SaNiPhos

SaNiPhos en Hollander Techniek

Opdrachtomschrijving

GMB beschikt over de kennis om fosfaat, wat veel wordt gebruik in kunstmest, te scheiden van urine. Urine is een van de grote vervuilers in ons afvalwater, terwijl het maar 1% van al het afvalwater betreft. Hoewel GMB de expertise heeft op het gebied van biologische zuiveringsprocessen, was men nog op zoek naar een partij die het proces kon aansturen. Hieruit is Europa’s eerste fabriek ontstaan voor het verwerken en winnen van nuttige meststoffen uit urine. Terugwinning van fosfaat en stikstof uit urine levert een bijdrage aan een duurzame waterketen.

Oplossing

Hollander Techniek verzorgde het samenspel van temperatuursensoren, PH-sensoren, niveaumeters en andere regeltechnische componenten die nauwgezet de voortgang van het proces bewaken. Het leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van besturingstechnische installatie en regelpanelen zijn voor het SaNiPhos-project uitgevoerd.

Reactie van de klant

De werking van de verschillende onderdelen van de installatie is gewaarborgd”, benadrukt Van Rossum van GMB. De samenwerking is ook Hollander Techniek goed bevallen, stelt manager duurzaam en innovatie Kees Prins. “Het bijzondere aan dit project is de kruisbestuiving tussen procestechnologie en engineering. We maken prima gebruik van elkaars kennis. Door goed te sparren zijn we tot dit uitstekende eindresultaat gekomen.”

Neem contact op

Richard Vos 
Projectmanager Industrie
055-3681111 | 

Mail Richard Vos

Projectinfo

Opdrachtgever:

GMB Slibverwerking

Doorlooptijd:

april 2010 - oktober 2010

Locatie:

Zutphen

Segment:

Afvalwater

Deel deze pagina: