Smart

Smart Industrie | Triple Smart

Wegwijs richting een slimme industrie

Onder invloed van vergaande digitalisering, voltrekt zich de vierde industriële revolutie. Ook de BV Nederland moet er haar voordeel mee doen. Maar hoe? “Smart Industry is belangrijk, maar nog veel te wollig”, vindt de Almelose vestigingsmanager Evert Bleumink. “Wij willen het concreet maken, zodat al onze klanten het in behapbare stappen kunnen implementeren.“

Het is alweer bijna twee jaar geleden dat de Actieagenda Smart Industry aan minister Henk Kamp werd aangeboden. Net als Industrie 4.0- bij de oosterburen en IIoT in Amerika, moest ook Nederland aan de slag met digitalisering, internet, robotisering en big data. In 10 proeftuinen, Fieldlabs genaamd, konden bedrijvenclusters met slimme ideeën aan de slag. Hollander Techniek had haar pijlen gericht op het Fieldlab Flexible Manufacturing, waarin het rendabel produceren van kleine series centraal stond. “Helaas werd het Fieldlab na de investeringsaanvraag terugverwezen naar de tekentafel”, weet Bluemink. “Maar dat weerhoudt ons er natuurlijk niet van onze klanten nu al met slimme automatisering bij te staan.”

Met onze Tripple Smart aanpak maken we Smart Industry concreet

Tripple Smart

Een van de manieren waarop Hollander Techniek dat doet is door automatisering op drie niveaus slim aan te pakken. Tripple Smart dus. Bluemink: ”Welke naam je het beestje ook geeft, feitelijk worden met Smart Industry het ontwerp-, productie- en distributieproces vergaand geïntegreerd. Dit in de fabriek, maar dankzij het internet ook erbuiten. Dit komt de kostenefficiëntie, doorlooptijden en kwaliteit flink ten goede en levert bovendien veel waardevolle informatie. Wij gebruiken hiervoor onze Smart Solutions. Dit zijn standaard herbruikbare bouwblokken voor bijvoorbeeld, Track & Trace, Overall Equipment Effectiveness(OEE), Business Intelligence (BI), Planning, Quality of Werkplekautomatisering. De bouwblokken zijn bovendien snel aan te passen aan klantspecifieke situaties. Smart Customization noemen we dat. Het slimme zit hem er vooral in dat je standaardisatie en maatwerk combineert. Door bouwblokken de juiste configuratie mee te geven heb je in korte tijd een robuuste slimme oplossing in bedrijf.“

Verder is er oog voor Smart Customization. We hebben het dan over klantspecifiek standaardiseren; ‘Dat klinkt paradoxaal’, maar het is mogelijk met onze multidisciplinaire engineeringsapplicatie, die gebouwd is op het EPLAN-Engineeringsplatform. Van specifieke oplossingen voor telkens één klant ga je met deze applicatie naar één centrale ‘legodoos’ toe, waarmee we alle benodigde bouwstenen voor het besturen van een machine – mechanisch, elektrotechnisch en software – in huis hebben. Zo kunnen we grote delen van de uiteindelijke oplossing automatisch en flexibel genereren. Met het EEC maken we Configure To Order mogelijk. Ook koppelingen naar beheerssystemen vóór en na de productielijn zijn mogelijk, denk aan het ERP-systeem of aan productiemachines.

Stap voor stap

Maar Tripple Smart is niet de enige pijl op de slimme boog van Hollander Techniek. Ook het stapsgewijs samenwerken in de keten is integraal onderdeel van de aanpak. Want alleen door slim samen te werken en kennis te delen kom je tot echte innovaties. Een mooi voorbeeld is een recente samenwerking met Ergo Design, Vosteq, Symbol en OostNV voor het ontwikkelen van een slimme quickscan. Bluemink: “Veel bedrijven willen wel met Smart Industry aan de slag, maar vinden het lastig om te beginnen. Wat ons betreft doe je dat bij het begin. Je brengt eerst alle processen in kaart en kijkt vervolgens naar mogelijke optimalisatieslagen. Dit niet alleen door een leanbril, maar ook met een duidelijk toekomstbeeld voor ogen. Waar wil ik als bedrijf over tien jaar staan? Hoe kunnen we hier stapsgewijs naartoe werken en hoe kan ik hier met mijn architectuur nu al rekening mee houden? Ja, die nieuwe machine wordt hierdoor misschien een tikkeltje duurder. Maar dat betaalt zich op termijn dubbel en dwars terug. Voor dit soort dingen willen we een quickscan ontwikkelen, die als output een concreet stappenplan voor Smart Industrie heeft.”

Greenfield en  LoRa

Een belangrijke boodschap van Smart Industry ambassadrice Ineke Dezentjé was om te durven experimenteren met mogelijk kannibaliserende technologie en businessmodellen. Het liefst in een afgeschermde werkplek, een garage zo je wilt. Wat vindt Bluemink hiervan? “In vrijheid wordt meer geboren dan in vastgelegde processen. Maar een garage? Nee, dan haal je de innovatiekracht van samenwerken eruit. Voor grote bedrijven kan de bureaucratie een beperking zijn. Maar Hollander Techniek is een platte organisatie met veel vrijheid voor werknemers, getuige diverse IoT-pilots in de vleesindustrie en de installatie van niet één, maar twee LoRa gateways op de vestiging in Almelo.

“Een van onze engineers wilde heel graag een LoRa gateway van The Things Network op het dak. Gezien de geringe investeringskosten hebben we er één via kickstarter besteld. Maar nog voordat deze geleverd werd, kwam er een vergelijkbare vraag van de TU Twente. Van hen staat de antenne inmiddels op het dak. Met beiden gaan we diverse experimenten uitvoeren.” Met LoRa kunnen draadloze sensornetwerken over zeer grote afstanden worden gebouwd, die bovendien heel weinig energie vragen. Ondanks de beperkte bandbreedte van LoRa ziet Bleumink kansen voor gemalen en de productieprocessen. Op de vraag of hij bang is dat draadloze –Internet-of-Things- georiënteerde oplossingen concurrerend is voor een deel van de Hollander-activiteiten? “Voor evolutie moet je nooit bang zijn. Je moet je aanpassen. Vroeger hadden we tien engineers en zeventig monteurs. Nu is die verhouding 50/50. En met Smart Industry zal de rol van Hollander Techniek nog verder veranderen. Door het aanbieden van meer objectgeoriënteerde bouwstenen wordt er minder geprogrammeerd, meer geconfigureerd en neemt het plug & play-aanbod toe. Tegelijkertijd zullen we meer en meer richting een adviesrol groeien, haken we steeds eerder in het proces aan en werken we meer samen met partners in de keten. Gelukkig maar dat samenwerken, ook al zijn we soms een tikje eigenwijs, ons in het bloed zit.”

Contact

Danny Abbenhuis
Projectleider
06-20351087

Mail Danny

Ambassadeur Smart Industry

Deel deze pagina: