Project

Zwembad 't Bun

Verbouwing en nieuwbouw voor verouderd zwembad

Het zwembad ‘t Bun op Urk was bijna veertig jaar oud en dringend aan vernieuwing toe. De uitgebreide verbouwing en nieuwbouw moesten resulteren in een nieuw wedstrijdbad, een gerenoveerd doelgroepenbad met glijbaan (50 meter) en extra kleedruimte. Een belangrijk ontwerpcriterium was dat deze uitbreiding moet worden uitgevoerd met behoud van het huidige energieverbruik en het liefst een lager energieverbruik.

Met de verbouwing en nieuwbouw van zwembad ’t Bun op Urk zette Hollander Techniek destijds de bouwketen op zijn kop. De techniek was leidend bij modernisering van het zwembad. Daarom koos de Gemeente Urk Hollander Techniek als technisch dienstverlener en installateur en vroeg ons op te treden als hoofdaannemer en niet, zoals gebruikelijk, een bouwkundig aannemer. Hollander Techniek werd daarmee multidisciplinair verantwoordelijk voor de prestaties op het vlak van bouwkunde, technologie, duurzaamheid en kostenbeheersing. Een andere vereiste was dat het project volledig in BIM (Bouw Informatie Model) zou worden uitgevoerd.

Afgestemd op de eisen van deze tijd

In het voorjaar van 2016 is het vernieuwde en uitgebreide zwembad, dat jaarlijks zo’n 120 duizend bezoekers trekt, opgeleverd. Het zwembad voldoet weer volledig aan de eisen van deze tijd. Er is dan een nieuw wedstrijdbad om aan de competitie deel te nemen (met beweegbare bodem). Het instructiebad is tot doelgroepenbad omgebouwd. Het entreegebied, de horeca-faciliteiten, de ontmoetingsruimte, kleedkamers en speeltuin zijn uitgebreid. Het nieuwe complex wordt 40% groter en komt zo tegemoet aan de verwachte groei naar jaarlijks 140 duizend bezoekers. Last but not least kreeg het zwembad in de laatste fase van de verbouwing een glijbaan van 80 meter lang en 11 meter hoog.

Projectinformatie

Markt
Opdrachtgever
Gemeente Urk
Gebruiker
Zwembad 't Bun
Doorlooptijd
2014-2016
Locatie
Urk

Van advies tot uitvoering

Vanaf de adviesfase was Hollander Techniek bij de modernisering van het zwembad betrokken. Op installatietechnisch gebied heeft Hollander Techniek alles in het zwembad aangelegd (elektrotechniek, werktuigbouwkundige installaties en zwembadtechnologie). Zo waren wij in staat onze opdrachtgever maximaal te ontzorgen.

Laag energieverbruik

Eén van de voorwaarden was dat het energieverbruik gelijk bleef. Hiervoor zijn de bestaande installaties, zoals de luchtbehandeling, sterk verbeterd en is betere isolatie toegepast. Ook zijn technieken zoals zwembadafdekking en warmtepompen ingezet. Hollander Techniek werkte ook mee aan het realiseren van de riothermie-installatie (leidingen, sensoren en inpassen van de installatie). Met riothermie wint ‘t Bun met behulp van een warmtewisselaar koude en warmte uit de nabijgelegen persleidingen van het riool. Ook is een Water Monitoring Systeem (WMS) geplaatst.

BIM (Bouw Informatie Model)

Bij de uitvoering van het project zwembad ’t Bun is gebruik gemaakt van BIM. Door het ontwerp- en bouwproces vorm te geven met BIM ontstaat een 3D-model. Hollander Techniek past dit met name toe in de utiliteitsbouw. Alle betrokken partijen werken met dezelfde informatie. Dankzij BIM kunnen eventuele fouten in een vroegtijdig stadium ontdekt worden.

Erik Buter | Hollander Techniek

Erik Büter

Adviseur/Engineer zwembadtechniek

Heeft u een vraag over het renoveren of nieuwbouwen van zwembaden, sport- of recreatiecomplexen? Neem dan gerust contact op met Erik Büter. Met zijn kennis over elektrotechniek, zwembadtechniek en werktuigbouw heeft hij altijd een passende oplossing voor uw vraagstuk.

Meer projecten

Zwembadtechniek Zwembad Het Wedde | Hollander Techniek

Zwembad Het Wedde

Zwembaden

In de onderhoudsweken van zwembad Het Wedde werden niet alleen de standaard werkzaamheden uitgevoerd. De wens was om het zwembad efficiënter te beheren. Aan Hollander Techniek de taak om dit te realiseren met behulp van slimme aanpassingen aan de zwembadinstallaties.

Sportcomplex Olympiakwartier | Hollander Techniek

Sportcomplex Olympiakwartier

Zwembaden

Naast het Topsportcentrum van Almere moest een nieuw sportcomplex verrijzen, dat onderdak zou bieden aan een gemeentelijk zwembad, een sporthal voor scholen en verenigingen, een dojo en omringende zalen. De sporthal staat als het ware op het zwembad. En dat levert een technisch uitdaging op voor de luchtkwaliteit.

Jaap van der Krol bad | Hollander Techniek

Jaap van der Krol-Bad

Zwembaden

In het nieuwe Jaap van der Krol-bad in Nijkerk worden innovatieve en duurzame zwembadtechnieken toegepast. Een mooi project waarin Hollander Techniek als hoofdaannemer fungeerde.