Jaap van der Krol Bad Nijkerk

Innovatieve en duurzame zwembadtechnieken 

Een duurzaam, modern en veilig zwembad, goed bereikbaar in de gemeente Nijkerk. Zo luidde de wens bij de bouw van het nieuwe zwembad op de Spoorkamp in Nijkerk. Hollander Techniek nam in dit project de rol van hoofdaannemer op zich en werkte samen met onder andere aannemingsbedrijf Draisma aan de realisatie van het Jaap van der Krol Bad.

Na ruim een jaar bouwen is begin 2018 het Jaap van der Krol Bad feestelijk geopend. Het zwembad bestaat uit een 8-baans 25-meterbad, doelgroepenbad, peuterbassin, kantoor- en vergaderruimte en een horecavoorziening. En natuurlijk ontbreken een duikplank, glijbaan en whirlpool niet in dit zwembad. Bij de bouw is rekening gehouden met de klimaatdoelstelling van de gemeente Nijkerk, de opdrachtgever. Voor Hollander Techniek/ons, de hoofdaannemer, betekende dit een uitdagend project met naast de standaard WTB- en E-installaties ook diverse duurzame- en innovatieve technieken.

Hollander Techniek als hoofdaannemer

Een vernieuwend zwembad vroeg om een moderne aanpak van het bouwproces. Bij de realisatie van het nieuwe Nijkerkse zwembad werkte Hollander Techniek volgens een EBM-contract in de rol van hoofdaannemer. EBM houdt in dat de verantwoordelijkheid voor het ontwerp (Engineer), de bouw (Build) én het onderhoud (Maintain) bij één partij liggen. Hollander Techniek is dan ook tot 2028 verantwoordelijk voor het onderhoud, de energieprestatie en het chemicaliën verbruik van het zwembad. Op deze manier werkt Hollander Techniek onderscheidend en staan we veel dichter bij de klant.

Samenwerken is het sleutelwoord

De realisatie van het Jaap van der Krol Bad was een flinke uitdaging en ging niet over één nacht ijs. Samenwerken was het sleutelwoord in dit geval. Gemeente Nijkerk vroeg om meer dan alleen installatietechniek en bouwkundig activiteiten. Zo waren meerjarig onderhoud, de verbruikshoeveelheden (gas, water, energie) en de verbruikskosten van de chemicaliën onderdeel van de aanvraag. Na ontvangst van deze aanvraag was Hollander Techniek zich er al snel van bewust dat deze aanvraag niet alleen gerealiseerd kon worden. Er volgde een intensief traject wat geresulteerd heeft in dit fantastische resultaat waar we trots op zijn. Samenwerken op basis van gelijkwaardigheid, daar draaide het om in dit project.

Duurzaamheid

Naast veiligheid, samenwerken en betaalbaarheid was het begrip duurzaamheid een zeer belangrijk uitgangspunt bij de realisatie van het nieuwe zwembad. Om de klimaatdoelstelling te halen, werd er gebruik gemaakt van verschillende duurzame installaties en technieken. Zo werden er 550 zonnepanelen geplaatst op het dak om het zwembad zelf te voorzien in energie. Verder werd er naast ledverlichting een intelligent gebouwbeheersysteem geïnstalleerd. Dit systeem zorgt ervoor dat het gebouw zo zuinig mogelijk omgaat met energie. Voor de luchtbehandeling is een BaOpt-systeem toegepast. Deze manier van ventileren zorgt voor de een fijn klimaat in het zwembad en resulteert in een verlaging van het energieverbruik.

Innovatieve zwembadtechnieken

In het Jaap van der Krol Bad zijn een aantal innovatieve zwembadtechnieken toegepast. Zo had het zwembad de primeur met een membraanfilter. Deze filter zorgt voor een zeer fijne filterkwaliteit van slechts 3 micron en bespaart tot wel 50% suppletiewater. Verder wordt er gebruik gemaakt van een middendruk UV-lamp welke bacteriën dood uit het water. Een water monitoring systeem zorgt voor de automatische bemonstering van het zwembadwater. De combinatie van deze technieken zorgt ervoor dat het energie, chloor –en spoelwaterverbruik tot een minimum wordt beperkt. Daarnaast zorgen ze voor een constante kwaliteit van het zwembadwater en levert het een besparing op de exploitatielasten.

Energieprestatiecontract

De energieprestaties en het onderhoud zijn opgenomen in een energieprestatiecontract. De energie- en onderhoudskosten zijn voor een periode van 10 jaar vastgelegd. Het bewaken van de technische status, voldoen aan wet- en regelgeving, het beheer en het verrichten van onderhoudsactiviteiten vindt plaats op momenten dat het nodig is en niet op vooraf bepaalde vaste momenten. Dit is mogelijk door actieve monitoring op zowel de locatie als op afstand (remote beheer). Inmiddels is gebleken dat hierdoor de exploitatielasten een stuk lager uitvallen dan begroot.

Wilt u meer weten?


Joost Leferink
06 - 39006605

Mail Joost Leferink

Projectinfo

Opdrachtgever:

Gemeente Nijkerk

Oplevering:

2018

Locatie:

Nijkerk

Segment:

Zwembadtechniek

Deel deze pagina: