Project

WTB in het Hermann Wesselink College

Een succesvol project start altijd met een goede voorbereiding.

Voor het Hermann Wesselink College (HWC) zijn alle werktuigbouwkundige installaties van te voren tot in detail vastgelegd. Alle normen en eisen werden meegenomen in het ontwerp. Denk hierbij aan de Frisse Scholen klasse B-eisen, duurzaamheidseisen en de vooropgestelde vraagspecificaties. Hollander Techniek is net als de elektrotechnische installaties ook verantwoordelijk voor alle werktuigbouwkundige-installaties, zoals riolering, sanitair en klimaatinstallaties.

Een klimaatsysteem dat voldoet aan de norm van Frisse Scholen

Dankzij de nieuwe klimaatinstallatie voldoet de school nu aan de normen van Frisse Scholen klasse B. Dat houdt onder andere in dat er vooraf is opgesteld hoeveel CO2 er geventileerd moet worden en welke temperatuur een klaslokaal moet hebben. Theo Dikkers, Projectleider Utiliteit bij Hollander Techniek: “Om aan de duurzaamheidseisen te voldoen hebben we gekozen voor twee luchtgekoelde warmtepompen die gekoppeld zijn met een drietal luchtbehandelingskasten. Deze zorgen ervoor dat gekoelde of verwarmde lucht de lokalen en overige ruimten wordt ingeblazen. De luchtbehandelingskasten zorgen voor een basistemperatuur. De naverwarmers in de toevoerluchtkanalen zorgen er vervolgens voor dat de lucht verwarmd de ruimte wordt ingeblazen.”

Slim klimaatsysteem voor een perfecte temperatuur in iedere ruimte

Theo: “In de zomer kan het zijn dat lokalen gekoeld moeten worden, terwijl de kantoren juist warmte nodig hebben. Dit komt mede doordat er in een lokaal meer mensen aanwezig zijn (en dus warmte afgeven) dan in een kantoor. Om dit te kunnen realiseren is één warmtepomp voorzien van heat recovery. Deze warmtepomp maakt het mogelijk om tegelijkertijd te verwarmen en te koelen. Hierbij wordt warmte uit de ruimte gehaald die juist gekoeld moet worden en vervolgens hergebruikt in de ruimte dat warmte nodig heeft. Echter is het niet goed om alle ruimten voortdurend te verwarmen middels grote hoeveelheid lucht. Dit kan een negatief effect hebben op het functioneren en de productiviteit van de gebruikers. Om dit in goede banen te leiden is in iedere ruimte een ruimtebedienapparaat geplaatst die de temperatuur en het CO2-percentage in de ruimte meet. Wordt een ruimte niet gebruikt of zijn er te weinig personen in de ruimte, dan zal de VAV-klep (variabel volume klep) van de warmtepomp met heatrecovery, zover sluiten totdat de basistemperatuur weer behaald is. Dit zorgt er ook voor dat het CO2-gehalte binnen de gestelde eisen blijft.”

Projectinformatie

Opdrachtgever
Cedergroep
Gebruiker
Hermann Wesselink College
Oplevering
December 2020

Meters leiding vakkundig geplaatst

Rioleringsstelsel met gescheiden afvoer van rioolwater

De hoeveelheid neerslag in Nederland neemt toe, net als de intensiteit van de regenbuien. Daarnaast heeft de school een plat dak. Daarom is bij de aanleg van hemelwaterriolering rekening gehouden met het afvoeren van grote hoeveelheden hemelwater. Theo: “Om dit te kunnen realiseren hebben we het hemelwaterriool uitgevoerd als Pluvia systeem. Dit is een volvulsysteem op basis van een vacüum werking. De grootste voordelen van dit systeem zijn dat het systeem zichzelf schoonmaakt, grote hoeveelheden water aan kan en gebruik maakt van dunne leidingen. Daarnaast hebben we bij de aanleg van de rioolleidingen rekening gehouden met een goede afvoerverdeling van het water. Het rioolwater van de sanitaire toestellen wordt direct geloosd op de buitenriolering, door middel van een PPC leidingstelsel. Het afvoerwater van de keuken gaat eerst langs een vetafscheider en een controlepunt voordat het afgevoerd wordt naar het buitenriool. Deze vetafscheider is nodig aangezien het gaat om een grootkeuken waar onder andere gefrituurd kan worden. En dan is het verplicht om deze afscheider te plaatsen. Onderling kunnen de afvoerpunten elkaar niet beïnvloeden. Dat komt doordat er op diverse plaatsen dakontluchtingen zijn geplaatst, waarop ontspanningsleidingen van het riool zijn aangesloten.”

Nieuw leidingsysteem geeft legionella geen kans

Bij de waterleidingen waren de speerpunten: eenvoudig beheer van legionellapreventie, energiebesparing en veiligheid van watergebruik. Theo: “De kunststofwaterleidingen zijn door ons aangelegd vanaf de watermeterput naar de hydrofoorruimte in de school. In deze ruimte staat de installatie (de hydrofoor) die ervoor zorgt dat er voldoende druk staat op alle tappunten in de school. Op de hydrofoor zijn ook het sanitair en de brandslanghaspels aangesloten. Om het beheer van legionellapreventie zo eenvoudig mogelijk te houden hebben we het leidingsysteem zo aangelegd dat aan het einde van iedere strang een hygiënespoeler is geplaatst. Deze spoeler zorgt ervoor dat ook gedurende vakantieperiodes het water in het betreffende leidingdeel regelmatig wordt ververst. Op deze manier heeft legionella geen kans. Als laatste hebben we ervoor gezorgd dat warm water snel uit de kraan komt en dat het niet meer energie kost dan nodig is. Dit hebben we gedaan door gebruik te maken van elektrische boilers die we dichtbij de warmwatertappunten hebben geplaatst.”

Ook na oplevering is monitoren en bijsturen noodzakelijk

Onder andere in samenwerking met hoofdaannemer SMT Bouw & Vastgoed wordt het Hermann Wesselink College gebouwd volgens een UAV-GC-traject. Dit houdt in dat het ontwerp wordt gemaakt aan de hand van de eisen en referentiekaders die door de opdrachtgever worden vastgesteld in de vraagspecificatie. Na installatie moet je, als opdrachtnemer, kunnen aantonen dat je de installaties conform het ontwerp en de tekeningen hebt gemaakt. Theo: “Bij het klimaatsysteem wordt alles getest en vooraf ingesteld, maar het echte testen begint als de leerlingen en docenten in de lokalen zitten. Dan kunnen we echt goed zien dat de installaties reageren op het aantal personen in de ruimte. Daarom blijven wij ook na oplevering de installaties monitoren en waar nodig bijsturen.”

Wist u dat...

…het Herman Wesselink College voldoet aan de eisen van Frisse Scholen Klasse B. Hollander Techniek heeft de afgelopen jaren diverse scholen geholpen bij het behalen van een Frisse School label. Een Frisse School draagt niet alleen bij aan een frisse binnenlucht maar ook aan energiebesparing, minder luchtvervuiling en vermindert het gebruik van fossiele grondstoffen.

Bastian Hoonhorst | Hollander Techniek

Bastian Hoonhorst

Adviseur

Wilt u meer weten over de projecten en expertises in de markt kantoren en gebouwen? Dan moet u bij Bastian zijn. Bastian heeft ruime ervaring in de vastgoed en weet zo precies wat de beste oplossing is.

Relevante projecten

A Roland Holst College uitgelicht

A. Roland Holst College

Onderwijs

Het A. Roland Holst College is gevestigd in een mooi monumentaal pand, waar helaas het binnenklimaat niet optimaal was. Ter verbetering van het binnenklimaat heeft Hollander Techniek het schoolgebouw mogen voorzien van onder andere een ventilatiesysteem dat de luchtkwaliteit, conform de Frisse Scholen, kan garanderen.

Habeco - referentie | Hollander Techniek

Habeco

Kantoren en gebouwen

Waarom een gehele installatie vervangen als er onderdelen nog goed zijn? Dat is precies de vraag die Hollander Techniek zichzelf stelde bij de ombouw van de klimaatinstallaties van Habeco. De ombouw van de luchtbehandelingskast functioneerde nog prima, maar het ‘hart’ van de installatie was wel toe aan vervanging.

Regeltechniek | Hollander Techniek

Hermann Wesselink College | Regeltechniek

OnderwijsKantoren en gebouwen

De technische installaties van het Hermann Wesselink College draaien op de automatische piloot dankzij een slim stukje meet- en regeltechniek.