RWZI Nijmegen

Rioolwaterzuiveringsinstallatie

Opdrachtomschrijving

Het waterschap schreef in samenwerking met Royal Haskoning Nederland de top-4 van leveranciers van slibontwateringsinstallaties aan voor een pilottest. De decanter-centrifuge van GEA Westfalia Separator NL scoorde het hoogst op alle prestatie-indicatoren. Het is een trend dat waterschappen kiezen voor een pilottest. Het waterschap ging voor het beste resultaat op de aspecten technologie, kwaliteit, prijs en bedrijfsvoering en niet zoals in een traditionele aanbesteding alleen voor de laagste prijs. We realiseerde in de pilottest als enige de gewenste resultaten van alle 4 de eisen. Hoe hoger het percentage droge stof, hoe beter. Het afvoeren van slib is namelijk een aanzienlijke kostenpost.

GEA Westfalia Separator NL en Hollander Techniek hebben samen al verschillende communale en industriële slibontwateringsprojecten uitgevoerd. Het was de eerste keer dat beide bedrijven samen optraden als hoofdaannemer. Het projectmanagement en het penvoerderschap lagen bij Hollander Techniek. Evenals de multidisciplinaire integratie van de procesautomatisering, elektrotechnische, werktuigbouwkundige, bouwkundige en civiele werkzaamheden voor de slibontwaterings-installatie behoorden tot de verantwoordelijkheid. De hele operatie nam tien weken in beslag.

Oplossing

De rioolwaterzuivering (rwzi) in Weurt bij Nijmegen, een van de 39 zuiveringsinstallaties van Waterschap Rivierenland, ontwatert in de laatste stap van het zuiveringsproces dagelijks zo’n 500 duizend liter ingedikt slib. Het ontwaterde slib wordt d.m.v. een nieuw gebouwd en geautomatiseerde container opstelplaats afgevoerd naar de compostering/slibverbranding, het gescheiden afvalwater gaat terug het zuiveringsproces in.

De twee filterpersen uit de jaren tachtig zijn vervangen door ontwateringscentrifuges van GEA Westfalia Separator NL. De twee centrifuges kunnen onbemand volcontinu draaien. Bij de oude filterpersen moest er altijd personeel zijn, om na elke batch de filterkoek los te steken. Dat was intensief en zwaar werk en een belangrijke reden voor het waterschap om voor centrifuges te kiezen. Er zijn nog meer voordelen, weet projectleider Gerrit-Jan van Hartskamp van Hollander Techniek. “De filterpersen met hun batchproces zorgden voor pieken in het elektriciteitsverbruik wat ongunstig was voor de eigen energie opwekking van de RWZI. Omdat de centrifuges continu draaien is het stroomverbruik stabiel, waardoor de piekbelastingen in het net afgevlakt worden wat in energiekosten scheelt.

Neem contact op

 

Robin Holleboom
Projectleider industrie
055 368 1111| LinkedIn Marco van Wijngaarden

Mail Robin Holleboom

Projectinfo

Opdrachtgever:

Waterschap / Royal Haskoning

Doorlooptijd:

2012

Locatie:

Nijmegen

Segment:

Waterzuivering

Deel deze pagina: