Poldergemaal Lovink

Poldergemaal Lovink en Hollander Techniek

Opdrachtomschrijving

De besturing van poldergemaal Lovink was gedateerd en diende vervangen te worden. De twee pompen werden centraal aangestuurd vanuit één ruimte. Voor de bedrijfszekerheid was dit een aanzienlijk risico. Het elektrisch Gemaal Lovink bemaalt met twee pompen de hoge afdeling van de beide polders en is in 1957 in gebruik genomen.

Oplossing

Hollander Techniek heeft als hoofdaannemer de gedateerde complete elektrotechnische besturing van de twee gemaalpompen met een vermogen van 660kW/3kV van poldergemaal Lovink vervangen. Met deze nieuwe besturing zijn de twee pompen onafhankelijk aan te sturen. Uitval van één van beide pompen heeft daardoor geen gevolgen meer voor de andere. Ook zijn zelfstandig de middenspanning werkzaamheden uitgevoerd. Tijdens de realisatie moesten de pompen door blijven draaien. De installatie was goed voorbereid, waardoor de ombouw op locatie binnen een week kon plaatsvinden.

Neem contact op

 

Robin Holleboom
Projectleider industrie
055 368 1111| LinkedIn Marco van Wijngaarden

Mail Robin Holleboom

Projectinfo

Opdrachtgever:

Waterschap Zuiderzeeland

Doorlooptijd:

oktober 2009 – februari 2010

Locatie:

Biddinghuizen

Segment:

Water

Deel deze pagina: