Zorgtechnologie in ouderenzorg

ZONL en Hollander Techniek werken aan persoonlijke zorg

Eind 2016 werd de aanbesteding rondom zorgtechnologie, opgezet vanuit Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL), gegund aan Hollander Techniek. De woonzorgorganisatie probeert op deze wijze actief in te spelen op de toenemende vergrijzing en om te gaan met de stijgende zorgkosten. De behoefte aan persoonlijke zorg, leefcomfort, veiligheid en vrijheid voor haar bewoners is groot. De werkwijze van de medewerkers speelt in dit traject een cruciale rol. Positieve verandering en woonzorgtechnologie gaan hier hand in hand. Hollander Techniek ziet de implementatie van zorgtechnologie zélf nooit als hoofddoel. Wij helpen om effecten voor het leven van bewoners, maar ook voor het zorgproces te bereiken.

Woonzorgtechnologie heeft effect!

Hollander Techniek heeft ZONL prestatiegerichte arrangementen omtrent zorgtechnologie geboden. De ontwikkelde zorgtechnologie sluit hierdoor altijd aan bij de individuele behoefte van de bewoner. Zorg op maat dus. De vraag naar deze technologie kwam voort uit de behoefte aan onder andere vervanging van het systeem voor personenalarmering, maar ook uit de behoefte tot het creëren van meer welzijnsdiensten binnen de ouderenzorg. Hollander Techniek mocht zorgtechnologie ontwikkelen die zowel aansluit bij de individuele bewoner als ook op het individuele werkproces van iedere medewerker van ZONL. Uiteindelijk neemt de technologie taken over en zodoende beide partijen ondersteunt in de stijgende zorgbehoefte.

“Slimme sensoren houden in de gaten of iemand in bed ligt, valt in de badkamer, lang uit bed is en de weg niet meer kan vinden of de kamer verlaat.”

Van weerstand naar geruststellende werking

Hollander Techniek wilde door de samenwerking met cliënten én medewerkers te zoeken, de zorgtechnologie tot een succes maken. Er is gebruik gemaakt van het innovatieve karakter van ZONL om zo een nieuwe manier van werken te creëren. De medewerkers zijn omgeschoold en getraind om periodiek de zorgvraag van de cliënt te evalueren. Er is geleerd om te bepalen waar technologie als hulpmiddel kan ondersteunen. Een unieke transformatie. Begin 2018 hebben alle 150 kamers binnen ZONL een eigen tablet. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van slimme sensoren die in de gaten houden, voor bewoners voor wie dat noodzakelijk is, of iemand in bed ligt, valt in de badkamer, lang uit bed is en de weg niet meer kan vinden of de kamer verlaat. Als mensen lichamelijk of geestelijk achteruit gaan kunnen ze daardoor zo lang mogelijk blijven wonen waar ze woonden en leven zoals ze gewend waren.

Hollander Techniek helpt bij de gehele uitrol hiervan: van communicatie, beveiliging van het systeem en begeleiding van medewerkers tot de ondersteuning tijdens het individuele werkproces. De weerstand vanuit bewoners – die lang niet allemaal digitaal onderlegd zijn – is door deze persoonlijke benadering omgezet in frequenter gebruik en beter contact met zorgverleners.

Toepassingen en voordelen van de tablet

De tablets die binnen ZONL zijn uitgerold bieden veel mogelijkheden, die tevens gemakkelijk te gebruiken zijn door de grote knoppen die getoond worden. De aangewezen Superusers helpen de bewoners om de tablet op de juiste manier te gebruiken.

“De tablet biedt verschillende gemak- en welzijnsdiensten, zoals het op afstand bijwonen van kerkdiensten.”

Functionaliteiten die de tablet biedt zijn er te over. Zo kan er contact op afstand plaatsvinden: beeldbellen. Hierdoor hoeft de medewerker geen grote afstanden meer af te leggen en heeft de bewoner – en mogelijk ingebelde familie – snel individueel antwoord als er een vraag of verzoek is. Ook biedt de tablet verschillende gemak- en welzijnsdiensten, zoals het op afstand bijwonen van kerkdiensten. Het op afstand openen van een deur of het aanvragen van persoonlijke activiteiten en zorgvragen, zijn activiteiten die later nog uitgerold gaan worden.

Op de afdeling Kleinschalig wonen (psychogeriatrie) wordt in de volgende fase de leefcirkel van bewoners enorm vergroot door toepassing van persoonlijke halszenders. De vrijheid van de bewoners groeit op een veilige manier doordat bewegingen van bewoners worden gemeten en gemonitord: een enorm groot voordeel dat resulteert in langer zelfstandig wonen en beperktere zorgvraag.

“Techniek inzetten die past bij de veranderende behoefte van de bewoners, wordt een continu onderdeel van het werkproces.”

Toekomstige ontwikkelingen binnen zorgtechnologie

Zorgtechnologie heeft door de uitbreiding van het leefdomein van bewoners, uiteraard invloed op de werkwijze van medewerkers. Zij kunnen beginnend dementerende cliënten, nu immers ook in het restaurant tegenkomen. Hiervoor zijn nieuwe werkafspraken en andere aanvullende taken nodig. Techniek inzetten die past bij de veranderende behoefte van de bewoners, wordt een continu onderdeel van het werkproces.
Daarnaast wordt gewerkt aan een oplossing om specifieke verzoeken toe te wijzen aan bepaalde groepen medewerkers van ZONL. Hiermee worden overbodige meldingen voorkomen en worden urgente meldingen sneller opgepakt en toegewezen. Deze gehele transitie van verandering wordt door Hollander Techniek begeleid, vormgegeven en geïmplementeerd.


Rob van Kempen
Manager Zorgtechnologie
+31 55-368 1371|  

Mail Rob van Kempen

Projectinfo

Opdrachtgever:

Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Doorlooptijd:

Januari 2017 - April 2018

Locatie:

Vollenhove

Segment:

Zorg

  

Deel deze pagina: