AWZI Tollebeek

Duurzame innovatieve slibgistingsinstallatie

Waterschap Zuiderzeeland wil als grote energieverbruiker een bijdrage leveren aan de energietransitie in Flevoland. De realisatie van een innovatieve Ephyra® slibgistingsinstallatie op de AWZI Tollebeek is één van de projecten uit het Masterplan Duurzame Energie. Door het enerzijds opwekken van energie en anderzijds besparen van energie draagt de Ephyra-technologie bij aan de klimaat- en energiedoelstellingen van het waterschap. Hollander Techniek heeft de volledige procesautomatisering en de elektrotechnische installaties verzorgd.

Hollander Techniek heeft het hart van de installatie gerealiseerd. Dat geeft het vertrouwen perfect weer.

Vrijkomend biogas als energiebron voor de AWZI

Eind 2016 heeft Hollander Techniek middels een Europese openbare aanbesteding gunning gekregen voor het elektrotechnische perceel. De bestaande AWZI moest in bedrijf blijven dus alle werkzaamheden zijn gefaseerd uitgevoerd. De gehele opdracht had betrekking op de realisatie van een nieuwe Ephyra® slibgistingsinstallatie, een nieuwe slibontwateringsinstallatie, een nieuwe WKK en diverse aanpassingen aan het

CV-systeem, de luchtafzuiging en diverse pompinstallaties. Met de Ephyra® technologie heeft Waterschap Zuiderzeeland de primeur, het is voor het eerst dat de technologie  welke is ontwikkeld en gepatenteerd door Royal HaskoningDHV- in een grote slibgistingsinstallatie wordt gebruikt. Hierdoor blijft aan het eind van het gistingsproces minder slib over en wordt meer biogas geproduceerd. Het biogas wordt vervolgens middels een WKK (warmtekrachtkoppeling) omgezet in warmte en elektriciteit. Hollander Techniek was verantwoordelijk voor het ontwerp, de realisatie en inbedrijf stelling van de besturingssoftware, hardware, paneelbouw en de gehele veldinstallatie.

Duurzaam zuiveren en optimale processen

Al het afvalwater dat in omliggende gemeentes wordt geproduceerd, komt bij het Waterschap Zuiderzeeland terecht. Een deelproduct uit dit afvalwater is slib: in het water aanwezige vaste deeltjes. Dit slib wordt vergist en daarbij komt biogas vrij. Dit biogas wordt gebruikt als energie voor de zuiveringsinstallatie. Tevens zorgt de vergisting ervoor dat minder slib overblijft dat afgevoerd en vernietigd moet worden. Daarmee dalen de transport- en vernietigingskosten. Het biogas wordt middels een WKK omgezet in warmte en elektriciteit. De warmte wordt gebruikt om het slib te verwarmen en de elektriciteit wordt gebruikt voor het zuiveringsproces. Een overschot aan elektrische energie wordt teruggevoerd naar het openbare elektriciteitsnet. Hollander Techniek zat aan de tekentafel en dacht tot het einde mee, om zo de processen optimaal en efficiënt in te regelen.

Een goede basis voor een vervolgsamenwerking

Voor het marktsegment Water van Hollander Techniek is het project bij AWZI Tollebeek één van de grotere projecten van de afgelopen jaren, als het gaat om doorlooptijd en omvang. Projectleider Niek Hutten van Hollander Techniek licht toe: “Dit is voor Hollander Techniek het eerste grote project wat wij realiseren voor Waterschap Zuiderzeeland. We hebben hier de gehele elektrotechnische installatie en de procesautomatisering geleverd. Het hart van de installatie, want zonder onze installatie staat alles stil en wordt er geen slib verwerkt. Een belangrijke rol, die aan ons werd toevertrouwd. Dit maakt de samenwerking met het waterschap en het project bijzonder. Door de korte lijnen, het snel kunnen schakelen en de open communicatie met elkaar en de betrokken partners, is er een grote klanttevredenheid bereikt.”

 

Robin Holleboom
Projectleider industrie
055 368 1111| LinkedIn Marco van Wijngaarden

Mail Robin Holleboom

Projectinfo

Opdrachtgever:

Waterschap Zuiderzeeland

Oplevering:

2018

Locatie:

Tollebeek

Segment:

Industrie

Deel deze pagina: