twynstra Gudde).

Flexibel bouwen voor behoud van gebruiker en functie

Hollander Techniek bouwt aan flexibele gebouwen die snel getransformeerd kunnen worden voor de nieuwe gebruiker, rekening houdend met de volgende generatie gebruikers. Deze flexibele gebouwen zorgen voor een langere levensduur. Vanuit Hollander Techniek vinden we dat gebouwen een adaptief vermogen moeten hebben. Dat flexibiliteit een groot goed is in het kader van het behoud van gebruikers en functie is onbetwist.

Slim Bouwen

Slim bouwen is het idee! Het snel aanpassen (her-ontwikkelen) van een pand naar een nieuwe gebruiker en functie doe je samen met de juiste bouwpartners. Door van te voren gezamenlijk goed te bepalen voor welke gebruiker en functie het gebouw getransformeerd wordt, maar vooral ook te kijken naar de volgende generatie gebruikers, zijn we in staat een gebouw toekomstbestendig te maken voor een langere levensduur. Door met een bouwteam slim te kijken naar hergebruik en implementatie van technische installaties en bouwkundige zaken, zorgen wij ervoor dat ruimtes en/of hele gebouwen in de toekomst een volledig nieuwe functie kunnen krijgen en snel aan te passen zijn. Ruimtes anders indelen is dan ineens geen probleem meer.

Vanuit Hollander Techniek wordt er nagedacht over de integratie van de aan te leggen of her te gebruiken technische voorzieningen. Zo ontstaan er bouwgedeelten en functionele ruimtes die technisch zowel gekoppeld alsook standalone kunnen opereren.


Lees onze Whitepaper voor meer inzicht in slimme transformatie van kantoorpanden.

 Voorkom leegstand, installeer flexibel

 

Contact


Albert Bos
Projectleider
055-368 1117 |  

Mail Albert Bos

Deel deze pagina: