Project

Hermann Wesselink College

Een nieuw schoolgebouw van ontwerp tot nazorg

Het HWC is een christelijke school voor verschillende leerwegen gevestigd in Amstelveen. Het nieuwe gebouw is een stuk groter dan het oude gebouw; in totaal ruim 11.000m2. Dit zorgt niet alleen voor meer licht en lucht, maar ook voor meer ruimte. Duurzaamheid is bovendien een belangrijk thema in het gebouw. Het streven is het schoolgebouw te laten voldoen aan Frisse Scholen klasse B met een ‘nul’ op de energiemeter. Het nieuwe gebouw is in december 2020 opgeleverd.

Als onderaannemer van hoofdaannemer SMT Bouw was Hollander Techniek verantwoordelijk voor alle technische installaties, van ontwerp tot nazorg. De wensen en eisen van het Hermann Wesselink College vormden de basis voor het ontwerp van de installaties. Zo moesten de installaties bijvoorbeeld berekend zijn op een bepaald aantal personen per lokaal, de temperatuur moet aangenaam zijn in zowel de winter als de zomer en de frisse lucht moet van de goede kwaliteit zijn in elke ruimte.

Het draait om het eindresultaat

Het Hermann Wesselink College is gebouwd volgens een UAV-GC-traject. Dit houdt in dat het ontwerp wordt gemaakt aan de hand van de eisen en referentiekaders die door de opdrachtgever worden vastgesteld in de vraagspecificatie. Ook betekent dit dat de ontwerpverantwoordelijkheid niet bij de opdrachtgéver maar bij de opdrachtnémer ligt. Dit vergt een flink voortraject dat in basis bestaat uit een voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en uitvoeringsgereed ontwerp. Zodra deze akkoord zijn, kan worden begonnen met de bouw. “Tijdens een UAV-GC traject is de administratieve bewijslast heel belangrijk.” vertelt Johan Gulink, Projectmanager bij Hollander Techniek. Je moet aantonen dat je de installaties maakt conform het ontwerp en de tekeningen. Er zijn meer dan 600 documenten opgesteld voor dit traject.”

Projectinformatie

Opdrachtgever
Cedergroep
Gebruiker
Hermann Wesselink College

Van ontwerp tot nazorg

Arjen Velthuis, Lead Engineer utiliteit bij Hollander Techniek: “Toen de eisen van het HWC op tafel lagen, zijn we aan de slag gegaan met de prijs- en contractfase. Na een optimalisatie ronde was het voorontwerp akkoord en konden we verder met het voorlopig ontwerp en vervolgens het definitieve ontwerp. Deze ontwerpen worden steeds gespiegeld met de klant. Zo voorkom je dat er later misverstanden ontstaan. Tijdens het uitvoeringsgereed ontwerp ga je dieper in op de technische details zoals welk materiaal wordt gebruikt. Daarna volgt de realisatiefase. Door de goede voorbereiding liep tijdens de realisatiefase bijna alles volgens tekening. Dit werkte ook erg fijn voor de monteurs. Voor de oplevering worden alle installaties getest en gecontroleerd. Zodra de realisatie klaar is gaan we over naar de nazorgfase. In de nazorgfase worden de werkelijke prestaties door ons nauwkeurig gemeten aan de hand van de gestelde eisen. In dit traject waren wij als installateur niet alleen verantwoordelijk voor een goed werkend ontwerp, maar zijn we dat nog steeds, ook na de oplevering. Dit geeft een extra prikkel om te presteren. Het grootste voordeel voor het HWC is dat zij zeker zijn van installaties die hun eisen en wensen waarmaken. Zo zijn ze verzekerd van kwaliteit en biedt het de garantie dat alles werkt zoals het hoort.”

Al doende leert men

“Dat het vanaf het begin perfect verliep kunnen we niet zeggen, maar al doende leert men”, aldus Arjen. Het team van Hollander Techniek heeft veel geleerd van dit traject. Dit kwam mede omdat de opdrachtgever zeer veel expertise heeft en Hollander Techniek flink heeft uitgedaagd en uitgevraagd. Door daarnaast kritisch te zijn op wat je zelf maakt, breng je je kennis naar een hoger niveau. Inmiddels liggen er verschillende protocollen en hebben we de software die nodig is, zoals voor gebouwsimulaties, ons eigen gemaakt. Hiermee konden onder andere het verloop van temperatuur, overschrijdingsuren, luchtkwaliteit (CO2-presatatie), geluidniveau en relatieve vochtigheid per ruimte gesimuleerd worden. Daarnaast heeft Hollander Techniek zelf een softwareprogramma ontwikkeld dat helpt een UAV-GC traject in een goede banen te leiden. En dat werkt zo goed dat zelfs andere partijen het gebruiken”, zegt Johan. “Alles wat we geleerd hebben in dit traject nemen we weer mee naar het volgende UAV-GC project. En ik denk dat we al met al kunnen zeggen dat we meer dan ooit klaar zijn voor UAV-GC trajecten”.

