Smart Solutions

Smart Solutions het woord zegt het al, het gaat om slimme oplossingen. Binnen de Smart industry kunnen we deze oplossingen plaatsen in de deelgebieden: automation, High value information en improving quality. Hollander Techniek is actief betrokken bij één van de Fieldlabs binnen Smart Industry, namelijk: Flexible manufacturing. Daarnaast zijn wij officieel ambassadeur van Smart Industry.

Onder Smart Solutions verstaan we standaard herbruikbare bouwblokken, zoals Pick-To-Light, Track & Trace, Overall Equipment Effectiveness/OEE, Werkplekautomatisering, Business Intelligence (BI), Planning, Quality en Andon. Deze bouwblokken zijn op maat configureerbaar en maakbaar in specifieke klantsituaties. In het grijze blok; 'Lees ook’, aan de rechterkant van uw scherm kunt u linkjes vinden die u meer informatie geven over de Smart Solutions.

Fieldlab: Flexible manufacturing

Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry oplossingen uitontwikkelen, testen en implementeren. Ook worden er verbindingen gelegd met onderzoek, onderwijs en beleid op een specifiek Smart Industry thema. In kleine series flexibel en volledig geautomatiseerd produceren, middels robots en zonder programmeringstijd. De Nederlandse industrie produceert componenten en producten in kleine series en in een zeer gevarieerde mix aan uitvoeringen, waarvoor geautomatiseerde fabricage vaak nog te kostbaar is of teveel programmeringstijd vraagt. Het Fieldlab richt zich erop de toepassing van robots en andere vormen van productieautomatisering voor kleine series rendabel te maken, bijvoorbeeld door de benodigde tijd voor het opnieuw programmeren van robots terug te brengen. Als resultaat wordt de concurrentiekracht van de maakindustrie versterkt en worden banen gecreëerd.

Meerdere bedrijven hebben we de afgelopen jaren bouwblok-gewijs, dus door de Smart Solutions stapsgewijs te implementeren, verder geholpen. Graag vertellen we u hier meer over of gaan we bij één van onze referentie klanten op bezoek zodat u in de praktijk kunt ervaren hoe Smart Solutions ook voor u kunnen werken.

Neem contact op

 

Evert Bluemink
Vestigingsleider Almelo
0546 53 31 01| LinkedIn Marco van Wijngaarden

Mail Evert Bluemink

Referenties

Deel deze pagina: