Project

Elektrotechniek in het HWC

Ontworpen, geïnstalleerd, getest en operationeel opgeleverd

Een multidisciplinair project, dat is de nieuwbouw van het Hermann Wesselink College (HWC) voor Hollander Techniek. Een groot team van monteurs, projectleiders en engineers zijn op meerdere expertises aan het werk bij de school in Amstelveen. De expertise met de meeste montage uren is elektrotechniek. In zo’n grote school gaat namelijk flink wat elektrotechniek schuil. Zo zijn er onder andere multimedia aansluitingen in de lokalen, 1364 wandcontactdozen, 1525 armaturen, 1015 data aansluitpunten en 1964 meter kabelgoot geïnstalleerd.

Het elektrotechnisch ontwerp is leidend

Alle elektrotechniek wordt aan de hand van het technisch ontwerp geïnstalleerd. Aangezien het HWC gebouwd wordt volgens een UAV-GC-traject is Hollander Techniek verantwoordelijk voor het ontwerp én de uitvoering. Het ontwerp wordt vooraf nauwkeurig vastgelegd en is vervolgens leidend voor de hele bouw. In het plan zijn alle wensen van de opdrachtgever meegenomen, net als de verschillende referentiekaders die bij een schoolgebouw horen. Denk hierbij aan de veiligheidseisen van de wandcontactdozen, capaciteit van het datanetwerk en de gebruiksvriendelijkheid van het gebouwbeheersysteempaneel voor de conciërge. Tijdens het installeren van de elektrotechniek wordt niet afgeweken van het ontwerp, zodat de gewenste kwaliteit voor alle installaties gerealiseerd wordt.

Per lokaal verschilt de elektrotechniek

Naast de ‘standaard’ elektrotechniek zoals (kracht)stroomvoorzieningen, inbraak- en brandbeveiliging, intercomsysteem, verlichting en data-aansluitingen, heeft een schoolgebouw aanvullende elektrotechniek nodig. Albert Bos, Projectleider bij Hollander Techniek, is betrokken bij de nieuwbouw van het HWC en vertelt: “In bijvoorbeeld de BINAS (Biologie, Natuurkunde en Scheikunde) lokalen zijn extra elektrotechnische voorzieningen getroffen. In deze lokalen hebben we noodstoppen gerealiseerd, zowel voor de leraar als bij de zuurkast. Die lokalen hebben ook ieder een eigen verdeelkast. Ook de examenlokalen hebben meer stroomvoorzieningen en vaste data aansluitingen gekregen, zodat iedere leerling examen kan doen op een eigen laptop.”

Projectinformatie

Opdrachtgever
Cedergroep
Gebruiker
Hermann Wesselink College
Oplevering
December 2020

De kwaliteitsstandaard is altijd hoog

Albert: “Dankzij het UAV-GC-traject zijn veel eisen en referentiekaders rondom de elektrotechniek van tevoren bekend. Maar niet alle eisen waren specifiek genoeg omschreven, daarom zijn er veel gespreken gevoerd met de opdrachtgever HWC, eindgebruikers en hoofdaannemer SMT Bouw & Vastgoed. Wij hebben de vraagspecificatie nader gespecificeerd, zodat we een passend ontwerp kunnen maken. Het definitieve elektrotechnisch ontwerp past bij de tijd van nu, maar is ook klaar voor de toekomst. Wij maken hiervoor gebruik van duurzame, veilige en kwalitatief betrouwbare materialen. Na installatie wordt echt alles getest en 100% werkend opgeleverd. Dat is één van de voorwaarden van het UAV-GC-traject.”

Wifi- en geluidsproof

Het nieuwe HWC biedt straks plek voor 1.800 leerlingen en daar moet ook de elektrotechniek op aangepast worden. Albert: “Iedere leerling moet gebruik kunnen maken van het wifinetwerk, dus daar hebben we alle voorzieningen voor getroffen. Aan de andere kant betekent 1.800 leerlingen ook veel geluid. Om het geluidsoverlast, zoals in het oude schoolgebouw, te vermijden zijn alle doorvoeren zoals buisleidingen en kabelgoten geluidsdicht afgewerkt. Daarnaast hebben we in het muzieklokaal ook aanvullende geluidswerende voorzieningen getroffen. We konden hier geen kabeltracés op reguliere wijze monteren, want deze zouden de muziek eenvoudig verspreiden. Daarom hebben we gekozen voor diverse onderbrekingen in de kabelgoten, dit om contactgeluid te voorkomen. Tevens zijn alle inbouwdozen voorzien van een akoestische insert. Deze sluiten de inbouwdoos luchtdicht af.”

Prestaties van E- en W-installaties apart in te zien

Een ander belangrijk thema rondom de nieuwbouw van het HWC is duurzaamheid en energiebesparing. Albert: “Op basis van deze wensen hebben wij gekozen voor duurzame LED-verlichting die extra lang meegaat en zijn er voorbereidingen getroffen voor het installeren van 275.000 Watt zonnepanelen. Een andere wens was om het verbruik van de technische installaties afzonderlijk van elkaar in te kunnen zien. Om dit te kunnen realiseren werd er met het bekabelen van de installaties al rekening mee gehouden. We konden bijvoorbeeld geen verlichting gezamenlijk met WTB onderdelen installeren op een enkele verdeelkast. Dit omdat een afzonderlijke prestatiemeting van de installaties dan niet mogelijk is. Het gevolg hiervan is meer aansluitpunten en een andere manier van werken.”

Wist u dat...

…het Herman Wesselink College voldoet aan de eisen van Frisse Scholen Klasse B.  Hollander Techniek heeft de afgelopen jaren diverse scholen geholpen bij het behalen van een Frisse School label. Een Frisse School draagt niet alleen bij aan een frisse binnenlucht maar ook aan energiebesparing, minder luchtvervuiling en vermindert het gebruik van fossiele grondstoffen.

Dit project in cijfers

19640
Meter kabelgoot
13640
Wandcontactdozen
15250
Armaturen
10150
Data aansluitpunten
Bastian Hoonhorst | Hollander Techniek

Bastian Hoonhorst

Adviseur

Wilt u meer weten over de projecten en expertises in de markt kantoren en gebouwen? Dan moet u bij Bastian zijn. Bastian heeft ruime ervaring in de vastgoed en weet zo precies wat de beste oplossing is.

Relevante projecten

Herman Wesselink College | Hollander Techniek

Hermann Wesselink College

OnderwijsKantoren en gebouwen

Een nieuwe school die klaar is voor de toekomst’, zo luidde de wens van het Hermann Wesselink College (HWC). Hollander Techniek was in dit UAV-GC traject verantwoordelijk voor alle technische installaties. Van ontwerp tot nazorg.

Vve Welgelegen - referentie | Hollander Techniek

Vve Welgelegen

Kantoren en gebouwen

Uit een inspectierapport bleek dat de brandmeldinstallatie van de garage niet meer voldeed aan de normen van nu. De brandmeldinstallatie is vervangen en de garageboxen zijn één voor één voorzien van nieuwe brandmelders.

A Roland Holst College uitgelicht

A. Roland Holst College

Onderwijs

Het A. Roland Holst College is gevestigd in een mooi monumentaal pand, waar helaas het binnenklimaat niet optimaal was. Ter verbetering van het binnenklimaat heeft Hollander Techniek het schoolgebouw mogen voorzien van onder andere een ventilatiesysteem dat de luchtkwaliteit, conform de Frisse Scholen, kan garanderen.