Alles in één

Alle technieken die toegepast zijn in het schoolgebouw komen samen in een innovatief stukje regeltechniek; de ‘roombox’. Dit is een regelbox waar zowel de verlichting, zonwering en de klimaatinstallaties eenvoudig ingepast kunnen worden. De bediening van al deze technieken vindt plaats op één touchpoint paneel per ruimte. Het voordeel van deze box is dat deze stekkerbare box wordt bedraad en getest in de werkplaats van Hollander Techniek. Hierdoor is de kans op fouten minimaal en wordt de montagetijd op de bouw flink gereduceerd.

Klaar voor de toekomst

Eén van de eisen aan het nieuwe schoolgebouw was: voldoen aan ‘Frisse Scholen Klasse B’. Een Frisse school is een schoolgebouw met een laag energieverbruik en een gezond binnenmilieu. Tijdens de ontwerpfase is aandacht besteed aan een vijftal punten op het gebied van energie, luchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluid, waarmee klasse B behaald kan worden. Het HWC ziet in de toekomst het liefst de energiemeter op nul staan. Door een gebouwbeheerssysteem te installeren dat zorgt voor efficiënte omgang met energie én het installeren van zonnepanelen, loopt de meter al snel naar beneden. Daarnaast wordt er slim gebruik gemaakt van warmte door een ‘heat recovery systeem’ toe te passen. Dit houdt in dat de warmte die vrij komt in volle klaslokalen, gebruikt wordt om bijvoorbeeld de kantoren te verwarmen. Daarnaast draait de ventilatie alleen wanneer het nodig is. Dit behoefte afhankelijk ventileren betekent veel minder energiekosten en natuurlijk minder geluidsoverlast. Al met al zorgen deze innovatieve technieken voor een schoolgebouw dat klaar is voor de toekomst!

Opvallende werkzaamheden bij dit project

UAV-GC traject

Het ontwerp van een gebouw wordt wordt gemaakt aan de hand van de eisen en referentiekaders die door de opdrachtgever worden vastgesteld in de vraagspecificatie. De ontwerpverantwoordelijkheid ligt niet bij de opdrachtgéver maar bij de opdrachtnémer.

Roomboxen

De roombox is een regelbox waar zowel de verlichting, zonwering en de klimaatinstallaties eenvoudig ingepast kunnen worden. De bediening van al deze technieken vindt plaats op één touchpointpaneel per ruimte of gebouw.

Dit project in cijfers

6000
Documenten
13640
Wandcontactdozen
15250
Armaturen
19640
Meter kabelgoot
Bastian Hoonhorst | Hollander Techniek

Bastian Hoonhorst

Adviseur

Wilt u meer weten over de projecten en expertises in de markt kantoren en gebouwen? Dan moet u bij Bastian zijn. Bastian heeft ruime ervaring in de vastgoed en weet zo precies wat de beste oplossing is.

Relevante projecten

Herman Wesselink College | Hollander Techniek

Hermann Wesselink College | Elektrotechniek

OnderwijsKantoren en gebouwen

Hollander Techniek was tijdens de nieuwbouw van het Hermann Wesselink College verantwoordelijk voor alle elektrotechnische installaties. In zo’n grote school gaat flink wat elektrotechniek schuil.

Hermann Wesselink College | Hollander Techniek

Hermann Wesselink College | Frisse School

Onderwijs

Leren en opgroeien in een gezond schoolgebouw. Bij de nieuwbouw van het Hermann Wesselink College in Amstelveen was dit één van de belangrijkste uitgangspunten. Daarom is bij het ontwerp en de keuzes voor installaties het programma van eisen van Frisse Scholen Klasse B als leidraad genomen.

WTB Hermann Wesseling College | Hollander Techniek

Hermann Wesselink College | WTB

OnderwijsKantoren en gebouwen

Voor het Hermann Wesselink College (HWC) zijn alle werktuigbouwkundige installaties van te voren tot in detail vastgelegd. Alle normen en eisen werden meegenomen in het ontwerp. Hollander Techniek was net als voor de elektrotechnische installaties ook verantwoordelijk voor alle WTB-installaties.